Introitus

Konkurrencer og positive historier

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 2, april 2018 - s. 2.

Midt i de omtumlede begivenheder på DOKS’ område har det været godt at opleve, at læserne har taget så godt imod det nye Organistblad. Mange har givet udtryk for, at de sætter pris på det nye layout og de indholdsmæssige fornyelser.
To nuværende og tidligere professorer ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har skrevet artikler til dette nummer af Organistbladet.

Formanden har ordet

OK18 - en løsning for alle

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 2, april 2018 - s. 4.

Af Karin Schmidt Andersen, formand for DOKS
Da kirkeministeriet i 2005 meddelte at tjenestemandsansættelser ville ophøre, begyndte der intensive forhandlinger for at danne en overenskomst, som kunne dække en ny ansættelsesform for organister. Siden 2010 har DOKS deltaget i overenskomstforhandlinger efter den såkaldte danske model og dermed været en del af forhandlingerne mellem de faglige organisationer og staten.
Det særlige ved den danske model er, at regulering af løn- og arbejdsvilkår ganske enkelt sker ved at arbejdsgivere og arbejdstagere sætter sig ved forhandlingsbordet og taler sig til rette. Systemet understøttes af regeringen med overordnet lovgivning, men ellers er området dækket af frivilligt indgåede aftaler. Det er et forpligtende system, som forudsætter at parterne er i stand til at anerkende modpartens synspunkter, kan gå på kompromis om nødvendigt og kun i helt ekstraordinære situationer griber til konfliktvåben. Princippet om at arbejdsmarkedet er reguleret ved kollektive aftaler og ikke ved statslige dekreter er styrken ved den danske model. Det har været med til at skabe et stabilt og på samme tid fleksibelt arbejdsmarked, der hurtigt har kunnet tilpasse sig skiftende tider, og den danske model har været en grundpille i skabelsen af den moderne velfærdsstat.

Store konkurrencer for organister

Om musikkonkurrencer i almindelighed - og orgelkonkurrencer i særdeleshed

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 2, april 2018 - s. 6

Af Hans Fagius, professor ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

En almindelig opfattelse er, at det ikke kan lade sig gøre at konkurrere i musik. Musikudøvelse er jo personligt, og det handler i høj grad om smag og behag. Hvad er det der skal bedømmes, og hvad er det væsentlige? Er der tale om en ren sportspræstation, hvor fingerfærdighed og fejlfrie opførelser vejer tungest, eller er det en præstation som levendegør musikken og fanger lytteren? For organister spiller mange specifikke parametre ind, for eksempel registrering og stilfornemmelse og alt hvad det indebærer. Hvor hårdt skal man bedømme at det rent klanglige ikke fungerer i en i øvrigt fin opførelse? Mange af disse spørgsmål gør, at man kan stille sig tvivlende over for meningen med musikkonkurrencer.

Nyt fra konservatorierne

Ny lærer på Syddansk Musikkonservatorium, Esbjerg

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 2, april 2018 - s.11.

Ny lærer på den kirkemusikalske uddannelse er fra august 2017 Mikkel Andreassen. Han betegner antallet af studerende som kritisk lavt, men det er glædeligt, at tre nye studerende ventes optaget til efteråret. De nye orgelstuderende er typisk over 30 år og har en forudgående musikalsk uddannelse. En væsentlig del af konservatoriets rekrutteringsarbejde sker i samarbejde med med Løgumkloster Kirkemusikskole, hvor man gennem flere år løbende har afholdt møder og studiedage. Mikkel Andreassen arbejder for at tydeliggøre konservatoriets tilbud til vordende studerende.
”Det skabende element, som er markant i organistverdenen, appellerer til mange unge i dag. Mange føler sig tiltrukket af tanken om selv at være kulturentreprenør. Man skal ikke vente på andre, men gøre det selv. Derfor føler jeg en spirende optimisme på en nødvendig baggrund.
Det er sjældent, at de studerende møder frem med en rent klassisk baggrund. Men så prøver jeg at gribe dem hvor de er, at begynde hvor deres baggrund hjælper –  f. eks. at lade pianister spiller César Franck og Franz Liszt. I stedet for at ærgre sig over den orgelerfaring de ikke har, skal man udnytte deres kompetencer. Jazzpianister har f. eks. ofte en velfunderet tilgang til det harmoniske.”
I en årrække har konservatoriet haft Olivier Latry tilknyttet som adjungeret professor. Han afløses fra sensommeren 2018 og fem år frem af Hans-Ola Ericsson, der vil komme to gange pr. studieår og afholde 1-2 dages kurser.

Undervisere på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium protesterer over ødelæggende besparelser


Lærerkræfterne i den kirkemusikalske faggruppe på DKDM har sendt en protestskrivelse til konservatorierådet på DKDM og et åbent brev til kulturministeren. Lærerne kritiserer de kommende besparelser for at ramme den kirkemusikalske faggruppe urimeligt hårdt på trods af, at studiet langt fra er det dyreste blandt DKDMs studier. Når de kommende besparelser på 15% er implementerede, vil der med den seneste store sparerunde og nedlæggelsen af det ene professorat samlet set være blevet skåret 40-50% af studiet væk på under 10 år. Fagene børnekor og sang bliver så kraftigt beskåret, at de fremover kan betegnes som introduktionskurser.


DKDM SummerCamp 20.-24. august 2018


Det Kongelige Danske Musikkonservatorium inviterer igen i år til SummerCamp for organister, accordeonister og tonemestre. Sommerkurset ledes af konservatoriets lærere, og det henvender sig til danske og udenlandske konservatoriestuderende samt studerende, som overvejer at søge ind på et konservatorium. Sommerkurset omfatter individuel undervisning, masterclasses og gruppelektioner ved professor Hans Fagius og studielektor Sven-Ingvart Mikkelsen. Det hele vil foregå i et internationalt miljø i et tæt samarbejde med kurserne for accordeon og tonemestre.
Yderligere information: https://english.dkdm.dk/Studies/RDAMCAMP/Organ
MG

Salmedatabasen er nu i fuld funktion – hvad kan den bruges til?

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 2, april 2018 - s. 12

Hvis man søger at få overblik over den enorme mængde af nye salmer, der har set dagens lys siden fremkomsten af den autoriserede Den Danske Salmebog i 2002, er der hjælp at hente på den hurtigt voksende hjemmeside http://www.salmedatabasen.dk/. Efter den spæde begyndelse i 2017 er nu over 1300 salmer tilgængelige. Salmerne vises med tekst, node-pdf og kommentarer, og de nyere melodier kan høres i en akustisk klaverindspilning. Man kan søge på salmerne efter søn- og helligdag, tema, stikord, årstid, salmedigter, anvendelse, skriftsteder, fritekst og meget mere.

Klumme

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 2, april 2018

Af Bine Bryndorf, organist i Frederiksborg Slotskirke

I sidste uge fik jeg som forælder brev fra www.optagelse.dk. Min søn går i 9.klasse og skal vælge, hvad han vil efter folkeskolen. Sammen snakkede vi om uddannelse, muligheder og videre perspektiver. Især når det gælder de langsigtede perspektiver kunne jeg ikke lade være med at pege på muligheden af at studere i udlandet, måske tage en hel videregående uddannelse i udlandet.

Få dage inden havde jeg skrevet sammen med Hans Fagius. Vi skruede tiden tilbage, og så på kirkemusikuddannelsen i et 25-årigt perspektiv. Hans lagde sammen og trak fra og kom frem til, at det er omkring 50 % af uddannelsen, som er sparet væk, siden han begyndte som professor sidst i 1980’erne. Måske var uddannelsen lidt for omfattende dengang. Nu er vi til gengæld nået langt over i den modsatte grøft, vi er faktisk i gang med at løbe væk fra grøften.

Jeg har lige haft en tysk kollega boende. Hun glædede sig over øgede bevillinger til de tyske universiteter. Den tyske regering vil satse, også økonomisk, på veluddannet arbejdskraft. Jeg tænkte på, hvad der mon blev af tankerne om uddannelser på tværs af landegrænser. Kan man i fremtiden overhovedet sammenligne danske uddannelser med eksempelvis tyske, når det gælder indhold og kvalitet?

Min søn har valgt at tage et år på efterskole, så det udskyder de hjemlige overvejelser. Og han glæder sig til at blive 18 og kunne sætte kryds ved et folketingsvalg. Hvilket parti vil arbejde for bedre uddannelser?

Nye udgivelser

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 2, april 2018 - s. 19.

Et bredt udsnit af Bjarne Hersbos kirkemusik

Bjarne Hersbo: Fem advents- og julesalmer for ligestemmigt kor og orgel. Forlaget Mixtur. Pris kr. 79,-
Bjarne Hersbo: Fantasie pour orgue. 1993. Pris kr. 149,-
Bjarne Hersbo: Dancing. 8 danse til kirkeårstiderne for orgel. 2003. Pris kr. 189,-
Bjarne Hersbo: I Himmelen, i Himmelen for orgel. 2004. Pris kr. 95,-
Bjarne Hersbo: Le Calvaire à Chitry-les-Mines (Triptyque) pour Grand Orgue. 2013. Pris kr. 149,-
Bjarne Hersbo: O grünend Reis for sopran og orgel. 1985. Pris kr. 95,-
Bjarne Hersbo: Salve regina for sopran og orgel. 1997. Pris kr. 95,-
Bjarne Hersbo: Rosa mystica for sopran og orgel. 2001. Pris kr. 95,-

En række værker af den mangeårige Herning-organist Bjarne Hersbo (f. 1946), er udkommet på eget forlag, og samtidig har Forlaget Mixtur udsendt en samling advents- og julemotetter fra hans hånd. Det er stykker der er blevet skrevet igennem en lang årrække fra 1970-erne til for ganske nylig (orgelværket Le Calvaire à Chitry-les-Mines (Triptyque) pour Grand Orgue er fra 2013), og de kan alle købes gennem Aarhus Musik.
Hersbos orgel- og anden kirkemusik er præget af både dansk og fransk tradition. I de tilsendte noder er ikke mindst den franske indflydelse (Messiaen, Langlais) markant i stykker som Fantasie pour orgue og Le Calvaire à Chitry-les-Mines. Sidstnævnte er inspireret af synet af et gammelt stenkrucifiks i en fransk sommerhave, og er tilegnet domorganist Thomas Sauer fra St. Hedwigs-katedralen i Berlin, der har indspillet en række Hersbo-værker på cd. (Se omtalen i decembernummeret 2016).
De 8 danse for hver af kirkeårstiderne er et studie over, hvor mange måder en 8/8-takt og en 7-tone-skala kan varieres inden for et flot bevæget og rytmisk kontrasterende forløb af satser.
Ud over de rene orgelværker er der også en række Maria-sange for sopran og orgel, som for eksempel O grünend Reis til tekst af Hildegard von Bingen, præget af modale melodilinjer og parallelførte akkorder.
De fem advents- og julesalmer for ligestemmigt kor og orgel, udkommet på Forlaget Mixtur, er en anden boldgade: meget anvendelig brugsmusik. De opfylder en funktion, som f. eks. introitus i advents- og juletiden, klinger godt og er hurtigt indstuderede. Tilsammen giver stykkerne et bredt indtryk af Bjarne Hersbos kirkemusik.


Orgelkoraler af Per Günther


Per Günther: 55 orgelkoraler og koralfantasier. Forlaget Mixtur. Pris kr. 299,-Per Günther: 23 enkle orgelkoraler til jul, passion, påske og pinse. Forlaget Mixtur. Pris kr. 179,-
Den nu 84-årige Per Günther, gennem mange år organist og korleder i Treenighedskirken, Esbjerg, og flittig komponist af kor- og orgelværker, har udgivet to samlinger af orgelkoraler og koralfantasier på forlaget Mixtur. ”55 orgelkoraler og koralfantasier” i et flot og brugervenligt design med fast bind og spiralryg, er på alle måder den største og mest ambitiøse. Mange kender sikkert en del af indholdet, eftersom de fleste orgelkoraler tidligere har været udgivet i hæfter af komponisten selv.  Her er de samlet i en ny og revideret udgave som et kompendium over de satser komponisten finder mest slidstærke. Den ældste af koralerne er fra 1980, den nyeste fra 2014, men Per Günthers karakteristiske fabulerende stil går igennem de fleste. Mere end i så mange andre danske orgelkoraler lægges der vægt på det stemningsfulde, hvor en grundkarakter typisk slås an i begyndelsen, inden koralmelodien gør sin entré. Det er velklingende stykker, som lægger op til en tilsvarende fantasifuld interpretation og registrering.
De 23 enkle orgelkoraler holder sig mere på måtten. Her får vi koralmelodierne i for det meste enkel form uden for mange svinkeærinder. Stykkerne er skrevet til forskellige kurser i Dansk Kirkemusikerforening over salmemelodier til jule-, passions-, påske- og pinsetiden og er tilpasset mindre orgler.

Musik til gudstjenesten

3.søndag efter påske (II tekstrække)

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 2, april 2018 - s. 20.


Erik Kolind, organist i Store Magleby Kirke, fortæller om sit musikvalg
Præludium: Felix Mendelssohn-Bartholdy: Orgelsonate nr. 4 i B-Dur, 1. sats - Allegro con brio
Motet: Josef Gabriel Rheinberger: Vater Unser, op. 157, nr. 4 for sangstemme og orgel
Under nadver: César Franck: Panis Angelicus
Postludium: J.S. Bach: Triosonate i Es-Dur, 3. sats – Allegro

Store Magleby Kirke er en stor landsbykirke med en god kirkegang og mange dåbshandlinger.  Der er ansat to professionelle kirkesangere, som alternerer ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Gudstjenesterne bliver derfor præget af solosangere, som giver et mere inderligt og afdæmpet udtryk til motetten end et kor, fremhæver Erik Kolind. Orglet er et relativt romantisk instrument, hvilket han ofte har med i tankerne ved valget af gudstjenestemusikken. Han stræber efter at tilgodese såvel menighedens oplevelse af gudstjenesten overordnet set som søndagens specielle karakter i sine musikvalg.

DOKS'en ud af boksen

Musikentreprenør på Sydfyn

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 2, april 2018 - s. 24.
Povl Chr. Balslev om at gå helhjertet ind i det lokale musikliv

”Når man er sådan et sted som her, bliver man let en slags stadsmusikant”, fortæller Povl Christian Balslev. Stedet er Svendborg, hvor han i 16 år har været ansat som organist i Vor Frue Kirke, og fra den post med den solide kirkemusikalske forankring lægger han stor vægt på at være en aktiv del af det lokale musikliv. På hans hjemmeside finder man hans fokusområder: organist, pianist, komponist, klokkenist, korleder, foredragsholder, festivalarrangør, og han skriver også, hvorfor alsidigheden er vigtig for ham.
”Jeg elsker de skæve vinkler på musikken. “Glimtet i øret” er en del af mit musikerliv, og dette sammen med humoren er samtidig et forsøg på at forhindre, at jeg bliver sat i bås. Blandt andet har jeg omsat danske rocksange til gregoriansk sang, spillet Harry Potter-temaet på klokkespillet, lavet musikalske børnegudstjenester, afholdt fyraftens- og natkoncerter. For mig handler det om at udfordre folk, så de udvider deres horisont som publikum og som mennesker.”

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.