Velkommen til DOKS

Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) er den faglige organisation for konservatorieuddannede organister, kantorer samt kirkemusikskolelærere. Foreningen blev stiftet i 1905 og har siden arbejdet for at forbedre ansættelses- og lønvilkår for medlemmerne. DOKS er også en standsforening og arbejder for standens og medlemmernes individuelle interesser i kunstnerisk og ophavsretmæssig sammenhæng.

DOKS’s sekretariat er beliggende på Store Kannikestræde i København.