Frederiksborg Slotskirke

Artikelindeks

Sted: Frederiksborg Slot, 3400 Hillerød.

År: 1617.

Medlemstal: 6.050 (2013).

Ledelsesansvar: Lønnet, blandet voksenkor på 10 medl., som medv. v. gudstjenester, kirkelige handlinger og koncerter; kantor (medl. af koret) leder koret ved gudstjenester og medvirker ved koncerter.

Koncerter: Ca. 25 årligt m. tilskud fra Frederiksborgmuseet, kommune og stat; ca. 52 årlige demonstrationskoncerter og ca. 10 koncerter årligt v. særlige lejligheder på Compenius-orglet.

Lokalefaciliteter: Sognegård m. korprøverum og organistkontor.

Andre tjenestesteder: 2 kapeller.


Nyt hovedorgel: Poul-Gerhard Andersen 1972; ældre facade (Marcussen & Søn 1863, kopi af Maas/Lorentz-facade 1616) genanvendt; mindre omintonation 1982 ved Poul-Gerhard Andersen's Orgelbyggeri; mindre udvidelse og omdisponering 1998 ved P.G. Andersen & Bruhn; rensning samt indbygning af setzeranlæg 2009 ved samme; 38 stemmer, heraf 1 delvis transmitteret.

HV (I):
Principal 8'
Blokfløjte 8'
Oktav 4'
Dækfløjte 4'
Rørquint 2 2/3'
Oktav 2'
Terz 1 3/5'
Mixtur V
Trompet 16'
Trompet 8'

POS (II):
Principal 8' (C-H fælles m. Ged. 8')
Gedakt 8'
Oktav 4'
Kobbelfløjte 4'
Oktav 2'
Quint 1 1/3'
Oktav 1'
Scharf IV
Skalmeje 16'
Krumhorn 8'
RÉCIT (III):
Gedakt 16' (C-F 5 1/3')
Rørfløjte 8'
Gamba 8' (C-H fælles m. Rørfl. 8')
Voce celeste 8'
Fløjte 4'
Fløjte 2'
Sesquialtera II
Mixtur IV
Obo 8'
Clairon 4'

PED:
Subbas 16'
Principal 8'
Gedakt 8' (C-f fra Subb. 16')
Quint 5 1/3'
Oktav 4'
Quartian 2 2/3'+ 2'
Fagot 16'
Trompet 8'

Omfang: C-g3, C-f1.
Normalkopler samt koplingsmanual (IV) for POS og RÉC. Fælles svelle for POS og RÉC. Tremulanter for POS og RÉC. 4 x 2.000 setzerkombinationer (Jens Langvad); Mekanisk traktur og registratur; sløjfevindlader.

Ældre hovedorgel: Marcussen & Søn 1864; ombygget 1944-47 af Th. Frobenius & Co.; i forbindelse med det nye hovedorgels bygning er orglet flyttet tilbage på pulpituret og en tilbygning fra 1944 er fjernet; restaurering og retablering af originaldisposition udført af Marcussen & Søn 2001; 25 stemmer.

HV:
Bordun 16'
Principal 8'
Flauto major 8' (C-H fælles m. Ged. 8')
Gedakt 8'
Salicional 8' (C-E fælles m. Pr. 8')
Oktav 4'
Gemshorn 4'
Nasat 2 2/3'
Oktav 2'
Cornet III-IV
Trompet 8'

PED:
Subbas 16'
Principal 8'
Fiolonsel 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Basun 16'
PRÆLUDEERVÆRK:
Gedakt 16'
Violinprincipal 8'
Flauto amabile 8' (C-H fælles m.  Rørfl. 8')
Rørfløjte 8'
Fugara 8' (C-H fælles m. Violinpr. 8')
Fløjte 4'
Gambetta 4'
Euphonia 8'

Omfang:C-f3, C-d1.
Kopler: PRÆL.V-HV, HV-PED. Mekanisk traktur og registratur; sløjfevindlader.

Litteratur:
Niels Friis:
Th. Frobenius & Co., 1959, s. 50. Sven-Ingvart Mikkelsen: Marcussen-orglet på Frederiksborg Slot; Orglet 1/2007, s. 18ff.


Compenius-orglet: Esaias Compenius 1610; opstillet 1617 ved samme; istandsat 1895 af Felix Reinburg og A.V. Busch; bælgrestaurering udført 1981-82 af Th. Frobenius & Sønner; restaureret etapevis 1985-92 af Mads Kjersgaard, indledningsvis i samarbejde med Jürgen Ahrend; 27 stemmer.

OV:
G
ross Principal 8'
Gross GedactFlöite 8'
Prospect Principal 4'
GemsHorn 4'
NachtHorn 4'
PlockFlöite 4'
Gedact-Quint 3'
Kleine Flöite 2'
RancketRegal 16'

PED:
GedactFlöiten Bass 16'
GemsHorn Bass 8'
QuintaDehn Bass 8'
QuerFlöiten Bass 4'
NachtHorn Bass 2'
PawrFlöiten Bass 1'
Sordunen Bass 16'
Dulcian Bass 8'
Regal Bass 4'
POS:
QuintaDehna 8'
GedactFlöite 4'
GemsHorn 2'
NaSatt 1 1/2'
Zimbel I
PrinciPal Discant 4' (fra f)
BlockFlöite Cantus 4' (fra f)
KrumbHorn 8' 
Klein Regal 4'
(Ovenstående navneformer iflg. forslag fra Mads Kjersgaard. De fremhævede bogstaver henviser til registerhåndtagenes indgraverede forkortelser).
Omfang: CDEFGA-c3, CDEFGA-d1. Koppel: POS-OV (ved kopling aflåses tangenterne i POS). Fælles tremulant for OV/POS og PED (rekonstruktion 1990). Sækkepiber (3 ranketpiber) og Kleinhümlichen (3 regalpiber) m. afstillerknap for hver enkelt pibe og fælles spærreventil. Tromme (dobbeltpibe, sandsynligvis 1693). Temperering: Middeltonestemning. Tonehøjde: a1 = 468 Hz ved ca. 20° C. Todelt bælganlæg: 2 kilebælge for man.værkerne og 2 for ped.; afdelingerne kan forbindes via en spærreventil (el. centrifugalblæser forefindes ikke). Mekanisk traktur og registratur; sløjfevindlader. 

Litteratur: (de m. * mærkede titler omhandler Compenius-orglet.)
*P.-G.Andersen m. fl.: Tekstbilag til grammofonplade i serien Orgues Historiques, Saint-Michel de Provence, Basses-Alpes.
*Emilius Bangert: Compenius-Orgelet paa Frederiksborg Slot, Organist-bladet 1938/6 A.
*Louis Bobé: Det historiske Orgel paa Frederiksborg Slot; Fra Arkiv og Museum 2, 1903-05, s. 383f.
*Povl Eller: Compenius- orgelets historie; Dansk Årbog for Musikforskning XVII (1986), 1989, s. 7ff.
*Per Kynne Frandsen: Compeniusorglet i Frederiksborg Slotskirke, CHMbladet 2/1985.
*Samme: Compeniusorglets restaurering II; Orglet 1-2/1988, s. 60.
*Samme: Middelalderlige pergamenter og husholdningsregnskaber i et gammelt orgel. Fund i Compeniusorglets bælgeværk; Carlsbergfondet/Frederiksborgmuseet/Ny Carlsbergfondet: Årsskrift 1983, s. 98ff.; teksten gengivet i Dansk Orgelaarbog 1983-84, s. 98ff.
*Samme: Restaureringen af Compeniusorglet, Orglet 1/1987, s. 52f.
Samme: Tilblivelsen af Frederiksborg Slots Sangværk, 1997.
Samme: Frederiksberg Slotskirkes Orgler (CD Classico ClassCD 528-30).
*Niels Friis: Orgelbygger-Notater om Compenius-Orglet; Organist-bladet 1964, s. 2ff.
*Samme: Orgelbygning i Danmark, 2. udg. 1971, s. 11, 14, 16, 19, 24ff., 42, 44, 140.
Samme: Det sidste danske renæssanceorgel; Nordisk Musikkultur 2/1955, s. 55ff.
*Angul Hammerich: Et historisk Orgel paa Frederiksborg Slot; Tidsskrift for Kunstindustri 2. rk., III, hft. 1, 1897, s. 1ff.; reprint 1981.
V. Holck: Beretning om det nye sangværks anbringelse på Frederiksborg Slot.
*Mads Kjersgaard: Compenius-orglet og slotsorglet i Gröningen; Orglet 1/1990, s. 13ff.
*Samme: En ny hilsen fra Compenius; Orglet 1-2/1988, s. 60ff.
*Jens Laumann: Compeniusorgelet i Frederiksborg Slotskirke, 1955.
Samme: Orgelerne i Frederiksborg Slotskirke, 1947.
*Werner Lottermoser: Akustische Untersuchungen der Compenius-Orgel im Frederiksborg Schlosse bei Kopenhagen; Archiv für Musikwissenschaft XV, 1958, s. 113ff.
*Michael Praetorius: Syntagma musicum II, De Organographia, Wolfenbüttel 1619, reprint Kassel 1958, s. 138f., 141f., 189.
*Jørgen Raasted og Chr. Gorm Tortzen: Psalterium Compenianum; Inge og Søren Giversen (red.): Kunsten og kaldet. Festskrift til biskop Johannes Johansen 4.marts 1990, 1990, s. 165ff.
*Thekla Schneider: Die Orgelbauerfamilie Compenius, AfMw II, Leipzig 1937, reprint ISO-Information 1976-78.
*Harald Vogel: Beiblatt zu Portrait einer fürstlichen Orgel (grammofonplade Organa ORA 3002).
*The Compenius Organ, artikler af Mads Kjersgaard, Thomas Lyngby, Sven-Ingvart Mikkelsen m.fl., 2012.
*Danmarks Kirker, Frederiksborg Amt, bd. 3, s. 1852ff., bd. 4, s. 2807f.


Kororgel: Jensen & Thomsen 1967 (tidl. Ullerød Kirke); opstillet 2011 og forsynet med hjul af Sven Hjorth Andersen; 5 stemmer.

MAN:
Gedakt 8'
Principal 4'
Rørfløjte 4'
Gemshorn 2'
Spidsoktav 1'

Omfang: C-g3.
Mekanisk traktur og registratur; sløjfevindlade.


 

Klokkespil: Severin van Aerschodt 1886, restaureret af Royal Eijsbouts 2003. 28 klokker.
Omfang: c1-dis3. Stokklaviatur (manual og pedal). Timemelodier ved automatisk tromlespil (13 klokker).


Tidligere organister:
Andreas Nielsen Møller (f. 1780 d. 1852) 1820-1852,
Niels Jensen Møller (f. 1821) 1853-1873,
Joseph A.E.F. Glæser (f. 1835 d. 1891) 1873-1891,
Elisabeth Glæser (f. 1871) kst. 1891-1892,
Carl Chr. Brandt (f. 1864 d. 1926) 1892-1926,
Jens Jacobsen Laumann (f. 1890 d. 1965) 1926-1961,
Per Kynne Frandsen (f. 1932 d. 2004) 1961-2002.
Sven-Ingvart Mikkelsen (f. 1955) 2002-2017

Stillingsindehaver (ansat 2017): Bine Katrine Bryndorf (f. 1969)


Tidligere organistassistenter:
Finn Evald (f. 1946) 1965-1970,
Martin Hjalmar Nielsen (f. 1946) 1970-1971,
Knud-Erik Jensen (f. 1947) 1971-1976,
Erik Paulsen Kure (f. 1953) 1976-1981,
Bent Laursen (f. 1955) 1981-1984,
Lone Ekstrand, f. Vigand (f. 1943) kst. 1984-1992.

Stillingsindehaver (ansat 1992): Ulla Handler (f. 1963).

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.