Formanden har ordet

Skrevet af Karin Schmidt Andersen.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 5, oktober 2022, s. 22

Folkekirkens Samarbejdsudvalg går sammen om en fælles plan for arbejdsmiljøet

Igen skal denne spalte handle om trivsel på den folkekirkelige arbejdsplads. I august beskrev jeg de indsatspunkter kirkefunktionærerne mener det er nødvendige at gøre noget ved, hvis der skal ske varige forbedringer på området.

Siden da er der sket en del i forhold til at få opmærksomhed på vore synspunkter. DR’s dækning af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø bidrog til at kirkefunktionærernes krav om tilsyn med menighedsrådenes arbejdsgiveansvar kom ud i den brede offentlighed, og fra flere kanter kom der opbakning og samstemmende meldinger.

Kirkefunktionærernes sammenhold og vilje til at være dagsordensættende var baggrund for et foretræde for kirkeministeren d. 30. august. Det var meget opmuntrende at møde en interesseret og spørgende minister flankeret af kirkeministeriets øverste embedsmænd. Delegationen ønskede at pege på den grundlæggende usikkerhed, menighedsrådenes ansatte lever i, fordi det er vilkårligt i hvilken udstrækning deres arbejdsgiver har kompetencer til at varetage ansvaret. Da menighedsrådene samtidig opleves som urørlige, betyder det at man som kirkefunktionær føler sig ladt i stikken, hvis man er ansat et sted med uformåenhed eller ligefrem ødelæggende ledelsesstil.

Delegationen påpegede også, at præstens særstatus skaber en ubalance på arbejdspladsen, der er udfordrende for samarbejdskulturen og medvirker til at kirkefunktionærer kan opleve at deres arbejdsindsats ikke påskønnes efter kvalifikationer og betydning for kirken. Foruden at skabe forståelse for nogle grundlæggende udfordringer for menighedsrådenes ansatte, pegede delegationen på konkrete redskaber, der kan benyttes for at fremme det gode samarbejde på arbejdspladsen.

En klar melding til ministeren var, at der er brug for handling. At bryde tavsheden er ikke nok, der skal også ageres. Budskabet blev afleveret i fire hovedsætninger:

Behov for tilsyn med menighedsrådets arbejdsgiveransvar. Tilsynet skal have beføjelser og sanktionsmuligheder.

Behov for opgradering af menighedsrådsmedlemmers kompetencer som arbejdsgivere. Uddannelse skal være obligatorisk.

Behov for helhedssyn på kirkefunktionærernes og præsters fælles arbejdsplads. Alle skal være forpligtet på at indgå i et kollegialt samarbejde med respekt for forskellige fagligheder, hvor kvalifikationer følges af ansvar.

Behov for større repræsentation af medarbejdere i folkekirkens struktur. Kirkefunktionærerne og deres forskellige fagligheder skal i højere grad inddrages i processer og beslutninger.

Et konkret og lovende skridt kom allerede et par dage senere, da Folkekirkens Samarbejdsudvalg, FSU, på et møde 2. september iværksatte en fælles handleplan for arbejdet med folkekirkens arbejdsmiljø. FSU er et godt forum, når der skal tænkes i helhed. Kirkeministeriet sidder for bordenden, og foruden de faglige organisationer er der repræsentanter for stiftsadministrationerne, provster, biskopper og menighedsråd. Det er intet mindre end banebrydende, at alle folkekirkens parter og kirkeministeriet for første gang er gået sammen om en handleplan, der skal styrke et fælles ansvar i arbejdsmiljøarbejdet. De foreløbige initiativer i planen er:

Helhedssyn på kirkefunktionærers og præsters fælles arbejdsplads.

Fælles om arbejdsmiljøarbejdet – tydeliggørelse af ansvar, pligter og roller.

Samtaleguide til at drøfte samarbejde, kommunikation og trivsel.

Når man taler med politikere og aktører i folkekirken i disse uger, mærkes der et dybfølt ønske om at skabe forbedringer. Der fornemmes et tøbrud i forhold til at opfatte kirkefunktionærerne som partnere, og der fornemmes vilje til at tale sammen på tværs af en opdelt struktur. Det er vigtigt at vi nu holder fast i de gode takter, og et næste skridt videre i den rigtige retning bliver folkekirkens arbejdsmiljøkonference 12. oktober, som DOKS naturligvis deltager i.

 

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.