Sangøvelser

Skrevet af Mikael Garnæs.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 4, august 2022, s. 8

Af Jan Lund, studielektor i sang og sangpædagogik på DKDM, statsprøvet klaverpædagog, diplomeksamen i sang samt master i elitesangpædagogik

Sangøvelser bruger alle vi der arbejder med sang, sangundervisning, korsang og anden dejlig stemmebrug. Men ofte kan de være en noget udefinerbar størrelse. For hvad for nogle skal man bruge, hvordan og hvorfor skal man bruge dem, og til hvilket formål?

Tager man ”de gode gamle sangøvelser” man kender, eller bør man læse en tyk bog og finde (på) nogle smarte nye øvelser…?

Som barn har jeg altid sunget i vilden sky, men aldrig i kor, for jeg blev altid træt og hæs af at skulle varme op sammen med kordirigenten – så det stoppede jeg hurtigt med. Der var helt klart ikke styr på hvad sangøvelser i form af opvarmning af stemmerne var for en størrelse…! Jeg spillede klaver i stedet og skulle lige igennem en pianistuddannelse, før jeg uddannede mig til sanger.

Som operasanger har jeg naturligvis selv brugt endeløse variationer af sangøvelser på mig selv. Jeg har samlet en kolossal mængde sangøvelser fra en lang skare af forskellige sanglærere i ind- og udland. Nogle gode allround sangøvelser jeg stadig bruger, andre meget specifikke til specielle formål, og andre igen sjove, vildt underlige, men interessante osv. osv.

I 2005 påbegyndte jeg en masteruddannelse i elitesangpædagogik på DKDM. Da jeg afsluttede uddannelsen blev jeg ansat som sanglærer samme sted – og i dag er jeg ansat som studielektor i sang og sangpædagogik på DKDM. Det var en utrolig spændende og givende uddannelse med et stort fokus på både teori og praksis. Store mængder anatomi, fysiologi, undervisningspraksis mv.

Nu skulle jeg jo i gang med at finde brugbare og egnede sangøvelser – i første omgang til mine kaniner på masteruddannelsen, og hurtigt til en stadigt voksende skare af sangelever.

Hvor skulle jeg finde dem? Jeg havde jo kun ”de gode gamle sangøvelser” jeg selv havde fået af velmenende lærere i min karriere – men ville de egne sig til andre sangelever, hvad med sangøvelser for kvindelige hhv. mandlige sangere – uha, uha…?

Jeg begyndte at søge i den litteratur jeg fandt på konservatoriets bibliotek. Det var interessant læsning – og det blev til rigtig megen læsning. For jeg fandt hurtigt ud af, at man ofte måtte læse sig igennem digre værker ofte på flere hundrede sider, som bl.a. dygtige fagfolk som læger, stemmepædagoger og sangere havde skrevet ud fra en mængde konkret viden om omfangsrige vokaltekniske emner, og i mange tilfælde kunne man så være heldig at finde lidt brugbare sangøvelser sidst i bogen, eller ”gemt” i bogens mange kapitler.

Man kunne også søge i de lidt ældre publikationer, hvor komponister og andre har udgivet fine vokalise-samlinger. Men ofte består de af smukke melodier med klaverledsagelse uden nogen indikation på hvordan de skal synges, på hvilken vokal, i hvilket omfang mv. Så det kunne ofte blive lidt ”risky business”.

Jeg savnede noget mere konkret og praktisk til brug her og nu.

Da jeg uddannede mig og arbejdede som pianist, var jeg jo velsignet med en kolossal mængde klaverlitteratur i relation til klaverskoler, etudesamlinger mv., og det samme gør sig gældende inden for stort set alle fysiske instrumentgrupper – blot ikke for sang?!

Man kan naturligvis lave skade på sig selv og sin stemme, hvis man blot kaster sig ud i voldsomme vokale udgydelser af mere eller mindre kontrollerede primale skrig… Så der skal vi naturligvis slet ikke hen.

I min tid som sangstuderende og som sanger og senest sangpædagog har jeg på den anden side oplevet miljøer, hvor en lærers sangøvelser nærmest var hemmelige, og som man ikke måtte dele med andre. De var ligesom omgivet med en form for mystik og megen hemmelighedskræmmeri…

Hvorfor mon?

Vi skal huske på, at sangerens instrument er et levende instrument, og at sangeren er sit instrument – i modsætning til alle fysiske instrumenter.

Vi skal også tænke på, at et levende instrument dermed lige som kroppen vokser op, modnes, ældes og slappes – og kontinuerligt i denne proces skal vi opbygge et instrument, konstruere det ud fra vore klanglige og musikalske ønsker og krav, og ikke mindst skal instrumentet plejes og tages vare på, og altid skal man vedligeholde sit instrument.

Sangeren kan ikke blot spare sammen og købe sig et bedre Steinway, hvis ikke man er tilfreds med den klanglige udvikling af instrumentet…

Da jeg begyndte at undervise i sangpædagogik på DKDM oplevede jeg igen i udpræget grad, hvordan mine studerende famlende søgte efter sangøvelser de kunne bruge til deres kaniner og sangelever. Her var det jo let for mig blot at bede dem søge på biblioteket (som jeg selv havde gjort år tidligere) – men fik de det gjort? Nej!

Der spirede en tanke i mig, at det kunne være interessant at konstruere en lille praktisk – her og nu – samling af anvendelige sangøvelser.

På DKDM blev jeg oven i købet opfordret til at søge et PUV-projekt (Pædagogisk Udviklings Projekt). Den opfordring tog jeg op, og fik til min store glæde mit projekt antaget. Projektets titel er: Syng Nemt, Sundt og Sikkert.

Jeg tænkte at jeg ville ud i ”den virkelige verden” og finde ud af hvilke sangøvelser der bruges derude. Hvad bruger kordirigenten, sangeren, organisten, den sangstuderende, sangpædagogen osv. når der skal varmes op eller arbejdes teknisk med stemmen? Jeg ville indsamle sangøvelser, og disse sangøvelser ville jeg samle ind i en stor ”sangøvelses-bank”.

Derfor kontaktede jeg en lang række af dygtige, professionelle og dedikerede ”sangmennesker”, og spurgte om vi kunne mødes og snakke sangøvelser. Det var alle meget interesserede i, og det blev ganske let at få disse aftaler i hus. Jeg interviewede konservatoriesanglærere, musikskolelærere, kordirigenter, professionelle sangere (klassisk og rytmisk), børnekorsdirigenter, organister, musikpædagoger og kirkemusikskolelærere. Med vilje havde jeg sørget for at aldersspredningen på disse professionelle mennesker var ganske stor, således at de, med deres ”tråde” bagud, kom til at repræsentere flere generationer af professionelle sangmennesker i Danmark.

Vi snakkede sangøvelser i alle mulige afskygninger – det var vildt interessant –, jeg optog samtalerne og har siden samlet, redigeret, koordineret og reduceret lidt i dette enorme sangøvelsesmateriale.

Efterfølgende har jeg arbejdet med disse sangøvelser i en række workshops med studerende i mange studieretninger på DKDM. Vi prøvede af, snakkede om sangøvelserne, de studerende supplerede med nye øvelser. Noget fandt vi godt og spændende, andet var lidt for ”usikkert” eller underligt, men det meste kunne alle vouche for som gode og meget anvendelige sangøvelser.

I mit PUV-projekt var planen nu, at dette øvelsesmateriale skulle reduceres til en god håndfuld velafprøvede sangøvelser i en række forskellige øvelseskategorier, som skulle gøres tilgængelige for de studerende på DKDM.

I løbet af første års arbejde med PUV-projektet blev jeg dog interesseret i at arbejde videre med dette spændende materiale af sangøvelser jeg nu var i besiddelse af. Jeg blev desuden af en kollega opfordret til at tage kontakt til forlaget Dansk Sang, for at høre om de kunne være interesserede i en evt. publikation af en sangøvelsesbog – Syng Nemt, Sundt og Sikkert – som dette PUV-projekt kunne munde ud i.

Det var de! Og med den opbakning i ryggen søgte jeg DKDM og en fortsættelse af mit projekt endnu et år. Jeg var endnu engang den lykkelige modtager af et tilsagn om endnu et års arbejde med mit PUV-projekt.

Jeg vil i kommende efterår bede mine professionelle fra ”den virkelige verden” om at forholde sig til et udsnit af det indsamlede sangøvelses materiale – mærke efter på egen krop og stemme, og i deres arbejde med sangstemmer, om sangøvelserne er gode, er de sunde og sikre, er der nok, mangler der evt. nogle osv.

I fortsættelsen af PUV-projektet inddrager jeg desuden yderligere professionelle som arbejder med børnekor og sangpædagogisk arbejde med børn.

En af de mest interessante indsigter jeg har fået igennem dette indsamlingsarbejde er denne, at det i stor, stor udstrækning er en variation over de samme øvelser vi alle sammen bruger. Om vi bruger øvelserne til os selv, på kor, til voksne eller børn og unge – grundstammen i sangøvelserne er meget ofte den samme.

Sangøvelser over en terts, en kvint eller oktav, på hvor mange måder kan man da også lave dem? Mange ligner hinanden til forveksling, og kan for den utrænede synes helt identiske. Men hvordan skal de anvendes, til hvilket formål skal de bruges, i hvilket omfang skal de bruges, med hvilket klangligt ideal mv. – deri ligger den store forskel.

Slutteligt skal sangøvelserne derfor sættes på noder og deres anvendelse klart beskrives, således at det tydeligt fremgår på hvilken (eller hvilke) måde(r) de enkelte sangøvelser kan og bør anvendes.

Færdigredigeret og beskrevet håber jeg at kunne nå frem til en publikation af denne lille praktiske og forhåbentlig meget anvendelige samling af velafprøvede og sikre sangøvelser – Syng Nemt, Sundt og Sikkert.

 

 

 

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.