Anmeldelse - Et særdeles anvendeligt opsamlingsalbum

Skrevet af Gitte Støvring Preussler.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 4, august 2022, s. 10

Merete Kuhlmann: Korbog 3 - 30 satser for 1-3 stemmer og orgel. Forlaget Mixtur. Pris kr. 249

Korbog 3 er Merete Kuhlmanns tredje samling af korsatser til brug i kirkeåret, og er netop udgivet på forlaget Mixtur.

De første bind i serien udkom samtidig i 2011 og indeholder a cappella-satser for SATB eller SAB, i alt 20 bibelske motetter i Korbog 1 og 30 korkoraler i Korbog 2. Korbog 3 henvender sig til en noget anden korsammensætning.

I forordet til Korbog 3 fortæller Merete, at satserne i de tre korbøger alle er skrevet til brug ved gudstjenester, kirkelige handlinger og koncerter/musikgudstjenester. Satserne er komponeret, når et behov for en sats til en søndag eller anden lejlighed er opstået, når enten Merete Kuhlmann selv eller andre har haft behov eller ønsker og ideer herom.

Korbog 3 adskiller sig fra de to foregående ved dels at være med orgelakkompagnement og dels ved at være skrevet for solist eller 1-stemmigt/ 2-stemmigt ligestemmigt eller blandet kor. Tekstvalget er i modsætning til Korbog 1 og 2 en lidt mere blandet landhandel, hvilket her ikke er et negativt ladet udtryk, men en beskrivelse af, at Korbog 3 indeholder rigtig mange salmetekster, en enkelt bibelsk tekst, en vokalise og bagerst i bogen 2 verdslige satser (I skovens dybe stille ro og Sig nærmer tiden). Både hæftets titel og dets omslag indikerer en sammenhæng de tre bøger imellem, og også den fortløbende nummerering af satserne i Korbog 1-3 understreger forsøget på, at de fremstår som en samlet antologi, som indtil videre mangler hæfter med a cappella-satser for ligestemmige kor.

Korbog 3 har mange anvendelsesmuligheder. I forordet skriver Merete Kuhlmann: ”Mange organister og kirkekor kender til den virkelighed, hvor et 4-stemmigt blandet kor indimellem er lidt reduceret en søndag eller i en periode pga. ferie, vakance eller andet. Til disse søndage med reduceret besætning håber jeg, at denne Korbog 3 kan været et supplement til repertoiremulighederne. Eller i øvrigt til det fuldtallige kor, der indimellem kunne bruge en unison eller 2-stemmig sats til eksempelvis introitus eller interludium. Eller til solisten/kirkesangeren og dennes organist. Eller til et menighedskor. Eller til pigerne i et ligestemmigt kor, eller herrerne i et drenge/mandskor. Eller hvad man ellers kunne finde på.” Det er udmærket at opliste alle disse muligheder, men jeg tror, at vi ofte selv er kreative nok til at tænke disse tanker. Opremsningen dækker måske mere over at opfinde et behov for at genudgive 10 ud af de i alt 30 satser. De 10 af satserne er tidligere udgivet i Korlivs (tidligere Folkekirkens ungdomskors) publikationer: Lutherrosen, Cantorinus 4, Cantorinus 3 eller som Nodebilag i KorNyt. Jeg tillader mig derfor i denne anmeldelse at lade mit fokus være rettet med de 20 nyskrevne satser.

Det er gode, velklingende og anvendelige satser, der kommer fra Merete Kuhlmanns hånd, og hun tilfører den danske kirkekorlitteratur mange velegnede korsatser skrevet på baggrund af sine mange års praktiske musikervirke i folkekirken. Ofte indeholder de interessant harmonik eller et spændende akkompagnement, som er med til at gøre dem særdeles velegnede til brug i børne-, ungdoms-, menigheds- og voksenkor i både små og store kirker. I denne samling findes både associationer til norsk sommerstemning (Alt, hvad som fuglevinger fik) og harpeklang (Guds menighed syng). En lethed som var det Weyse eller lyset selv i akkompagnementet til Lysets engel, hvor selv problemet med at der sjældent er luft nok til hele den sidste linje, er løst ved dels at ændre og udsmykke den oprindelige melodis slutning, og ved at gentage de sidste ord får vi alligevel den brede, rolige fornemmelse, som melodien almindeligvis falder til ro med.
Det er befriende og skærper både det udøvende og det lyttende øre, når en velkendt salmemelodi tilføjes et nyt, alternativt akkompagnement, som det er tilfældet ved mange af hæftets enstemmige satser: Bryd frem mit hjertes trang at lindre, Der står et slot i Vesterled (gennemkomponeret), Dybe stille, stærke, milde, En rose så jeg skyde (gennemkomponeret), Guds menighed syng, Lovet være du Jesus Krist, Kom regn af det høje, Nu kom der bud fra englekor, Nu rinder solen op af østerlide, Nærmere Gud til dig, I skovens dybe stille ro, Sig nærmer tiden. Skal jeg fremhæve en enkelt af disse satser, så er det En rose så jeg skyde. Det er den smukkeste rose, der folder sig ud i akkompagnementet til den gammelkendte melodi, som giver mig associationer til Den grimme ælling – den begynder dissonerende og egentlig ikke smukt, og uden at indikere hvilken melodi vi har i vente, men slutter både harmonisk, yndefuldt og tekstunderstøttende.
Der er en del lignende satser, som også indeholder meget enkel tostemmighed, f.eks.: Det hellige kors, Et vidste han om vejen frem, Gak ud min sjæl betragt med flid, Nu blomstertiden kommer, Til himmels fór den ærens drot.

De tostemmige satser for blandet kor, som hæftet rummer 5 af, hilses særdeles velkomne - både til brug i en snæver vending, i et ferie- eller sygdomsramt kor, men i særdeleshed til det utrænede menighedskor eller ungdomskor.

Der er meget få melodier i hæftet, som ikke er kendt af de fleste organister. En perle er Meretes egen melodi til Han står på randen af sin grav – en melodi, der smyger sig om teksten og som i sit udtryk sammen med akkompagnementet rammer stemningen i teksten.

Nogle af satserne giver mulighed for enten at lade koret synge en overstemme eller lade stemmen blive spillet på et melodiinstrument. Eksempler herpå er en orgelkoral over Du som har tændt millioner af stjerner, der har fået tilføjet en vokalise ad lib, og Alt hvad som fuglevinger fik, hvis overstemme foreslås at være instrumental. Begge er smukke satser, hvor jeg ikke kan undlade at dele mine tanker om, at orgelkoralen Du som har tændt millioner af stjerner p.g.a. af den trinvise bas med oktavspringene og den forsirede melodi får mig til at tænke på formen og ynden i Bachs Adagio fra Toccata, Adagio og fuga i C, og at det kun er vokalisen, der berettiger den til at være med i en korsamling.

Et festlig bidrag til påskemusikken er Nu ringer alle klokker mod sky for både trompet, unisont kor og orgel. Hurra og tak for repertoire for unisont kor, orgel og trompet. Denne sats skal nok blive et hit og kan måske blive en afløser for Meretes påskesats Halleluja, Kristus er opstanden, som gennem mange år har været et hit blandt børne- og ungdomskorene påskedag.

Som allerede nævnt så har Merete en stor evne til at ramme plet med tostemmige satser for børne- og ungdomskor og orgel. Det lykkes også med satsen Herren har gjort store ting imod os. Den er enkel, har sangbare melodier, der er god hjælp at hente i akkompagnementet for det utrænede kor. Formen er enkel og teksten præsenteres på fineste vis, således at børnene anspores til at give den det rette udtryk.

Korbog 3 rummer et meget fint og brugbart register ordnet dels efter kirkeår for både Korbog 1,2 og 3 samt et anvendelsesregister inddelt efter Korbog 3’s titler. Flere af satserne har alternative tekstmuligheder, hvilket øger anvendeligheden endnu mere. Satserne er trykt i alfabetisk rækkefølge i hæftet, som dermed gør det nemt at finde en bestemt sats i hæftet. Man kan være for og imod den fortløbende nummerering i et hæfte, der adskiller sig på flere punkter fra de to første hæfter Korbog 1 og 2, og det er lidt overdrevent at kalde en hæftet publikation for en bog, men når det er sagt, så er Korbog 3 et særdeles anvendeligt opsamlingsalbum med enkle, akkompagnerede satser til brug af forskellige slags kor til anvendelse i det meste af kirkeåret. Ligesom der også er meget at hente til bisættelsesrepertoiret til brug sammen med kirke – og kapelsangeren. Dog synes jeg, at det er meget papir at bruge på at medtage så mange tidligere udgivne satser - men jeg håber, at de ”gamle” satser opdages af og vil inspirere nye korledere til brug af dem.