Formanden har ordet

Skrevet af Karin Schmidt Andersen.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 4, august 2022, s. 22

”Ingen skal få ondt i maven af at gå på arbejde”

Af Karin Schmidt Andersen, formand for DOKS

Sådan sagde kirkeministeren i en videohilsen til kirkefunktionærernes fagforeninger i forbindelse med fællesmødet d 20. juni. Desværre kunne hun ikke være til stede, men i sin hilsen understregede ministeren at folkekirken skal være en god arbejdsplads, og at hun er interesseret i at høre erfaringer fra alle parter, også menighedsrådenes ansatte.

Kirkefunktionærernes formandskreds har udbygget samarbejdet de seneste år, og har med effekt stået sammen om fælles synspunkter som f.eks. forhandlingsretten. I den stående debat om det psykiske arbejdsmiljø ønsker organisationerne at pege på konkrete områder, hvor der med fordel kan sættes ind også uden gennemgribende strukturændringer. Som ministeren sagde i sin hilsen, er strukturdebatten ikke fredet, men det er nødvendigt at gøre noget inden for de givne rammer.

De faglige organisationer peger på tre områder, hvor der bør sættes ind.

Tilsyn med menighedsrådene. Da menighedsrådene er offentlige myndigheder, er det ikke bare muligt men pligtigt at føre tilsyn. Der er behov for meget mere fokus fra provst, biskop og stifter på tilsynsrollen og vilje til at gribe ind, når tingene kører af sporet. De ansatte lades for ofte i stikken som ofre for en inkompetent eller destruktiv ledelsesstil. Det skal være naturligt for en medarbejder at henvende sig til provsten hvis menighedsrådet ikke håndterer problemerne, og det er nødvendigt at provsten i så fald ser på helheden og ikke kun præsternes synsvinkel. Såfremt et menighedsråd ikke evner at skabe rimelige arbejdsvilkår må stiftet gribe ind. På samme måde som man sikrer økonomi og bygninger hvis menighedsrådene ikke lever op til deres forpligtigelser, skal tilsynet gribe ind og sikre mennesker. Tilrettevisninger om det psykiske arbejdsmiljø skal følges, ellers bør menighedsrådet kunne fratages arbejdsgiveransvaret.

Relationel ledelse. Der er behov for en grundig oplysning om ledelsesstil. Der findes rapporter, viden og vejledning om at anerkendende sprogbrug og rum til selvledelse er den model, der virker i folkekirken. Alligevel ser DOKS et stigende antal sager, hvor provstikonsulenter, kontaktpersoner og administrationschefer agerer magtfuldkomment uden reelt ønske om at skabe en dialogbaseret dagligdag. DOKS oplever, at menighedsråd og præster fralægger sig ansvaret og tilsyneladende passivt ser til at en arbejdsplads går i opløsning, og medarbejdere, der har tjent stedet i mange år, bliver syge eller søger væk.

Anerkendelse af medarbejdernes betydning. For det tredje er det vigtigt, at medarbejderskaren bliver taget alvorligt som det tredje ben i den trekant, der driver folkekirken frem. De gejstlige, menighedsrådene og kirkefunktionærerne tegner den folkekirke befolkningen bakker op om. Der mangler fuld anerkendelse af at medarbejderne skal inddrages i beslutninger, og der er brug for dialog mellem de gejstlige og menighedsrådenes ansatte. Uligheden i at præster er fuldgyldige medlemmer af menighedsrådene, (nogle steder kan der være mange præster), mens de øvrige medarbejdergrupper må nøjes med én enkelt repræsentant, er problematisk. Det er vigtigt, at stifternes obligatoriske introkurser benyttes, og at indholdet er relevant. Når alle faggrupper inkl. præster mødes, introduceres de til dagligdagen og det nødvendige respektfulde samarbejde, der er grundlaget for et godt arbejdsmiljø. DOKS mener desuden, at der er særligt behov for at styrke forståelsen mellem organister og præster. Det kan ske ved kurser, efteruddannelse og ved at organister og kommende præster møder hinanden som led i deres grunduddannelse.

Når ovenstående er sagt, skal alle huske at de fleste der arbejder i folkekirken går glad på arbejde. Men så længe der er nogle der får ondt i maven af forholdene på arbejdspladsen er det ikke godt nok, og derfor skal debatten om trivsel og det psykiske arbejdsmiljø fortsætte.

Jeg glæder mig til, sammen med mine formandskolleger, at udfolde organisationernes hovedpunkter for kirkeministeren og andre politikere når arbejdet genoptages efter sommerferien.

Indtil da ønskes alle en god ferietid.

 

 

 

 

 

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.