DOKS'en ud af boksen - Dario Andreella

Skrevet af Mikael Garnæs.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 3, juni 2022, s. 24.

Kulturforskelle betyder ikke, at man ikke kan snakke om tingene

Dario Andreella, organist i Fredens Kirke, Herning, om at være italiensk musiker i Danmark

For Dario Andreella er tilværelsen som organist præget af opvæksten i ”La bella Italia” og det voksne arbejdsliv i det grå Skandinavien. Han ser fordele og ulemper, charmer og irritationsmomenter ved begge lande og livsvilkår. Og han understreger, at det er godt at kunne snakke om tingene.

Juleaften 1984 spillede den 7-årige Dario sin første gudstjeneste på et ”totalt dårligt” orgel i den lokale kirke i Padova. ”Det var naturligvis lige så gratis, som det skulle være under omstændighederne, men risikoen i Italien er, at det bliver sådan hele livet”, fortæller han. I gymnasiet fik han tilbud om at spille fast i en anden kirke – mod betaling. I de næste 15 år inden han kom til Danmark i 2008 kunne han nå at spille op til seks gudstjenester i forskellige kirker hver søndag, da der er mange gudstjenester i den katolske kirke. Konservatoriet begyndte han på som 15-årig, og han tog endvidere en uddannelse som orgelbygger.

Darios første besøg i Skandinavien var til en ordinationsgudstjeneste i Linköping. ”Det musikalske aspekt af den lutherske højmesse tiltalte mig, og jeg fik den ide at søge til Norden. Jeg søgte om Erasmus-stipendium og kom til København, hvor jeg fik undervisning af Bine Bryndorf og Kurt Levorsen. I mit hoved var det lidt dumt at jeg skulle tage min eksamen om, men de italienske eksamenspapirer kunne ikke ækvivaleres.”

”Italienere har et billede af Nordeuropa som tjekket og under kontrol, men det viste sig, at glansbilledet ikke holdt hele vejen. Det var en periode med store nedskæringer på konservatoriet, og det kan være trægt at bygge et netværk op blandt de reserverede danskere, men jeg var alligevel glad for tiden.”

I 2014 blev han ansat i Ramløse og Annisse kirker i Nordsjælland, og i 2020 skiftede han til sin nuværende stilling i Fredens Kirke i Herning, efter 3 år i Sunds. Adspurgt om sin orgelbyggervirksomhed fortæller han, at han passede konservatoriets orgler indtil 2019, og formelt stadig har et orgelbyggerfirma. ”Men konkurrencen i Danmark er hård, det er svært at komme til, så den side af min virksomhed ligger lidt stille for tiden. I Italien ligger orgelbyggerbranchen dog nærmest i dvale.”

Dario oplever klare kulturforskelle mellem sine to hjemlande. ”Mit italienske temperament gør, at jeg siger tingene direkte, og jeg har erfaret, at det somme tider kan opfattes som besværligt af mere konfliktsky danskere. I Italien er det enten seriøst dårligt eller virkelig godt. I Danmark skal det helst være mellemgodt, man sætter pris på det almindelige. ”Sådan plejer vi” er et standardudtryk, som jeg ikke har det godt med. Det kan være lidt frustrerende at omgivelserne ikke har øjne for, at tingene kan være anderledes. Men jeg er her stadig, og jeg vil fastholde at balancen stadig er på den positive side. I Danmark kan jeg spille, leve af at gøre det jeg kan lide, og jeg er dybt taknemmelig for at være i et samfund, hvor det er muligt.”