Introitus

Skrevet af Mikael Garnæs.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 2, april 2022

Drengesangere

Sangerdrengene i matrostøj fra Københavns Drengekor er en af institutionerne i dansk kirkemusikliv.

Det er som bekendt langtfra det eneste danske drengekor af høj kvalitet, men koret er unikt i dansk sammenhæng derved, at det lige fra sin grundlæggelse har haft fast tilknytning til både en skole og en kirke. Det har givet en pædagogisk og organisatorisk rygrad, der har holdt igennem alle årene. Carsten Seyer-Hansen, korets nuværende leder, fortæller, at grundlæggeren Mogens Wöldike var inspireret af Thomanerkoret i Leipzig, og at Sangskolen – i dag Sankt Annæ Gymnasium – fra starten var tænkt med i et pædagogisk og musikalsk helhedskoncept der er bemærkelsesværdigt. Organistbladet har været på besøg hos Københavns Drengekor og kan konstatere, at konstruktionen fortsat fungerer i bedste velgående.
Carsten Seyer-Hansen fortæller om korets hverdag og ikke mindst om sin pædagogiske metode. ”Drypvis fordybelse” kalder han sin arbejdsform, der passer til drenge i voksealderen, og den filosofi der ligger bag er, at drengene ud over at modtage musikalsk undervisning også gennemgår et dannelsesprojekt på mange andre planer.
I dette nummer, der udkommer op til DOKS’ generalforsamling, afprøver bestyrelsen en ny model for årsberetningen. På siderne 10-11 kan man finde en kort statusrapport. Den lægger op til en længere og uddybende fortælling om DOKS og bestyrelsens arbejde, som vil blive fremlagt mundtligt på generalforsamlingen i Aarhus til maj. Dermed gøres et forsøg på at samle de to hidtidige, skriftlige og mundtlige, beretninger til én. Som Karin Schmidt Andersen skriver i sine formandsord, er formålet med statusrapporten at give et overskueligt indblik i de områder bestyrelsen har arbejdet med, og hvor DOKS har direkte eller indirekte indflydelse i institutioner, råd og udvalg. Årsregnskabet vil som tidligere være tilgængeligt på DOKS’ hjemmeside.