Generalforsamling og valg til DOKS' bestyrelse 2022

Skrevet af DOKS' bestyrelse.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 2, april 2022

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk Organist og Kantor Samfund, tirsdag d. 3. maj 2022 kl. 14.00 på Hotel Scandic Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus.

Generalforsamlingen gennemføres med følgende dagsorden:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning over det forudgående foreningsår fremlægges til godkendelse
4. Årsrapport over det forudgående regnskabsår forelægges til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent, eventuelt indmeldelsesgebyr og eventuelt genindtrædelsesgebyr
6. Fordeling af kollektive Copydanmidler som SKU-midler
7. Indkomne forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer
8. Valg til bestyrelsen
9. Valg af 2 aktive medlemmer til kritiske revisorer samt 2 aktive medlemmer til revisorsuppleanter
10. Valg af ekstern revisor, der skal være statsautoriseret revisor eller registreret revisor
11. Eventuelt
Forslag til behandling på DOKS’ generalforsamling indsendes senest 15. marts 2022 til sekretariatet på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
p.b.v.
Karin Schmidt Andersen
Formand

Valg til DOKS' bestyrelse 2022
Ved DOKS’ ordinære generalforsamling den 3. maj 2022 udløber valgperioden for følgende bestyrelsesmedlemmer: Bente Hogrefe Nielsen og Christina Beltoft.
Bente Hogrefe Nielsen og Christina Beltoft er villige til at modtage genvalg. På den baggrund indstiller bestyrelsen Bente Hogrefe Nielsen og Christina Beltoft til valg.
Forslag til andre kandidater end de af bestyrelsen opstillede skal indsendes til bestyrelsen inden 1. marts. Hvert forslag skal være bilagt en skriftlig erklæring fra det i forslag bragte medlem om, at medlemmet er villigt til at modtage valg til bestyrelsen. Det kan ske på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.