Musik til gudstjenesten - 1. søndag efter påske, 2. tekstrække

Skrevet af Mikael Garnæs.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 2, april 2022
Julian Adolf Rasmussen, organist i Nibe og Vokslev Kirker, fortæller om sine musikvalg

Nibe Kirke har et fint tomanualers Bruno Christensen-orgel fra 1995 med 25 stemmer. I Vokslev Kirke er der et mindre Frobenius-orgel med 6 stemmer.

Normalt er der gudstjenester i begge kirker hver søndag kl. 9.30 og 11.00. Da orglerne er forskellige i størrelse, kan der godt være forskel på præ- og postludierne i de to kirker, fortæller Julian Rasmussen, der har været ansat ved Nibe og Vokslev Kirker siden 2014.
De to kirker har ansat en uddannet kirkesanger, som også dirigerer kirkernes kammerkor. Desuden har kirkerne et ungdomskor, hvis medlemmer er fra 12 år og opefter, og som medvirker ved højmesser en gang om måneden. Så synges der motet eller flerstemmigt under nadveren. Ved den aktuelle gudstjeneste, der falder lige efter påske, hvor man har haft medvirken af kor og trompetist, er der dog ingen kormedvirken. Under nadveren improviserer Julian normalt, f.eks. over en nadversalme.
Om sine tanker i forbindelse med musikken til 1. søndag efter påske siger Julian: ”Jeg begynder at overveje søndagens musik i starten af ugen ud fra dagens tekst – dvs. hvilken stemning der skal lægges. Hvis jeg har salmerne i god tid, og det har jeg som oftest, så ender præludiet gerne med en orgelkoral over dagens hovedsalme. Jeg bruger ind imellem Året og dagen, en liturgisk håndbog med musikforslag til gudstjenester fra forlaget ANIS, som inspirationskilde. Men der er mange andre ting der spiller ind - er der dåb, så er der procession både ind og ud af kirken. Årstiden spiller også ind. På dette tidspunkt af året synes jeg gerne det må afspejles i musikken, at foråret er i gang. Derfor er præludiet Griegs Våren. Postludiet er et stykke tidlig klassicistisk musik, en Invention af Heinrich Gerber (1702-75).”

Musikvalg
Præludium: Edvard Grieg: Våren
Postludium: Heinrich Gerber: Invention