DOKS'en ud af boksen - Bo Lundby Jæger

Skrevet af Mikael Garnæs.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 2, april 2022

Forskellige kasketter, men samme passion

Bo Lundby Jæger, organist ved Gladsaxe Kirke, om at have parallelle karrierer

Blandt DOKS’ medlemmer er der en del komponister. En af dem er Bo Lundby Jæger, der kom til orglet efter først at have beskæftiget sig med mange andre typer musik.

Han har skrevet i mange genrer, fra symfoniske og musikdramatiske værker til musik til computerspil og lydinstallationer. I dag er han organist ved Gladsaxe Kirke, men har, som han siger, et forstående menighedsråd, der giver ham plads til at fortsætte sin virksomhed som komponist, pianist og dirigent.
Han fik sin uddannelse som pianist hos Rosalind Bevan på Det Fynske Musikkonservatorium, hvor den nye musik stod stærkt i fokus. Studierne fortsatte i København og London. Derefter fulgte en række år, hvor han medvirkede i ny musik-sammenhænge som Figura, Athelas Sinfonietta og Lerchenborg Musikdage. Han blev repetitør og kapelmester, især inden for ny opera på bl.a Den Anden Opera.
Et højdepunkt i denne del af karrieren var tiden som korchef på Det Kgl. Teater, hvor han som den hidtil eneste virkede som administrativ leder og syngemester på én gang.
Bo genoptog derefter sin karriere som organist. Savnet efter at være udøvende musiker blev for stort. Det var et naturligt valg, hvis man gerne vil arbejde som udøvende musiker og komponist, siger han. ”Her kan jeg improvisere og bruge mine evner som komponist. Orglet er et uendelig fascinerende instrument der byder op til kompositorisk dans. Al musik ønsker at kommunikere, men kirkemusik er speciel, fordi den tjener en funktion og indgår i den liturgiske helhed og tradition. Der er ikke mange steder tilbage i verden, hvor man kan beskæftige sig med åndelighed og bevare den kulturskat, som vi som organister er varetagere af i en omskiftelig verden. Jeg har været meget sparsom med at bruge mine egne værker i kirken. Jeg ser ikke kirken som et sted der skal tilfredsstille mine komponistdrømme, men et sted hvor jeg indgår i og kommunikerer med den funktion og historie, som kirken og kirkemusikere er.”
”Jeg improviserer forspil og ledsagesatser. Dette gør jeg primært for at bibringe højmessen et personligt og umiddelbart præg. Muligheden for at kunne respondere på præstens ord og den øjeblikkelige stemning i rummet er vigtig for mig i mit virke. Det personlige bidrag og den personlige indlevelse står som et mål for mig i mit virke som organist.”
Blandt Bos værker er der også orgelmusik, f.eks. stykket Der er kun en yndig jord, hvor nationalsangen sættes sammen med orientalske skalaer. ”Det er et forsøg på at kommentere den virkelighed, vi lever i. Jeg citerer ellers sjældent melodier og er ikke meget for meta-musik, men når man lytter til gammel nordisk folkemusik, er der i mine ører ikke så langt til den mellemøstlige klangverden.”
”Der er naturligvis forskel på, hvordan jeg udtrykker mig i kammermusik og i kirken om søndagen”, siger Bo Lundby Jæger. ”Det er med forskellige kasketter på, men den passion det hele kredser om, er nærvær!”