Introitus

Skrevet af Mikael Garnæs.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 1, februar 2022, s. 2.

Et nyt år

DOKS’ årskursus er planlagt til at finde sted i Aarhus 2.–4. maj. Im wunderschönen Monat Mai, når coronaen forhåbentlig igen har sluppet sit tag, er der årsmøde på Hotel Scandic Aarhus Vest.

Der er planlagt koncerter og gudstjenester i flere af byens spændende kirker og i Musikhuset samt foredrag, workshops og generalforsamling. Vi kan se frem til at høre dygtige musikere og foredragsholdere og tanke ny inspiration. Og ikke mindst vigtigt bliver der mulighed for igen at mødes med kolleger fra nær og fjern. Det er vi vist mange, der godt kunne bruge!

På forsiden kan man se en i dag nærmest glemt kvindelig komponist og koncertorganist, Benna Moe. Trods sit store talent og ukuelige entusiasme lykkedes det hende aldrig for alvor at slå igennem på den hjemlige, mandligt dominerede, musikscene, men hun efterlod sig en del værker som afspejler hendes stærke personlighed. Flemming Dreisig, der var tæt på hende i hendes sidste år, fortæller om sit møde med denne ukonventionelle personlighed og om hendes musik, som han ved flere lejligheder har bragt frem fra glemslen. Han fortæller, at Benna Moe besad en iboende glæde, som ikke var til at kvæle trods omverdenens manglende anerkendelse. Hun havde en umiddelbarhed, som også kommer til udtryk i hendes orgelmusik.

Et andet fokuspunkt for dette nummer er klokkespil. Søren Gleerup Hansen anmelder den flotte nye udgivelse Klokkespil i Danmark – en beretning om klokkespillets historie 1621-2021 af kirkeministeriets klokkespilskonsulent Per Rasmus Møller og giver den begejstrede ord med på vejen. Og på bagsidens ”DOKS’en ud af boksen” fortæller en tidligere klokkespilskonsulent, Erik Kure, om sine mange projekter, både som organist og klokkenist. Efter mere end 50 års virksomhed som kirkemusiker insisterer han på, at man altid kan lære nyt.