Vi ses i Aarhus

Skrevet af Christina Beltoft, Poul Skjølstrup Larsen, Bente Hogrefe Nielsen og Anders Gaden.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 1, februar 2022, s. 4

Af DOKS’ stævneudvalg
DOKS’ årskursus 2022 vil med Guds hjælp finde sted 2.–4. maj 2022 på Hotel Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V.

Årskurset indledes mandag eftermiddag med Nyt fra kirkeministeriet og fortsætter med Bjørn Arbergs altid grundige og fornøjelige orientering om aktuelle emner. Derefter går turen til gudstjeneste i Sankt Lukas Kirke med Vibeke Astner ved orglet og Det Ny Kammerkor under ledelse af Anders Gaden. 

Efter en middag i ”Madklubben”, som ligger lige i nærheden af Aarhus Domkirke, kan man glæde sig til at høre en koncert i domkirken, hvor domorganist Kristian Krogsøe spiller et spændende program på det nyrestaurerede og udvidede orgel. Kristian Krogsøe har sammensat et program med et par velkendte komponister, Marchand og Bach, men der bliver også lejlighed til at høre værker, som nok er mere ukendte for de fleste, af Gerard Bunk (1888-1958), der er samtidig med Reger, Jean-Louis Florentz (1947-2004), der er elev af Messiaen, og af italienske Fernando Germani (1906-1998).

Tirsdag kan man enten vælge orgelsafari, hvor der bliver mulighed for at høre Klais-orglet fra 2009 i Musikhuset og konservatoriets Eule-orgel (Ulrik Spang-Hanssen begge gange) og hybridorglet i Helligåndskirken (Anders Gaden) – eller man kan vælge workshoppen ”Tips og tricks til korlederen” ved FUK-konsulent Jonas Rasmussen. Om eftermiddagen afholdes der generalforsamling, og aftenen er sat af til en festaften, som afholdes på hotellet.

Onsdag formiddag er der foredrag "Hvad er der sket med Gud i Bibelen 2020?" ved ph.d. i teologi Søren Holst, som har haft en afgørende rolle i den nye bibeloversættelse, hvorefter årskurset afsluttes med en koncert i Vor Frue Kirke. Poul Søndergaard Jacobsen spiller værker for orgel og strygere af bl.a. J.G.W. Palschau og Dvorak.
Aarhus Musik stiller som sædvanligt op med en nodeudstilling.

DOKS’ bestyrelse glæder sig rigtig meget til at vi igen kan ses, og håber på, at mange har lyst til at møde op til gode dage med ny inspiration og givende kollegialt samvær.