Formanden har ordet

Skrevet af Karin Schmidt Andersen.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 6, december 2021, s. 11

Visit hos kirkeministeren

Af Karin Schmidt Andersen, formand for DOKS
Siden regeringsskiftet i 2019 har kirkefunktionærorganisationerne arbejdet på at få et møde med kirkeministeren.

Formandskredsen har ønsket at præsentere sig og at bringe en hilsen på vegne af de mange faggrupper, der er beskæftiget i landets sogne. Det er vigtigt, at folkekirkens minister forstår kirkefunktionærernes afgørende betydning for den måde folkekirken drives på, og den måde kirken udfolder sig på lokalt. Et andet presserende anliggende var at uddybe kirkefunktionærernes synspunkt på forhandlingsrettens placering.

Det var endelig lykkedes at få kalendersat en dato i september, men ministerskiftet betød at mødet blev udsat. Ane Halsboe-Jørgensen fandt dog hurtigt en ny dato, og det var baggrunden for at en talstærk formandsdelegation mødte op i kirkeministeriet d. 29. oktober.

Det blev et godt møde, med oplevelsen af en lyttende, interesseret og åben minister. Fra formandssiden blev der mulighed for at udfolde de argumenter, der er årsagen til kirkefunktionærernes stærke modstand mod tanken om Landsforeningen som forhandlingsberettiget arbejdsgiverorganisation. En henvendelse fra Centralorganisationernes Fælles Udvalg (CFU) til skatte- og kirkeministeren om samme emne i september understregede at en samlet fagbevægelse ser ens på den sag. Budskabet til ministeren var, at en flytning af forhandlingsretten fra kirkeministeriet vil ændre afgørende ved den hidtidige kobling mellem stat og folkekirke. Det blev fremhævet, at hvis Landsforeningen skulle få forhandlingsret, vil det berøre menighedsrådenes nuværende mulighed for lokal rådgivning i stifterne. I det hele taget vil en ny forhandlingsberettiget instans i folkekirken øge bureaukratiet betragteligt. Opsummeringen til ministeren var, at alle der arbejder i folkekirken skal forhandle i samme system. Ønskes der forandringer i folkekirken, skal det sikres at de to ledelsessøjler arbejder tættere sammen med fælles platforme til gavn for arbejdsmiljøet. Landsforeningens forslag vil ikke gavne en sådan udvikling, men skabe øget afstand.

Ministeren udtrykte, at hun er gået til opgaven som kirkeminister med en lyttende tilgang. Hun kommer ikke med en dagsorden der betyder revolutioner på folkekirkens område, og hun mener at evt. ændringer vil kræve meget gode argumenter. En holdning hun også har givet udtryk for i en række interviews. Specifikt om forhandlingsretten var meldingen klar: en ændring vil forudsætte at arbejdsgivere og arbejdstagere vil kunne se sig selv i den.

Det andet tema formændene fremdrog, er behovet for at kirkefunktionærerne får fuld anerkendelse som en stærk resurse i folkekirken. I lighed med repræsentation i menighedsråd bør medarbejdernes stemme og erfaringer inddrages bredt. Dette emne vil blive uddybet i det kommende år, når det er til drøftelse i Folkekirkens Samarbejdsudvalg. Ved mødet blev der fremhævet områder, hvor kirkefunktionærernes inddragelse er en gevinst. Processen omkring etableringen af Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning er et lysende eksempel på dette.
Mødet med ministeren bekræftede, at kirkefunktionærernes formænd har glæde af at være i tæt dialog, og at det har effekt når vi taler med én røst. Det er en god erfaring at tage med sig fra det forgangne år. Kirkefunktionærerne har jo fælles interesser og betydning, fordi vi med høj faglighed og engagement er med til at præge indholdet og udviklingen i folkekirken og den måde sognekirken er til stede i lokalbefolkningens bevidsthed.

Set fra mit perspektiv er det helt åbenlyst, at uden de resurser og den arbejdsindsats DOKS’ medlemsskare og DOKS som organisation leverer, ville folkekirken se meget anderledes ud.

Min forhåbning for 2022 er, at kirkeministeren vil være en samlende faktor for folkekirken, og at DOKS’ medlemmer vil indgå i samtalen og arbejdet for at udvikle folkekirken som en god arbejdsplads og som en bærende institution i det danske samfund.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.