FAR bliver voksen

Skrevet af Bjørn Arberg.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 6, december 2021, s. 15

På vej imod en permanent arbejdsmiljørådgivning i folkekirken

Af Bjørn Arberg, sekretariatsleder i DOKS

Går det efter planen, så etableres der den 1. januar 2022 en permanent folkekirkelig arbejdsmiljørådgivning, populært kaldet FAR. Rådgivningsenheden etableres på baggrund af en kirkeministeriel bekendtgørelse som en selvstændig institution i folkekirken.

Rådgivningsenheden gøres permanent efter en 6-årig pilotprojekt-periode, hvor rådgivningens medarbejdere og den styregruppe, der har været udpeget til at udvikle rådgivningen, har arbejdet på at etablere en bæredygtig organisation og forretningsmodel. Et arbejde, jeg har deltaget i siden 2016.

Rådgivningen blev etableret som et svar på to problemstillinger. Der var åbenlyse udfordringer med at forebygge og løse arbejdsmiljø-problemer i folkekirken, og menighedsråd, som kæmpede med at løse problemerne, måtte bruge arbejdsmiljøkonsulenter, som ofte manglede konkret kendskab til folkekirken og som generelt havde ét fællestræk: De høje regninger. Visionen var at etablere en uvildig rådgivning, som arbejder på baggrund af indgående kendskab til den folkekirkelige arbejdsplads og ledelsesstruktur. Som overordnet ledelse etableredes styregruppen, med ligelig repræsentation fra arbejdsgiver- og lønmodtagerside (A & B-side), og med repræsentation fra Kirkeministeriet.

Den ligelige fordeling fra A- og B- siden i styregruppen er vigtig, fordi den har en symbolsk betydning i at signalere rådgivningens uafhængighed af en af parterne. Når styregruppen pr. 1. januar erstattes af en egentlig bestyrelse, har det da også været magtpåliggende, at denne fordeling fastholdes.

I det løbende udviklingsarbejde i styregruppen har det dog haft mindre betydning. Jeg har ikke oplevet, at styregruppen er blevet kampplads for særinteresser. Der er en reel opfattelse hos alle parter af at rådgivningen skal fungere uvildigt, og at den har en vigtig opgave med at gøre folkekirken til en bedre arbejdsplads. Der er blevet lagt en stor indsats fra medarbejdere og styregruppen for at sikre et fundament, som FAR kan bygge på.

I starten af projektet var der en vis uro fra B-siden, fordi rådgivningen lejede sig ind i lokaler tilhørende Landsforeningen af Menighedsråd (LAM). Jeg var selv en af dem der gav udtryk for skepsis og var bekymret for, hvilket signal det ville sende, at rådgivningen delte adresse med LAM. Heldigvis må jeg i dag indrømme at min skepsis blev gjort til skamme. Rådgivningen har fungeret helt uafhængigt af LAM. Derfor bliver FAR liggende samme sted efter 1. januar, men som en helt selvstændig og uafhængig styrelse.

Det skal understreges, at styregruppen (og den kommende bestyrelse) ikke involveres i de konkrete sager. Men styregruppens medlemmer bistår rådgivningens medarbejdere med den konkrete viden, vi hver især besidder om den folkekirkelige arbejdsplads, og det er mit indtryk, at det er et værdifuldt værktøj for rådgivningen at kunne trække på styregruppens medlemmer.

I projektperioden har Oxford Research Institute (ORI) evalueret rådgivningens indsats. Lakmusprøven for rådgivningens relevans kom derfor, da ORI udgav en midtvejsevaluering, baseret på input fra relevante arbejdsgivere og arbejdstagere som viste, at rådgivningen gør en afgørende forskel. Det er naturligvis ikke alle sager, man kan løse. Sager om det psykiske arbejdsmiljø kan have udfordringer, som heller ikke ekstern bistand kan afhjælpe. Men når et betydeligt flertal af de steder, FAR har opereret i, fortæller at FAR har haft en positiv betydning, så er det faktisk et fremragende resultat.

Det gode resultat skyldes naturligvis ikke mindst rådgivningens dygtige medarbejdere, som p.t. består af 4 ansatte. De har gjort en stor indsats, og de er den primære årsag til, at FAR er blevet en succes. Fremover må folkekirkens egen arbejdsmiljørådgivning blive det naturlige valg for menighedsråd, når der skal løses opgaver omkring arbejdsmiljøet. For når FAR nu bliver voksen, har vi alle fået et værdifuldt værktøj til at løse et af folkekirkens store problemer.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.