Tillidsrepræsentanter til seminar om ledelsesret

Skrevet af Lars Nielsen Sardemann.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 6, december 2021, s. 19

Mandag den 4. oktober mødtes tillidsrepræsentanter fra hele landet til heldagsseminar i Solvang Kirke, København – både fra Organistforeningen og DOKS. 

Bag det fine initiativ til at samle TR fra begge foreninger stod bestyrelserne og ikke mindst de to sekretariatsledere Louis Torp og Bjørn Arberg. Skønt at mærke at vores to foreninger kan det konstruktive samarbejde. Og ikke mindst værdifuldt at få lejlighed til at hilse på og udveksle erfaringer med TR-kolleger, også fra ”den anden forening”. Man mærkede det var gensidigt.

Advokat Pernille Backhausen (fra Sirius Advokater) var inviteret til at holde oplæg om ledelsesret, ledelsespligt, tålegrænser m.m., og efter hendes ekstremt veloplagte oplæg bød programmet på workshop med seks forskellige cases. Herefter opsamling med generel og gensidig orientering fra de to sekretariatsledere.

To timer i Backhausens selskab går stærkt – over stok og sten, med skarpt fokus, muntre indspark og fiffige returneringer. Skal man bruge en mandag på ledelsesret, så er to timer med Backhausen svære at fortryde.

Backhausen lagde ud i et historisk perspektiv af Septemberforliget 1899, hvori linjerne og retningen for også vore dages ansættelsesforhold blev opridset. F.eks ledelsesretten, men også retten til at organisere sig – at definere ledelsesretten som ”en arbejdsgivers ret til at lede og fordele arbejdet i en virksomhed eller organisation”, og at arbejdsgiverne anerkendte fagforeningerne som de ansattes repræsentanter, som man kunne forhandle med.

En stor del af de sager, man står med som tillidsrepræsentant, involverer ledelsesretten. Og derfor er det i sagens natur vigtigt at blive trænet i den – og i dens undtagelser – og samtidig få blikket udefra på vores specifikke sammenhæng fra en dygtig arbejdsretsadvokat, der ikke har hang til sentimentalitet. Og som kan guide forsvarligt igennem de gråzoner, juraen altid vil have, hvor sproget og fortolkning må hjælpe løsninger og kompromisser frem.

Og her taler vi blandt andet om tålegrænser og eventuelle konsekvenser af at ligge indenfor eller udenfor samme. Hvad skal der til for at en kontrakt kan opsiges? Fra den ansattes side, eller fra arbejdsgivers? Hvad siger regulativ, overenskomst etc. Backhausen introducerede tålegrænsens ”kedelige fætter” - samarbejdsvanskeligheder – hvor et ofte diffust billede af mange bække små skal finde sanktioneringsveje gennem en afvejning af parternes evne og vilje til samarbejde. Gennem masser af forhold som ikke nødvendigvis kan sættes på juridisk formel. Og hvordan finder man så vej igennem moradset? Hvem er ledelsen? Og når vi råber på en ”mere professionel ledelse”, er vi så i virkeligheden klar over, hvad vi beder om? spørger Backhausen med et skælmsk glimt i øjet. Pas på!

Som tillidsrepræsentant bevæger man sig ofte i konflikt- eller dilemmafyldt farvand. Det skal man klædes godt på til. Derfor bød ”2. halvleg” af dagen på workshops, hvor de to sekretariatsledere udfordrede landets TR-folk med fiktive cases. Emnerne var blandt andet lønforhandling (at sikre et konstruktivt og bæredygtigt forløb), bisidning ved tjenstlig samtale ifm. kritiske forhold omkring en sygemelding, den tjenstlige samtale der pludselig tager en uventet drejning, vielser i det fri (retningslinjer, arbejdsmiljø), problemer omkring en korsangers jobvaretagelse og helt generelt konflikthåndtering og –nedtrapning.

Samtalen var livlig og drøftelserne meget udbytterige. Og et par enkelte gode råd til det gode samarbejde fik vi også med på vejen – hermed videregivet:

  • Få styr på kalenderen
  • Hold samtalen levende med jævnlige møder
  • Hav tillid til hinandens faglighed
  • Arbejd også i periferien af dit fagområde, vær modig
  • Vær sammen om forkyndelsen

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.