Klumme - QR-præsentationer af kirkens musikliv

Skrevet af Christian Kampmann Larsen.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 5, oktober 2021, s. 9

Af Christian Kampmann Larsen, organist I Sct. Peders Kirke, Næstved

Roskilde stift markerer i år sit 1000-års jubilæum, og i den forbindelse har man naturligvis gjort sig nogle tanker om, hvorledes dette skulle fejres. Næstved-organisterne holdt i den anledning et møde, hvor det aftaltes at vi gerne ville deltage.

Vi var blevet bedt om at tage stilling til et forslag om at levere musikalske prøver, optaget og tilgængelige via en såkaldt QR-kode. Disse måtte maksimum vare 3 minutter inklusiv en præsentation. Til gengæld kunne vi så – i princippet – indlevere ligeså mange ”QR-præsentationer” som vi havde lyst til.

Systemet skulle fungere således, at QR-koden kan tilgås i den enkelte kirke via iPhone og smartphone, og derved bliver ihændehaverne af disse i stand til at få et indtryk af kirkemusiktraditionen ved den pågældende kirke.

I Sct. Peders Kirke i Næstved har vi taget udfordringen op og besluttet os for at bidrage med fire QR-koder.

Der findes ved kirken et rigt kormiljø, idet vi har vort flagskib i ”Sct. Peders Kirkes Pigekor” under daglig ledelse af undertegnede. Dertil kommer en børnekorafdeling, opdelt i to kor: ”Spilopkoret” for de 6-9-årige, og ”Young Choir” for de 10–14-årige under børnekorleder Anna-Sofie Larsens dygtige og dynamiske ledelse.

Derudover er kirken rammen om to helt nye bemærkelsesværdige instrumenter, nemlig Eule-orglet i vestenden af kirken og svaleredeorglet i øst. Eule-orglet er i byggestil inspireret af tysk romantisk orgelbygningskunst i kredsen omkring berømtheder som Friedrich Ladegast og Eberhard Gottfried Walcker. Svaleredeorglet, som har sin placering på dets oprindelige sted, nemlig i kirkens kor i 2. søndre blænding, er en rekonstruktion og gendigtning af Hans Brebus´ orgelværk, oprindeligt bygget i 1586. Orgelværket er nyt inde bag ved den bevarede hovedværksfacade med tilhørende orgelhus. I det historiske overleverede informationsmateriale omtaltes tillige et rygpositiv, og orgelbygger Gerhard Grenzing, der er ekspert i disse middeltonestemmige instrumenter, har derfor løst denne opgave på forbilledlig vis.

Vi, kirkens anden-organist Jens Ramsing, Anna Sofie Larsen og undertegnede, blev enige om at 4 QR-koder er det passende antal. En kode for Eule-orglet, en kode for Svaleredeorglet, en kode for Børnekorene og en kode for Sct. Peders Kirkes Pigekor.

Herefter gik vi i gang. Kirken råder i dag over et mikrofonanlæg, indeholdende seks mikrofoner, sammensat i tre grupper på to således, at der opnås optimal stereovirkning. Disse er placeret akustisk strategisk tre forskellige steder. En gruppe på jernbardunerne omkring svaleredeorglet, en gruppe midtskibs i ”Krone tre”
og en tætmikrofongruppe i kronen tættest på vest-orglet.

Det viste sig for vores vedkommende, at vi ikke skulle ud i et hæsblæsende tempo med indstudering og optagelser, idet vi havde rigtig gode muligheder for ”genbrug”. Folkekirken har jo som bekendt været nedlukket i en lang periode i den første halvdel af 2021 på grund af corona, og Sct. Peders Kirke har i lighed med adskillige andre kirker i Danmark været henvist til blandt andet at producere virtuelle gudstjenester og andagter, så det gav os tillige mulighed for at kunne vælge kritisk i en omfattende produktion.

På denne måde løstes også et andet kriterium, fordi det blev betydeligt nemmere at kunne tilgodese forskellige epoker i den kirkemusikalske historie. For orgellitteraturens vedkommende var eventuelle problemer ubetydelige, idet vore to instrumenter dækker en meget stor del af den samlede orgellitteratur.

Sct. Peders Kirkes Pigekor har hele tiden være på arbejde, dog i decimeret stand. Vi måtte jo som bekendt kun deltage med 4 sangere ved hver gudstjeneste. Det lykkedes dog i slutningen af den strenge corona-periode at få lov til at deltage med alle 16 sangere, og vi har dermed optagelser med fuld korbesætning, der kan bruges i forbindelse med ovenstående.
For børnekorenes vedkommende, brugte vi en enkelt korprøve til at optage deres medvirken til en QR-kode.

Udfordringen i disse produktioner er, at man skal ”fatte sig i korthed”. Man har tre minutter til at lave en helstøbt musikfil indeholdende en kort præsentation, og det er ikke let. Men vi synes, at vi er sluppet godt fra det, og ideen med QR-koder er glimrende til at give vore kirkegæster en hurtig og præcis fornemmelse af, hvad der rører sig i vore kirker. Den idé er hermed videregivet.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.