Formanden har ordet

Skrevet af Karin Schmidt Andersen.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 5, oktober 2021, s. 11

Medarbejderindflydelse

Af Karin Schmidt Andersen, formand for DOKS

Kirkefunktionærernes inddragelse og repræsentation i folkekirkens forskellige forgreninger er mangelfuld. Det synspunkt har DOKS og de øvrige faglige organisationer påpeget igen og igen og fremført for Kirkeministeriet og i folkekirkens samarbejdsudvalg.

man ser på engagementet og den høje faglighed de mange tusinde ansatte besidder, fylder kirkefunktionærerne forbavsende lidt i råd, nævn, udvalg og ad hoc-nedsatte taskforce-grupper. Det netop overståede valg til provsti- og stiftsråd understreger det med al tydelighed. Det er kirkefunktionærernes holdning, at der burde sidde en repræsentant fra de ansatte i disse lokale og regionale råd, på samme måde som i budgetsamrådet, der på landsplan forholder sig til fællesfondens økonomi.

Kirkefunktionærerne har en anden indgang end de gejstlige og folkevalgte, og de besidder erfaringer der burde være oplagte at inddrage, når der skal træffes beslutninger. Stort set alt, hvad der sker i en dansk folkekirke involverer en kirkefunktionær. Det gælder praktiske funktioner og dagligdagen, men bestemt også når der skal tænkes visionært og ændres indgroede vaner. Medarbejderne bidrager i høj grad med deres forskellige fagligheder til kirkens liv og vækst. Derfor kan misforholdet mellem en manglende medbestemmelse i forhold til det engagement, man lægger i sit arbejde, føles frustrerende.

Så meget desto vigtigere er det at bruge de platforme, der faktisk findes, og at bruge dem optimalt. I forhold til menighedsrådene er der en forpligtende ordning om medarbejderinddragelse. På et medarbejdermøde vælger de ansatte som bekendt en repræsentant, der indtræder i rådets arbejde det kommende år.
Kendskabet til medarbejderrepræsentantens rettigheder og pligter har ikke været godt nok. Det gælder for arbejdsgiverne, men også fra de ansattes side. Det er naturligvis vigtigt at den, der påtager sig at repræsentere sine kolleger i menighedsrådet er klædt godt på til opgaven og kan stå fast på de rettigheder, der knytter sig til opgaven. Helt afgørende er at alle parter er oplyste om, hvad gældende ret er.

For at forbedre ordningen blev der, som udløber af overenskomstforhandlingerne i 2018, nedsat en arbejdsgruppe, der skulle beskrive de gældende regler for medarbejderrepræsentation i menighedsråd. Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter for Landsforeningen af Menighedsråd, 3F, Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte, DOKS, Organistforeningen og Kirkeministeriet. Vejledningen har ladet vente på sig. Selv om det egentlige arbejde for længst var afsluttet, manglede ministeriet afklaring på et par spørgsmål. I begyndelsen af september blev vejledningen imidlertid færdig og offentliggjort. Den er let at finde på DOKS’ hjemmeside, og alle medlemmer bør orientere sig i den.

Som medarbejder er det nødvendigt at være helt skarp på medarbejderrepræsentantens rolle og rettigheder. Uanset om man selv besidder posten, eller man har stemt på en kollega til hvervet, skal man vide, hvad ordningen indebærer og bidrage til at den bliver brugt konstruktivt. Ligeledes bør man medvirke til at der vises anerkendelse og forventninger til medarbejderrepræsentantens arbejde. Vejledningen er skrevet let forståeligt og giver brugbare eksempler på det, der har rejst de fleste spørgsmål, nemlig problematikken omkring lukkede møder og inhabilitet.

Det er virkelig glædeligt, at der nu findes en god beskrivelse af gældende regler for medarbejderrepræsentantens funktion i menighedsrådet. Organisationerne må stadig kæmpe for en øget inddragelse andre steder, hvor der træffes beslutninger, men hvis kirkefunktionærerne skal være repræsenteret i hele den folkekirkelige struktur er vi nødt til at begynde med den lokale arbejdsplads og være engageret i medarbejderdemokratiet her.

Forhåbentlig vil vejledningen øge interessen og respekten for dette væsentlige arbejde, og danne fundament for øget medarbejderindflydelse i hele folkekirken.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.