Introitus - Nordisk Kirkemusiksymposium i Helsingfors

Skrevet af Mikael Garnæs.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 4, august 2021

I dette nummer sætter vi fokus på det kommende nordiske kirkemusiksymposium, der finder sted i Helsingfors 26.–29. august. Peter Peitsalo, lektor ved Sibelius-Akademiet, giver en introduktion til den kirkemusikalske situation i Finlands evangelisk-lutherske kirke, der på en række områder ligner den danske, men som også er markant anderledes.

Befolkningens sammensætning af en finsktalende majoritet og en svensktalende minoritet medfører f.eks. opdeling i kirkerne og uddannelserne. Blandt kirkemusikerne er en kantor den, der har det overordnede ansvar for kirkemusikken i et sogn, og man opdeler stillingerne i A- B- og C-stillinger. Separate organiststillinger findes ikke.
Det er ikke noget udelt positivt billede, Peter Peitsalo tegner af den øjeblikkelige kirkemusikalske situation i Finland. Faldende medlemstal og gudstjenstebesøg, dalende antal kirkemusikerstillinger, og stigende krav til kirkemusikalsk pluralisme er blandt de udfordringer som de finske kirkemusikere står over for. Kirkens egne prognoser for medlemsudviklingen er ikke gunstige.
Men Peter Peitsalo kan også fortælle om en finsk kirkemusikalsk uddannelsessektor med visioner og energi, en stigende interesse for bevarelse af historiske orgler, for produktion af ny orgelmusik og en livlig salmeskrivervirksomhed.
De danske deltagere ved NKS fortæller om den musik de tager med til Helsingfors. Der bliver tale om adskillige uropførelser af bl.a. Jens Ramsing, Martin Lohse og Morten Ladehoff, der også medvirker som orgelsolist.
Merete Kuhlmanns Te Deum for pigekor, trompet og orgel, der var bestilt som Exitus-værk ved festgudstjenesten, bliver desværre ikke uropført ved den lejlighed, da Roskilde Domkirkes Pigekor som så mange andre kor har været ramt af corona-vanskeligheder og ikke har kunnet nå at få et fuldt koncertprogram øvet op. Men Kuhlmanns stykke indspilles og lægges ud på NKS’ hjemmeside.
Hvis man vil have det lange perspektiv på de nordiske kirkemusiksymposiers historie fra 1933 til 2016 kan det anbefales at (gen)læse Hans Chr. Magaards to artikler i august- og oktobernumrene 2019. Det er stadig muligt at tilmelde sig kirkemusiksymposiet i Helsingfors.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.