En forårsdag i Esbjerg

Skrevet af Mikael Garnæs.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 4, august 2021

Der var adskillige bump undervejs, men mandag d. 31. maj kunne DOKS holde årskursus i Esbjerg. Og selvom programmet var reduceret i forhold til det planlagte og fremmødet tilsvarende begrænset, blev det alligevel en god dag i det solbeskinnede forårsvejr.

Omkring 25 deltagere blev det til, foruden et antal, der deltog i generalforsamlingen virtuelt, og det var omstændighederne taget i betragtning ganske pænt, ikke mindst når man betænker at det ikke kun var de lokale organister der var repræsenterede. Øboerne var vist nærmest i flertal.
Årskurset fandt sted i Treenighedskirken og den tilhørende menighedssal. Der er også en lille have, hvor kaffen kunne indtages. For mange corona-trætte var det en befrielse at kunne mødes med kolleger igen. ”Som et føl på græs”, som en deltager formulerede det.
Da alle var kommet, velkomstkaffen drukket og der var hilst på nye og gamle bekendte, blev årskurset indledt med gudstjeneste i kirken, hvis 60’er-arkitektur præges af fire store glasmosaikruder, symboliserende jul, påske, pinse og ”livets vand”, og hvor kirkens organist Lasse Toft Eriksen siden 2018 har haft rådighed over et dejligt 42-stemmers Marcussenorgel (3 manualer og pedal). Det bygger til dels på kirkens tidligere orgel af Troels Krohn og P. Bruhn & Søn.
Sognepræst Ingrid Lisby Schmidt var liturg, og Lasse Toft Eriksen havde tilrettelagt et musikalsk forløb, hvor deltagerne udgjorde koret. Præludiet var Johann Gottfried Walthers Præludium og fuga i d og postludiet var finalen af Alexandre Guilmants Sonate nr. 7 i F-Dur. Midtvejs spillede Lasse sine egne Variationer og småstykker over ”Nu fryde sig hver kristen mand”, skrevet til Siseby-orglets 200-års jubilæum. Sidstnævnte et sprudlende og kalejdoskopisk forløb af satser med musikalske referencer til mange tider og komponister, fra renæssancedanse over Rued Langgaard (der jo virkede i det nærliggende Ribe) til nutiden. Spændende musik, og alt sammen smukt spillet.
Med stolene opstillet i passende afstand var der lagt op til at menigheden selv skulle være kor i 4-stemmige salmer (heriblandt Nu fryde sig hver kristen mand) og korsvar samt i de unisont sungne Kyrie og Gloria fra Peter Møllers Tredje Sangmesse. Denne helt ukendte messekomposition, som (endnu?) ikke er udgivet på forlaget Mixtur, fungerer også glimrende i en protestantisk sammenhæng. Efter velsignelsen kom et flot firestemmigt Amen efter Mogens Pedersøn.
At Lasse Toft Eriksen oven på denne præstation havde overskud til også at være en diskret og effektiv vært og praktisk gris ved årsmødet, er imponerende, og det fortjener han stor tak for.
Efter en let frokost i det fri var der generalforsamling i Treenighedskirkens lokaler. Den foregik dels fysisk blandt de fremmødte, dels digitalt, idet en del havde valgt at deltage over zoom.
Formand Karin Schmidt Andersen bød velkommen og foreslog Jens Chr. Bach Iversen, hovedbestyrelsesmedlem i Præsteforeningen, som dirigent. Han ledte os på kompetent og hyggelig vis gennem programmet.
Om selve generalforsamlingens forløb, bestyrelsens mundtlige beretning og kassererens regnskabsaflæggelse henvises til referatet, der ligger på DOKS’ hjemmeside. Blot skal det fremhæves, at der var en udskiftning i bestyrelsen. Philip Schmidt-Madsen blev takket for sin mangeårige indsats i DOKS’ bestyrelse, og Susanne Krog Thesbjerg budt velkommen som nyt bestyrelsesmedlem. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Karin Schmidt Andersen som formand, Poul Skjølstrup Larsen som næstformand og Anders Gaden som ny kasserer. I modsætning til tidligere år var punktet ”eventuelt” ikke det mest tidsrøvende på programmet, så alt sluttede i god tid, og der blev tid til lidt ekstra snak, inden turen gik hjem igen.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.