Nyt fra konservatorier og kirkemusikskoler

Skrevet af Mikael Garnæs.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 4, august 2021

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

På DKDM glæder vi os til at tage imod fem nye studerende i det nye studieår, og vores faggruppe vil være på 25 studerende, pænt fordelt på alle årgange.

Vi ser frem til et nyt studieår, hvor vi forhåbentlig igen kan levere direkte og vedkommende undervisning; et år, hvor vi kan tage ud og opleve spændende orgler og lytte til inspirerende koncerter - alt det, som vi har været begrænset i at gøre i det forgangne nedlukningsstudieår. Vi ser også frem til at kunne få endnu mere ud af vores gæsteprofessor Monica Melcova, som i store dele af det forgangne år har været forhindret i at komme til Danmark. Endelig ser vi frem til også at kunne tage ud i byen for at spille på og tage ved lære af to nyrestaurerede orgler i København, nemlig Köhne-orglet fra 1878 i Reformert Kirke og det pneumatiske Marcussen-orgel fra 1927 i KoncertKirken.
Sven-Ingvart Mikkelsen, orgelprofessor

Det Jyske Musikkonservatorium

På Det Jyske Musikkonservatorium er der ændringer på vej. Bemandingen i orgelafdelingen er ganske vist fortsat den samme, men med ændret fordeling, idet professor Ulrik Spang-Hanssen, som i mere end 20 år har stået for det organisatoriske og for hovedparten af undervisningen, nu går ned i tid. Cand.mag. Lars Nørremark og domorganist Kristian Krogsøe har hidtil været timelærere, men bliver udnævnt til adjunkter med et noget højere timetal og vil nu i endnu højere grad præge udviklingen. Ulrik Spang-Hanssen træder et skridt tilbage, dels på grund af alder, men også fordi han ikke længere gider at arbejde så meget, udtaler han. I øvrigt fortsætter aktiviteterne som hidtil; der gennemføres en studietur til Leipzig i samarbejde med vore venner fra konservatorierne i Malmø og Esbjerg, og de hyppige onsdagskoncerter i Symfonisk Sal afholdes igen - alt efter coronasituationen, naturligvis.
Ulrik Spang-Hanssen, orgelprofessor

Syddansk Musikkonservatorium

På konservatoriet i Esbjerg er orgelfaggruppen i de seneste fem års tid vokset ganske betydeligt. Det kommende studieår vil der således være 12 studerende med orgel som hovedinstrument. Derfor har vi været på udkig efter yderligere en orgellærer, og efter en længere proces med flere velkvalificerede og dygtige ansøgere, har vi besluttet at ansætte Anne Agerskov i stillingen. Anne Agerskov er en fremragende musiker og initiativrig musikentreprenør, og vi er sikre på, at Anne vil tilføre studiemiljøet gode og inspirerende faglige kvaliteter. Vi glæder os til et godt og frugtbart samarbejde. Velkommen!
Mikkel Andreassen, adjunkt og klassisk koordinator

Ny rektor for Sjællands Kirkemusikskole

Charlotte Muus Mogensen, organist i Store Heddinge Kirke og tidligere mangeårig formand for DOKS, tiltræder 1. august stillingen som rektor for Sjællands Kirkemusikskole. Hun afløser Ole Brinth, der går på pension efter at have været rektor siden 2009. Charlotte Muus Mogensen siger:
”Jeg ser med glæde, men også med stor ydmyghed og respekt, frem til at varetage det betydningsfulde job som rektor for Sjællands Kirkemusikskole.
Kirkemusikken finder jeg har en afgørende betydning for gudstjenester og kirkelige handlinger, ligesom de mange opgaver kirkemusikere i øvrigt varetager, så som kor- og koncertvirksomhed, babysalmesang, sangaftener, medvirken ved (mini)konfirmandundervisning og meget mere, er en stor og bærende del af kirkens arbejde
Jeg brænder for, at vi i kirkerne skal have den bedste og mest inspirerende kirkemusik som muligt, frembåret af dygtige og engagerede kirkemusikere.
Det kan gøres på mange måder, og der er mange meninger om den sag, men jeg vil arbejde for den på alle niveauer i respekt for traditionerne og samtidig de krav og forventninger, der er i en nutidig kontekst.”

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.