Introitus: Aktiviteter i en krisetid

Skrevet af Mikael Garnæs.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 2, april 2021, s. 2

Krisetider sætter noget i skred hos mennesker, og indimellem kan det komme til udtryk i fællessang. Besættelsestiden fik f.eks. folk til at strømme til alsangs-arrangementer, og da vi sidste år kunne fejre både 75-året for Danmarks befrielse og 100-året for genforeningen, havde projektgruppen bag ALSANG planlagt en række arrangementer landet over, som skulle fejre friheden, fremtiden og fællessangen. Som bekendt kom der imidlertid en ny krise, som vendte op og ned på planlægningen.

Fællessangen blomstrede dog alligevel på de digitale medier og i fjernsynet, og en række af de planlagte ALSANG-arrangementer forventes nu afholdt i maj og september 2021.

Martin Lysholm Hornstrup fortæller i en artikel i dette nummer om ALSANG -aktiviteterne i Gellerup Kirke, der bl.a. omfatter nyskrevne sange, et samarbejdsprojekt mellem Rap-akademiet i Gellerup og Aarhus Efterskole og en alsangsdag på kirkepladsen. Han skriver om de forskellige succeskriterier for fællessang og ”performance” og fremhæver at de lægger op til at man bruger forskellige dele af sin faglighed. Fællessangens værdier, som deltagelse, indlevelse, følelser og fællesskab, ligger også smukt i tråd med de kirkelige værdier. Han går ind for en rig og mangfoldig fællessang; hovedsagen er, at vi er bevidste om, hvorfor vi vælger sangene og hvad vi vil med dem.

Blandt de mange aktiviteter der blev ramt af epidemien var også den midtvejskonference om folkekirkens liturgiarbejde, som skulle have været afholdt i april 2020. Nu blev den så gennemført i januar 2021 i digitalt format. Konferencen var et led i det udredningsarbejde, som biskopperne har sat i gang for at understøtte en bred folkelig og kirkelig debat om, hvordan gudstjenesten skal forme sig i fremtiden. Undervejs har fagfolk udarbejdet rapporter om autorisation, gudstjeneste og sakramenter, og der er udgivet læse-let-udgaver med pointerne fra rapporterne. Derefter var der lagt op til en folkelig debat, og den blev hjulpet i gang på konferencen med oplæg, workshops, paneldebat og en afsluttende afrunding ved biskop Tine Lindhardt. Nogen konklusion, endsige konkrete forslag, nåede man ikke frem til, men det var heller ikke meningen. Som Lindhardt formulerede det, var vi stadig på det stadium af debatten, hvor det drejer sig om eftertanke og refleksion. Alle indkomne debatindlæg vil blive drøftet i løbet af i år, og finder biskopperne, at de viser et behov for reviderede ritualer eller prøveperioder, vil de blev præsenteret senest i januar 2022.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.