Formanden har ordet

Skrevet af Karin Schmidt Andersen.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 2, april 2021, s. 19

En banebrydende aftale forhandlet i velprøvede rammer

Af Karin Schmidt Andersen, formand for DOKS

Der var grund til at bruge store ord, da DOKS d. 7. februar udmeldte resultatet af de netop afsluttede overenskomstforhandlinger. Bestyrelsen er nemlig godt tilfreds, og mener at medlemmerne har grund til at være det samme, for ved OK21 lykkedes det at få løst nogle af de problemstillinger skiftende bestyrelser og formænd har kæmpet med.


At DOKS er en akademisk faggruppe i folkekirken har ikke været et diskussionsemne, men det faktum at den hidtidige overenskomst ikke var en del af AC-fællesoverenskomsten på statens område, men sin helt egen indgået i en fællesaftale med hovedorganisationen CO10, placerede DOKS i en særartet position. De centralt forhandlede resultater mellem Akademikerne og staten skulle derfor nøje implementeres i DOKS’ aftale med kirkeministeriet. I årenes løb har der heldigvis været et særdeles godt samarbejde mellem Organistforeningen/CO10 og DOKS, men det skabte tekniske udfordringer og undertiden også knaster i forhandlingsforløbet. Det banebrydende i OK21-resultatet er, at DOKS nu er integreret i Akademikernes overenskomst. Dermed får DOKS fuld valuta for sit medlemskab af AC og en tættere tilknytning til det, der sker ved det centrale forhandlingsbord.

Et andet, men meget afgørende, aspekt er at bachelorer på DOKS’ område fremover er fuldt dækket af den akademiske overenskomst. Dette har DOKS utrætteligt arbejdet på, og tredje gang kravet rejstes blev altså lykkens gang. Det har været helt uacceptabelt, at en bacheloruddannelse i kirkemusik ikke var fuldt sammenlignelig med andre akademiske bacheloruddannelser. De fleste optagelsessøgende til konservatorierne ønsker at afslutte studierne med en kandidateksamen. Det er der gode grunde til, for faglige kvalifikationer øger jobmulighederne, og der er efterspørgsel efter højt uddannede kirkemusikere. For nogle er det dog ikke det rigtige, og her er det afgørende, at den bacheloruddannelse de gennemfører, anerkendes som en akademisk uddannelse. Med god grund har studerende og lærere på konservatorierne været stærkt utilfredse med at en bachelor ikke har været overenskomstdækket svarende til sit uddannelsesniveau. Derfor er OK21-resultatet banebrydende og et godt afsæt for konservatoriernes uddannelse af kommende kirkemusikere.

For foreningen DOKS og dermed den samlede medlemsskare er OK21 et godt resultat, idet et tæt akademisk tilhørsforhold og klarhed i forhandlingspositionen styrker vores organisation. Rekruttering, fastholdelse og høj faglighed ligger os alle på sinde, og bestyrelsen mener at der nu er lagt en solid bane for det videre arbejde.

Det skal nævnes, at der ved de centrale forhandlinger blev opnået andre resultater som imødekommer nogle af de øvrige overenskomstkrav DOKS fremsatte, bl.a. en tiltrængt forbedring af TR-ordningen på folkekirkens område, bedre forhold for seniorer og bevarelse af reallønnen.

Denne overenskomstforhandling har igen demonstreret at folkekirkens ansatte er at betragte som en del af statens ansatte. Hele forhandlingssystemet og midlerne der kan forhandles om er forudsætningen for de aftaler folkekirkens ansatte arbejder under. Det mener DOKS er godt for menighedsrådene, for folkekirken som helhed og dens ansatte. Det gavner alle parter at der er enkelhed i forhandlingssystemet og fuld sammenlignelighed med andre statsansatte i løn- og ansættelsesforhold. OK21-forløbet og resultatet på DOKS’ område viser dette på bedste vis. Detaljerne i forhandlingsresultatet blev forhandlet med kirkeministeriet, men det grundlæggende krav om at få DOKS på AC-overenskomst blev rejst af Akademikerne ved de statslige forhandlinger. Som én der har været tæt på begivenhedernes gang, kan jeg sige at forhandlingsprocessen har været effektiv og er foregået i gensidig respekt mellem Akademikerne, DOKS og kirkeministeriet. Det banebrydende resultat for DOKS er således opnået inden for den velprøvede forhandlingsmodel for ansatte i staten og folkekirken.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.