Bag om helligdagen

Skrevet af Benedicte Hammer Præstholm og Mads Djernes.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 6, december 2020, s. 17

Når Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og Folkekirkens Kirkemusikskoler i samarbejde med Kirkemusikalsk Kompetencecenter første søndag i advent 2020 lancerer en ny version (fkuv.dk/bag-om-helligdagen) af hjemmesiden Bag om helligdagen med homiletiske overvejelser og salme- og musikvalg til kirkeårets to tekstrækker, skyldes det ønsket om at integrere nyere liturgiske ressourcer (kollektsamlinger og salmebogstillæg) samt en ambition om at medvirke til at styrke det tværfaglige samarbejde mellem teolog og musiker.

Et tværfagligt projekt
Teksterne til hjemmesiden er skrevet af 12 par bestående af en præst og en organist, som ikke på forhånd kendte hinanden, hvilket viste sig overvældende givende og relevant for de deltagende såvel som for de tekster, der kom ud af samarbejdet. For eksempel skriver én af projektets præster sådan om samarbejdet med organisten: ”Det har på alle måder været inspirerende at arbejde sammen med en organist omkring gudstjenesteplanlægning. At have en at sparre med omkring teksterne, som ikke er fedtet ind i et vanligt teologisk sprog, at forsøge sammen at finde en rød tråd gennem gudstjenesten, så der kan blive en helhed mellem ord og musik, at få lukket gamle og nye salmer op med en musikalsk fagpersons blik, at opleve gensidig respekt for ansvaret for gudstjenesten – det har alt sammen været fantastisk berigende. Tænk sig hvis alle gudstjenester kunne forberedes på den måde”.

Proces og produkt
Hvert par fik tildelt fem eller seks søn- og helligdage, og flere af fordelingerne gav parrene mulighed for at tænke i længere forløb, lægge gennemgående tematikker ind i deres produkt og overveje kirkeårets betydning. Arbejdet begyndte med en samtale om dagen og dens tekster, for derefter at vælge kollekter og udforme det fælles begrundede salmevalg, som vi opfattede som den platform, hvor begge fagligheder naturligt kommer til orde. Dernæst skulle der af præsten udformes en homiletisk refleksion og af organisten et begrundet musikvalg – med udgangspunkt i den indledende, fællesfaglige samtale og i det fælles arbejde med salmevalget. Ofte viste det sig, at salmevalget på en helt afgørende måde fik indflydelse på såvel gudstjenestens homiletiske indhold som dens samlede musikalske udtryk. Hvert par skulle endvidere lave et tværfagligt notat om deres indledende samtale. Gennem dette kan brugeren få et indblik i processen bag udvælgelsen af tematikker, salmer, musik, kollekter med mere – og lade sig inspirere af metoder og tilgange til det tværfaglige arbejde.

Selve arbejdet foregik ved en uges fælles arbejde i Løgumkloster. Processen var krævende, men givende – en deltager beskriver det på denne måde: ”Samarbejdet skulle først løbes i gang, og vi skulle tale os ind på hinanden. Men efter at have fået sovet ud oven på den første dag, som oplevedes lidt voldsom for begge (HVAD er det, vi har gang i her? Og hvordan skal vi dog nå det?!), begyndte det at komme, og vi fandt ind til et fælles ’sprog’ og en fælles linje: hvad vil vi med gudstjenesten? Og snart gled det bare!”.
Med alt dette er der i højere grad end den tidligere version af Bag om helligdagen lagt op til en formidling af det, som det tværfaglige samarbejde kan give; både i forhold til den kollegiale sparring, den større viden om den andens fagfelt og – sidst, men ikke mindst – hvad den tid, man investerer sammen med sin kollega, kan give til gudstjenesten. Dette ’samspil’ er blevet til et idé- og inspirationsmateriale, som vil kunne anvendes af såvel erfarne teologer og musikere som relativt nyansatte præster og organister.

Velkommen – 1. søndag i advent
Vi håber naturligvis, at I er mange, der vil gøre brug af denne nye hjemmeside. Man kan dykke ned i den enkelte søn- eller helligdags stof eller læse en del af materialet gennem en længere periode, og parrenes forskellige tekster viser, at der ikke findes nogen ideel tilgang til processen, men at det derimod kan være sundt at forsøge sig med nye måder at gå til opgaven på. Forhåbentlig vil det fremgå, at gudstjenesteelementerne i så høj grad interagerer med hinanden, at denne ressource i sig selv kan argumentere vægtigt for vigtigheden af, at præsten og organisten ser gudstjenestetilrettelæggelsen som et arbejde, der har et fælles begyndelsespunkt i samtalen – og naturligvis et fælles afslutningspunkt i gudstjenestefejringen.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.