Musik til gudstjenesten

Skrevet af Mikael Garnæs.

Helligtrekongers søndag, 1. tekstrække

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 6, december 2020, s. 19

Jytte Lundbak, organist i Skt. Nikolai Kirke, Holbæk, fortæller om sine musikvalg

I Skt. Nikolai Kirke har man et semi-professionelt voksenkor på 9, der synger introitus og motet hver søndag. Det kan heldigvis stadig lade sig gøre i corona-tider pga. gode pladsforhold på pulpituret. Ungdomskoret på 15 medvirker en gang om måneden ved højmesser. Kirken er begunstiget med store lokaler, så voksenkoret kan afholde sine prøver under iagttagelse af diverse corona-regler.

Også spire- og juniorkoret under ledelse af organistassistent Ellen Hess Thaysen fortsætter med sine koraktiviteter. ”For de unge korsangere er det som at være Palle alene i verden”, siger Jytte Lundbak. ”Vi prøver at løfte det som en udfordring og finde et repertoire, der ikke er afhængigt af nær kontakt mellem sangerne. Dirigenten har den interessante oplevelse at høre de enkelte sangere klart, men er udfordret af at skulle dirigere til flere sider. Vi eksperimenterer med forskellige koropstillinger. Egentlig giver den spredte opstilling en større klang, og menigheden er meget positiv overfor nye opstillinger. Korsangerne savner dog det hygge-sociale ved at stå skulder ved skulder. Det hele bliver mere distanceret.”

Jytte Lundbak sammenligner det at vælge musik til gudstjenester med et puslespil, hvor præsten er blind makker. Der er fire præster i kirken med hver deres tilgang. ”Jeg fastlægger introitus og motet et par måneder før. Vi har korprøve med voksenkoret hver onsdag eftermiddag og med ungdomskoret torsdag, hvor vi indstuderer noder, så søndagsprøven kan helliges salmer og musikalisering.”
”Udgangspunktet for mine musikvalg til denne gudstjeneste er Messiaens Les Mages, hvor pedalet citerer første linje af Kom sandheds Ånd som et billede på, at de vise mænd søger et barn og i et større perspektiv, sandheden. Dermed kommer salmen til at passe til søndagen, og introitus bliver Johan Sigvard Jensens Kom, sandheds Ånd. 3. januar vil de fleste af os have fået nok af julemusik, og man har brug for noget mere karsk. Så er Johans frie rytmik og gregoriansk inspirerede skiftende taktarter velkomne. Det fortæller jeg til præsten, som så eventuelt kan bruge det i sin prædiken. Jeg har et godt samarbejde med mine præster, vi udveksler oplæg og giver hinanden feedback.” Musikken kommer således til at danne en bueformet ramme om højmessen, - begyndende med den tekstbårne introitus og afsluttende med den instrumentale, meditationsagtige refleksion over samme tekst.

”Motetten er til den sikre side, da jeg ikke ved hvor præsten vil hen med sin prædiken, og Öhrwalls Stjerne, på sø og strand er musik folk elsker at høre. Altergang tager lang tid under corona, så der er brug for meget musik. Vi synger enten De hellig’ tre konger, i et arrangement af min mand Jørgen Graven Nielsen, eller Der er tegn i sol og måne fra Hans Ole Thers’ ”Salmeskat”.”

Introitus: Johan Sigvard Jensen: Kom, sandheds Ånd
Motet: Anders Öhrwall: Stjerne, på sø og strand
Nadversalme: De hellig’ tre konger, arr.: Jørgen Graven Nielsen
(Hvis den er ”taget” af præsten, Hans Ole Thers: Der er tegn i sol og måne)
Postludium: O. Messiaen: Les Mages fra ”La Nativité du Seigneur”

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.