Anmeldelse: 10 blikke på den levende Gud

Skrevet af Susanne Krog Thesbjerg.

Kun den der er vel forberedt er fri til at improvisere!

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 6, december 2020, s. 20

Lars Nielsen Sardemann: 10 blikke på den levende Gud – korimprovisation med soundscape. Hæfte til korsangeren og hæfte til korlederen med cd. Forlaget Mixtur. Vejl. pris kr. 249,-

Lars Nielsen Sardemann har begået intet mindre end en genistreg med sit banebrydende projekt, der er mundet ud i bøgerne 10 blikke på den levende Gud, hvor han med et let og enkelt sprog tager læseren med på en musikalsk rejse, ind i improvisationskunstens univers.

I juni i år udkom Lars Nielsen Sardemanns bøger 10 blikke på den levende Gud – korimprovisation med soundscape på forlaget Mixtur, som et resultat af et 10 måneders kirkeligt udviklingsprojekt i Lindevang Kirke på Frederiksberg. Lindevang Kirke har siden 2011 været liturgisk forsøgssogn, og i 2019 har de over en periode på ti måneder fået lov til at udskifte de autoriserede tekstrækker med en kontinuerlig læsning af hele Markus-evangeliet. Teksterne, der er mindre kendte, stillede nye og andre krav til den musikalske forkyndelse de pågældende søndage. Koret i Lindevang Kirke, der består af dygtige professionelle sangere, dog uden improvisationserfaring, har formidlet disse tekster ved hjælp af korimprovisationer indlagt i gudstjenesten som introitus, motet eller umiddelbart efter tekstlæsningerne. Det færdige resultat 10 blikke på den levende Gud bygger dog ikke på tekster fra Markus-evangeliet, men på ti kernetekster, og en introduktion til hvorledes man som kor og korleder bevæger sig ind på et hidtil ukendt terræn.

Lars Nielsen Sardemann tager os med på en spændende rejse, og giver ved hjælp af små byggesten en meget konkret opskrift til at komme i gang med at improvisere med sit kor. Indholdet i hæfterne er tydeligt vægtet højere end hæfternes beskedne layout, der er så simpelt at projektet som lukket bogform ikke umiddelbart kalder på yderligere opmærksomhed. Et kedeligt ensfarvet hæfte i A4-format, oveni købet på den forkerte led, uden en eneste illustration eller billede undervejs. Den der alligevel får åbnet disse hæfter vil dog opdage, at de rummer en musikalsk rejse der fortjener et nærmere studie.

10 blikke på den levende Gud består af et lilla hæfte til korlederen og et karryfarvet hæfte til korsangeren. Dertil hører en cd med det der kaldes soundscape, altså et lydlandskab eller lydbillede, som udgør en væsentlig del af improvisationerne. Et lydbillede varer i gennemsnit 4 minutter, og er udarbejdet i samarbejde med blokfløjtenisten Louise Hjort Hansen. Disse lydbilleder er gennemsyret af hendes virtuose og fantastiske blokfløjtespil. Lydbilledet er underlægning til korets improvisation, således at koret altid improviserer henover et allerede etableret lydbillede. Korsangerens bog skitserer tydeligt, hvad koret skal gøre hvornår. Et lydbillede begynder eksempelvis med 30 sekunders reallyd, lyde taget fra den virkelige verden som barnegråd, en bil der kører etc., og dertil en instruks til koret med toneart, tempo og hvordan der skal improviseres henover dette. Der er tydeligt markeret hvad koret skal lytte efter når lydsporet skifter til en anden skitse, og hvad det stiller af nye krav til korets impro over denne nye skitse. Koret bliver aldrig overladt til sig selv i et intetanende improvisations-rum, men er hele tiden holdt i hånden med forklaringer, og hjulpet på vejen af et underliggende lydbillede der både indleder og afslutter den egentlige improvisation.

Korlederens lilla hæfte indledes med en større redegørelse for projektets formål og udformning, inden der er en længere opremsning af de ti bibeltekster som improvisationerne tager udgangspunkt i, samt referencer til hvor der kan forefindes yderligere inspiration i andre skriftsteder, tekster, salmer etc. Efter 25 siders læsning kommer dét som man venter på: Hvordan gør man? Hvordan tager man hul på denne grænseoverskridende disciplin, når man skal have sit kor til at improvisere? Måske kan man ikke engang selv improvisere, så hvordan skulle man nogensinde kunne få et kantori, et semiprofessionelt kor, et damekor i aftenskole-regi eller noget lignende til at mestre kunsten ”improvisation”. Skal man sætte improvisation på dagordenen for alle torsdagsaftener de næste måneder, og forvente at korsangerne møder talrigt op, eller hvordan kan man gribe små dryp og gradvist lade det tage form?

Gennem tolv små øvelser bliver korlederen guidet sikkert igennem, hvordan man kan instruere og inspirere sit kor til at kaste sig ud i det. Bitte små lege som de fleste kender såsom kluddermor, kongens efterfølger, rundesang etc. – lege vi alle kender fra børnehaven eller skolen, men som her er tilpasset en gruppe mennesker kaldet korsangere, med et minimum af musikalsk ballast. Alle lege fungerer som små musikalske byggeklodser, og ved at bygge dem ovenpå hinanden, sætte dem sammen og turde eksperimentere, kan det munde ud i en større improvisation. Det er ikke gjort på én øveaften, eller én søndags-korprøve, men gennem tid og træning vil der opstå nye spændende lydrum.

Sardemann tager læseren med på en rejse, som man har lyst til at rejse videre på efter sidste side. Han gør et ukendt terræn tilgængeligt, hvor enhver detalje er velovervejet og velbegrundet. Allerede efter en enkelt gennemlæsning kan man lægge hæfterne fra sig, veludrustet med redskaber til at påbegynde den musikalske rejse. En rejse der efter Sardemanns udsagn appellerer til kor på alle niveauer. Jeg selv har dog svært ved at forestille mig, hvordan mit spirekor med 45 børn i 1. klasse skal kunne improvisere, såvel som jeg er lykkelig for at have en assistent der tager sig af de glade voksne der synger i kirkens tirsdagskor, når de skal i gang med dette endnu ukendte land. For et kor med en tonal og musikalsk forståelse er der dog meget skøn udfordring at hente. Det er ikke et projekt der lige afløser næste søndags motetvalg, men et projekt som korlederen fint kan tage med til det sultne veletablerede kor. Det er et håndværk der skal læres over tid, og som kan læres! Der skal ikke tænkes ”nu skal vi improvisere det næste halve år”, men Sardemanns opskrifter er lige til at tage med som små dryp i korprøven, der vil udvikle ethvert kor og skabe ny spændende og endnu ukendt musik. +

Jeg vil glæde mig til DOKS-stævnet 2021, som gerne må byde på en workshop med Lars Nielsen Sardemann. Alle fortjener at prøve denne improvisationsform, og et projekt som dette fortjener alles opmærksomhed. Jeg glæder mig allerede til Sardemann vol.2.0 hvor jeg håber han inden udgivelsen vil konsultere en ligeså nyskabende layout-konsulent, som han selv er nyskabende når det gælder musik. Indtil da kan man finde spændende inspiration på Lindevang Kirkes hjemmeside, hvor der kan findes en række demonstrationsvideoer.

God improvisations-rejse derude, og stort tillykke til Lars Nielsen Sardemann og Lindevang Kirke med et aldeles spændende, nyskabende og pædagogisk tænkende arbejde.