Introitus

Skrevet af Mikael Garnæs.

Årskursus i København

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 5, oktober 2020

Fredag den 4. september holdt DOKS mini-årskursus i København, og som Jane Laut beretter i sin reportage, blev det en fin dag. På grund af pandemien var formatet reduceret, men det indeholdt alle de elementer, et årskursus skal rumme: gudstjeneste, foredrag, generalforsamling, koncert, middag og ikke mindst kollegialt samvær.

Med alle de uafklarede problemer vedrørende korsang in mente var det godt at opleve, at det også med corona-afstand kunne lade sig gøre at levere fuldtonende salmesang ved musikandagten
På generalforsamlingen trådte Klaus Viggo Jensen ud af bestyrelsen efter syv år, og Anders Gaden blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. De har begge ordet i dette nummer.
Bestyrelsens skriftlige og mundtlige beretning samt referatet fra generalforsamlingen kan findes på DOKS’ hjemmeside. Sognepræst Erik Høegh-Andersens refleksion over Bachs musik og gudstjenesten, som blev holdt ved musikandagten i Reformert Kirke, kan findes på medlemssiden/supplementsartikler.
Månedens tema er musik og sang med demensramte. Mennesker der er ramt af demens, mister mange af hjernens funktioner. Men centrene for musik, sang og poesi er noget af det der bevares længst ind i et demensforløb, så musikere burde have bedre forudsætninger end så mange andre for at arbejde med kontakt og kommunikation med denne voksende gruppe i samfundet. Man skulle synes, at det var en diakonisk opgave der lå til folkekirken, og ikke mindst at der blandt de musikalske medarbejdere, der har de musikalske ressourcer, vil være et ønske om at opkvalificere sig til arbejdet.
Hugo Jensen, DOKS’er og cand.mag. i musikterapi, har forsket i salmesang med demensramte i teori og praksis, og i sin artikel præsenterer han begreber, grundforståelser og teoretiske modeller fra musikterapifaget, som kan bruges når man skal planlægge og gennemføre demensvenlige gudstjenester. Det indebærer, at man ikke alene tænker gudstjenestemusik i de klassiske teologiske og musikalske termer, men også gør sig tanker om hvad musikken kan bidrage med i terapeutisk forstand - skabe kontakt, fælles opmærksomhed, vække minder og skabe glæde.
Hvordan det kan gøres i praksis, giver Jannik Larsen og Lis Withøft, hhv. organist og sognepræst i Nygårdskirken i Brøndbyøster, et eksempel på. Nygårdskirken har igennem mange år arbejdet med ældresang som et tilbud til demensramte. Det er sket i samarbejde med kommunens plejehjem. De fortæller om deres koncept og de erfaringer der ligger bag. Som en yderligere gevinst har erfaringerne med ældresang også haft gavnlig indflydelse på tilrettelæggelsen af plejehjemsgudstjenesterne.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.