Musik til gudstjenesten

Skrevet af Mikael Garnæs.

20. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække
Lars Colding Wolf, organist ved Sct. Catharinæ Kirke, Hjørring, fortæller om sine musikvalg

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 5, oktober 2020

Hovedorglet i Sct. Catharinæ Kirke er bygget af Marcussen & Søn i 1975. Med 47 stemmer er det et relativt stort orgel, som, siger Lars Colding Wolf, kan realisere meget repertoire, selv om orgeltypen i dag er udfordret af orgler, der satser på én stil, det være sig barok eller romantik. Således har svelleværket en enorm virkning med 16-fods plenum, cornet og 4 rørstemmer, men orglet savner strygere og overblæsende fløjter. Der er en plan for udbedring af det tekniske anlæg samt tilføjelse af Fugara, Terz 3 1/5 og Untersatz 32. Første etape udføres i efteråret.

Orgelmusikken er i særlig grad i fokus ved kirkens gudstjenester i denne tid. ”Nu, hvor korsangen ligger underdrejet, tillader jeg mig at spille lidt fyldigere præ- og postludier. Der bliver også spillet under altergangen, hvor koret normalt synger. Der bliver færre improvisationer og mere ”rigtig” musik, f.eks. koralvariationer eller som her Adagioen fra Bach-sonaten, når man ikke skal flette salmevers ind. Altergang tager dobbelt så længe som normalt, så man skal holde gryden i kog.” Der er god kirkegang i Sct. Catharinæ. Normalt er der 3-4 dåb hver søndag, men i dag kan man kun have 1-2 pr. gudstjeneste, så det giver en del ekstra dåbsgudstjenester. ”Den tid, jeg sparer på korarbejdet, bruger jeg på orgelspillet.”
Præludiet skal kunne tåle den uro, som indgangsprocession med dåbsfølget giver. Her bliver det første sats af C.P.E. Bachs sonate i F-Dur.
Normalt vælger Lars først musikken til gudstjenesten, når salmesedlen foreligger. Salmerne er afgørende for ikke mindst hans valg af motet.
Kirkens kor består af 2 gange 9 sangere, der møder på skift hver anden søndag. Kormedlemmerne er primært gymnasieelever, da de nybagte studenter oftest flytter væk fra byen. Det sætter naturlige grænser for, hvad koret kan løfte af repertoire. Det ideelle liturgiske valg må afbalanceres med korets formåen. Lars vælger hellere enkle satser, som koret kan synge med en god klang.
Imidlertid kan der kun være to sangere på pulpituret med de regler, der har været gældende siden marts, og der er ikke noget oplagt sted nede i kirken. Derfor er korsangen foreløbig suspenderet. Et kig i arkivet viser, hvad der tidligere er blevet sunget på denne søndag. Motetten ligger efter epistlen.
Postludiet er en dorisk fuga af A. Scarlatti. ”Menigheden bliver siddende – nogle gange får de et længere stykke, andre gange slipper de lettere. Da det formentlig er den eneste gang i ugens løb, de hører levende musik, tænker jeg, det går an.”

Præludium: C.P.E. Bach: Sonate i F-Dur Wq 70/3, første sats
Motet: Falder bort pga. corona. Tidligere år har man sunget bl.a. J. Lorentzens Korvers til Kirkeåret: ”Min sjæl, om du vil nogen tid” og Axel Madsen: ”Himmelduen, Helligånd”.
Postludium: Alessandro Scarlatti: Dorisk Fuga

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.