Introitus

Skrevet af Mikael Garnæs.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 4, august 2020, s. 2

Runde komponistfødselsdage

På forsiden kan man se 250-års fødselaren Ludwig van Beethoven (1770-1828) i en karakteristisk sammenbidt positur som prototypen på 1800-talllets kunstnerhelt. Det er en udbredt opfattelse, at Beethoven ikke var religiøs, men den påstand kan i høj grad drages i tvivl, hævder Eva Maria Jensen i sin artikel i dette nummer. Hun undersøger Beethovens religiøse musik, herunder ”Missa Solemnis”, C-Dur-messen og det sjældent spillede oratorium ”Kristus på Oliebjerget”, der står i skæringspunktet mellem kirken og koncertsalen, og kommer til et mere nuanceret syn på den relativt oversete del af Beethovens produktion, som den religiøse musik udgør.

En anden rund komponistfødselar er Charles Tournemire (1870-1939), som Flemming Chr. Hansen slår et slag for i månedens klumme. En meget produktiv komponist, der dog ikke er specielt kendt, heller ikke i orgelkredse, selvom hans livsværk i høj grad centrerede sig om orglet. Det er dybt uretfærdigt, mener Flemming Chr. Hansen, der er initiativtager til et dansk Tournemire-selskab og betegner hans musik som noget helt særligt - poetisk, dramatisk, farverig, tidløs. En oversigt over anvendelsesmuligheder for suiter fra ”L’Orgue mystique”-serien til danske højmesser ligger på DOKS’ hjemmeside, hvor man kan lade sig inspirere til at bruge den franske mystikers musik i en nudansk protestantisk kontekst.

Det skal dog ikke alt sammen handle om afdøde komponister. Vestervig Kirkemusikskoles rektor Tine Fenger Thomsen gør sig principielle tanker om kirkemusikskolernes opgaver og strategier i artiklen Kirkemusikken ind i en ny tid. Kort og koncist redegøres for muligheder, udfordringer og værktøjer for kirkemusikken og kirkemusikskolerne.

Endelig skal der gøres opmærksom på, at DOKS har udsendt retningslinjer for en god håndtering af organistens rettigheder i forbindelse med streaming af gudstjenester. I juninummeret redegjorde sekretariatsleder Bjørn Arberg for organistens rettigheder, i dette nummer opfordrer formand Karin Schmidt Andersen til at bruge de digitale platforme, men under aftalte forhold. Medvirker man i en optagelse på lyd eller video, skal man indgå en aftale, der definerer de rettigheder man afgiver og under hvilke forudsætninger. På DOKS’ hjemmeside kan man hente en skabelon, der kan benyttes når man laver aftale med sit menighedsråd om streaming.

 

 

 

 

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.