Formanden har ordet

Skrevet af Karin Schmidt Andersen.

Aftalt spil

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 4, august 2020, s. 21

Af Karin Schmidt Andersen, formand for DOKS

Organist-, kantor- og mesterlærerjobbet bygger på ældgamle traditioner og færdigheder, men teknologiske fremskridt har løbende fundet indpas i vores fag, for at tjene det egentlige: At skabe musik, få den til at klinge optimalt og at udbrede den til glæde for flest mulige.

Det må have føltes revolutionerende, da teknikken overtog bælgetræderens funktion og åbnede helt nye muligheder for organistens arbejdsmetoder. Med den elektroniske udvikling er fulgt et væld af nyttige hjælpemidler; tænk bare på Setzer-systemer og nodeskrivningsprogrammer, for slet ikke at tale om den lette tilgang til at optage og aflytte musik. Det er alt sammen redskaber med fantastiske muligheder.

Under forårets kirkelukning gik man mange steder viralt. I løbet af kort tid og med variation i teknisk kunnen og udstyr forsøgte man sig med videoproduktioner som erstatning for det fysiske møde. Det var en helt ekstraordinær situation, som ingen var forberedte på og der blev handlet hurtigt med kreative løsninger, som mange DOKS-medlemmer også bidrog til. Enhver kirke kunne, ved hjælp af beskedent udstyr, producere lyd- og billedoptagelser, og gøre dem tilgængelige på forskellige platforme. Der er næppe tvivl om at det gjorde kirken synlig og blev oplevet som en kærkommen hilsen til den lokale menighed. Erik Hildebrandt skrev i sidste nummer af Organistbladet om sine erfaringer i den forbindelse.

Nu er kirkerne åbne, og vi forbereder os på mere normale tilstande. DOKS erfarer, at man en del steder ønsker at fortsætte og udbygge den digitale formidling, og det kan være godt og fremsynet. Dog er det vigtigt at gøre klart for alle, at medvirker man i en elektronisk udgivelse ligger det ud over, hvad man er forpligtet til i sin ansættelse. Ligeledes må det anerkendes, at ikke alle bryder sig om at blive eksponeret på digitale platforme.

Som udøvende musiker har man en lovfæstet ret til den musik man frembringer. Er man ansat af et menighedsråd, overdrager man denne ret til sin arbejdsgiver i de forhold man er ansat til at udføre. Det betyder at man spiller for de mennesker, der opsøger kirkens rum i ganske bestemte og afgrænsede begivenheder. Det er klart at hvis man er ansat i en medievirksomhed eller et sted, hvor transmissioner er en vanlig foreteelse indebærer det at ens arbejde kan distribueres digitalt, men for hovedparten af landets kirkemusikere er det ikke tilfældet. At musikeren har retten til sit arbejde betyder at streaming eller videoproduktion altid må bero på en gensidig aftale og at musikeren ikke kan forpligtes til at deltage. Medvirker man i en optagelse på lyd eller video, skal man derfor indgå en aftale, der definerer de rettigheder man afgiver og under hvilke forudsætninger. Det kan være relevant at sikre sig at optagelsen ikke senere kan indgå i helt andre sammenhænge, eller distribueres på kanaler eller medier, man ikke ønsker. Desuden kan det klargøres at en digital optagelse ofte kræver mere forberedelse end de tjenester, der indgår som standard i ens arbejdsfunktioner. I den forbindelse kan det måske have betydning om det er en transmission der kun høres live, eller det bliver et produkt der kan deles og høres igen og igen. Endelig kan der være forhold omkring den tekniske kvalitet, man ønsker indflydelse på, for fagligt og kunstnerisk at kunne stå inde for resultatet.

Fra DOKS’ bestyrelse lyder en opfordring til at bruge de mange muligheder digitale platforme giver, men huske at det bør ske under aftalte former. Til det brug findes der nu en skabelon, der kan hentes på hjemmesiden.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.