Introitus

Skrevet af Mikael Garnæs.

Hvad kan vi lære af krisen?

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 3, juni 2020, s. 2

Da corona-epidemien lukkede landet ned i midten af marts blev meget ændret. Vi kunne ikke længere mødes fysisk til gudstjenester, korprøver eller koncerter, og det var et stort savn.

Til gengæld oplevede vi en kraftigt øget aktivitet på de digitale medier. Kirkerne prøvede efter bedste evne at holde kontakt med menighederne og omverdenen via streamede andagter og gudstjenester, og orgelmusik blev lagt ud på nettet i et omfang som aldrig før. Kvaliteten og professionalismen i disse aktiviteter var forskellig, men mulighederne i det digitale univers er mange, og det er rimeligt at antage, at det har sat ekstra fart på en udvikling, der allerede var i gang.

Konservatorierne og kirkemusikskolerne har i stort omfang påtaget sig at omlægge undervisningen til digitale medier under den nye virkelighed. Organistbladet har talt med lærere og studieledere om de erfaringer de har gjort, og om de perspektiver det åbner på den anden side af krisen.

Paradoksalt nok har også fællessangen oplevet en stærk opblomstring – ganske vist adskilt, på altaner, gårdspladser og hjemme foran fjernsynet. Mange fortæller, at den daglige morgensang fra Højskolesangbogen med Phillip Faber ved flyglet er blevet en fast musikalsk vitaminindsprøjtning. ”X-faktor”, ”Danmark har talent” og tilsvarende programmer er (for en tid?) forsvundet fra skærmen, og i stedet er der kommet fællessang med danske sange i prime-time fredag aften. Det er da en omvæltning, der vil noget. Den danske sangskat har ikke haft så megen offentlig bevågenhed siden besættelsestiden. Også det må der kunne bygges videre på. Kirkekor, koncertkor, børnekor, voksenkor og folkekor må være oplagte kanaler for den opsparede sanglyst.

Hvad er organistens rettigheder i forbindelse med streaming af gudstjenester? Sekretariatsleder Bjørn Arberg fortæller, at man som organist har ophavsret til den musik man fremfører. Han anbefaler, at man laver en aftale, såfremt arbejdsgiveren ønsker at benytte sig af den til noget der ligger ud over sædvanlig brug, som for eksempel når en gudstjeneste live-streames, eller hvis optagelsen lægges på kirken hjemmeside. Hvis ikke man laver en aftale, kan det være med til at flytte grænserne for almindeligt brug, så det med tiden vil blive anset for en tjenestepligt at medvirke i streamede gudstjenester.