Digital undervisning i corona-tider

Skrevet af Mikael Garnæs.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 3, juni 2020, s. 8


Som så mange andre institutioner blev landets konservatorier og kirkemusikskoler stillet over for nye udfordringer, da landet lukkede ned i marts. For eksempel blev Musikhuset i Aarhus, hvor de orgelstuderende holder til, pludselig hermetisk lukket, og professor Ulrik Spang-Hanssen fortæller, at de, som netop var i gang med at holde prøve, fik et kvarter til at forlade stedet. Noget tilsvarende gjaldt for de øvrige konservatorier.

Pludselig var man henvist til at finde nye måder at arbejde på. Der blev udstedt fælles retningslinjer for konservatorierne fra kulturministeriet: Så vidt muligt gennemføres undervisningen som fjernundervisning. Undervisere og studerende blev henvist til Skype, zoom og mere ”low Tech”-løsninger med mobiltelefoner. Teknologier, som i et vist omfang allerede var taget i brug til undervisningsformål, men som nu blev helt nødvendige. Det har kastet alle ud i en læringsproces, som vi stadig står midt i.

Et rundspørge i begyndelsen af maj til lederne af landets kirkemusikalske uddannelsesinstitutioner tegner et billede af en situation, hvor undervisningen er gået digitalt, og eksaminer og optagelsesprøver er flyttet til de elektroniske medier eller har måttet udskydes. Der er givet dispensation, så nogle ikke-afsluttende prøver er blevet aflyst og kun afsluttende eksaminer gennemføres. Eksaminer i korledelse søges gennemført med reduceret antal korsangere.

Fjernundervisning betinges af, at udstyret er i orden på begge sider, fortæller professor Sven-Ingvart Mikkelsen, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Konservatoriets tonemesterafdeling har sat op til distant learning og købt nye mikrofoner, men det rykker ikke ved, at man skal have et udstyrsniveau i begge ender som fungerer. En anden mulighed er, at de studerende laver optagelser, som læreren kommenterer via mail, telefon eller Skype. Det at få de studerende til at lave optagelser har været lærerigt, for de studerende har været tvunget til at forholde sig til deres præstation. Det har skubbet til deres selvstændighed.
De studerendes øvemuligheder er et andet kapitel. Mikkel Andreassen, Syddansk Musikkonservatorium, fortæller, at flere studerende har haft problemer med dårlige øvemuligheder efter at mange kirker er lukkede, men at de har været forstående og ageret positivt. Selv har han brugt ret megen energi på at håndtere situationen til ulempe for det faglige, men har gjort meget ud af at kommunikere flydende og hele tiden.

Kirkemusikskolerne

Rektor Tine Fenger Thomsen, Vestervig Kirkemusikskole, fortæller, at man bygger videre på erfaringerne fra et 3-årigt E-læringsprojekt som allerede er i gang, og den elektroniske undervisningsplatform Moodle. Mange lærere har fået instruktion i E-læring, andre underviser på Skype og zoom. Hun har mødt stor velvilje og positiv tilgang fra lærere og studerende, men skolens ledelse er klar over, at det er en uheldig kompromissituation. Et lille lyspunkt er, at lærere og studerende har fået opgraderet deres digitale færdigheder. Digital undervisning kan undertiden give mere ro i dagligdagen for studerende ved kirkemusikskolerne, der ofte har lang transporttid til undervisningen.

På Sjællands Kirkemusikskole fremhæver rektor Ole Brinth, at der udvises stor kreativitet hvad angår hjemmeundervisning. Også optagelsesprøver har man kunnet gennemføre på Messenger eller Skype, hvor der laves (reducerede) hørelæretests. Det fungerer bedre end man havde turdet håbe. Man er dog helt stålsatte på, at eksamen ikke skal afvikles virtuelt. Studerende, censor og lærere skal være sammen, og eksamen skal være en afsluttet begivenhed. I fremtiden planlægges det at lave et kursus om virtuelle gudstjenester og en inspirationsdag om erfaringerne indhøstet under corona-perioden.

Rektor for Løgumkloster Kirkemusikskole Hans Chr. Hein betegner det som meget opløftende, at man faktisk kan få noget fornuftigt ud af den digitale undervisning, og at det vigtigste er, at eleverne holder sig i gang. Også han mener, at optagelsesprøver over Skype godt kan give mening i visse situationer, og at vi har fået erfaring for, at man kan supplere almindelig undervisning med E-læring.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.