Den digitale undervisning åbnede for et nyt og mere detaljeret fokus

Skrevet af Jan Lund.

Af Jan Lund, lærer i sang på konservatoriet i København, kirkemusikskolen i Roskilde samt på MGK på Frederiksberg

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 3, juni 2020, s. 9

Allerede inden der kom en officiel meddelelse, skrev jeg til mine elever og opfordrede dem til at kontakte mig for at begynde på digital undervisning. Eleverne reagerede forskelligt; nogle var meget fremme i skoen, andre fik nærmest depressioner. Det tekniske tager tid, men i løbet af en uges tid var det på plads, så jeg har fået læst næsten alle de timer jeg skulle.

Der har været problemer. Dels tekniske: Det almindelige dårlige lydudstyr nivellerer lydstyrken for at undgå overstyring, og synkronisering af lyd og billede er ofte dårlig. Dels musikalske: Jeg kan ikke akkompagnere eleverne, så de må synge a cappella. Men vi fandt et nyt og mere detaljeret fokus. Jeg kunne ikke give feedback på deres klang, men til gengæld kunne vi gå i dybden med noget andet. Pludselig var det ting som sprog og linjeføring der blev arbejdet i dybden med. Fokus blev mere koncentreret, næsten irriterende insisterende på et bestemt element. Alle gik fra deres første seance med en god oplevelse, at de fik mere med fra en time end de havde forventet. Det havde jeg ikke set komme! Jeg tror dog ikke på, at fysisk undervisning kan eller skal erstattes med digital.

Men vi kan tage noget med os af de erfaringer vi har gjort i corona-tiden. Vi skal tænke i udvidede digitale baner når vi skal skabe nye studiestrukturer. Jeg mener, at i teori og lignende holdfag ligger der store muligheder i de digitale undervisningsplatforme. Det er kirkemusikskolerne allerede inde på, og jeg tror det bliver spændende. Ved rejser, sygdom og lignende kan man, om end ikke erstatte, så supplere den fysiske undervisning med digital. Fraværet af fysisk kontakt med eleverne gjorde, at jeg begyndte at samarbejde med klaverlærerne på konservatoriet om indspilning af akkompagnementer, hvilket sangeleverne har været glade for. På konservatoriet har vi holdt et ugentligt skype-lærermøde, hvilket er godt, og jeg kunne have ønsket at kirkemusikskolen havde gjort det samme. Det skal blive interessant at udveksle erfaringer lærerne imellem. Det kan vi samle op på, når pandemien forhåbentlig snart er slut.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.