Mine erfaringer med fjernundervisning

Skrevet af Jens Ramsing.

Af Jens Ramsing, lærer ved Sjællands Kirkemusikskole og organist ved Sct. Peders Kirke, Næstved

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 3, juni 2020, s. 9

Hvordan har den virtuelle musikundervisning fungeret? Vi kom langt med Skype, Messenger, Facetime, mobiltelefon og andet digitalt udstyr. Dermed afvikledes adskillige sololektioner rimeligt succesfuldt. For lektionen er jo blot afslutningen på et øveforløb, der er endnu vigtigere.

Men især de studerendes arbejde med indspilninger viste sig at være et effektivt pædagogisk redskab. Mange har derved gjort nye erkendelser, der har skærpet forholdet til øvning og performance.

Manglende adgang til øvekirken har været et stort problem. Og så alligevel pludselig en mail med 5 indspilninger i forventning om 5 grundige tilbagemeldinger på skrift. En dejlig opgave. Det er vigtigt som pædagog altid at udtrykke sig klart og umisforståeligt. Sproglig stringens afføder ikke sjældent musikalsk stringens. Så fjernundervisning på mail er ikke bare mulig, men også gavnlig – som supplement.

Mailen er naturligvis også velegnet som information til hele flokken af studerende. Med rundsendelse af instruktioner og tips af generel karakter kan man etablere en slags klaver/orgelklasse som undervisningparaply.

Lærere i læsefag har med succes benyttet den nye E-learningsplatform, Moodle. Her ligger der også en instruktionsvideo i salmespil med undertegnede. Denne platform er under stadig udbygning.

Men lad det være sagt klart: E-learning og fjernundervisning kan ikke erstatte den fysiske undervisning. Selv om vi med digitale platforme og elektronisk udstyr har gjort erfaringer, som ikke fremover kan negligeres, skal vi huske på, at da landet lukkede ned og vi tog de alternative undervisningsformer i brug, var der allerede etableret en tryg og fortrolig lærer/elev-relation. Ligeledes skal vi huske på, at fjernundervisningen har fungeret på usædvanlige vilkår: Vi havde alle rigtig god tid.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.