Klumme - Midt i en streamingtid

Skrevet af Erik Hildebrandt-Nielsen.

Kan man skabe gudstjenesteligt nærvær med en usynlig menighed?

Af Erik Hildebrandt-Nielsen, organist i Hørsholm Kirke

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 3, juni 2020, s. 11

Inden coronaen låste kirkedørene, havde vi i forvejen i Hørsholm Kirke gjort forberedelser til at kunne transmittere søndagens højmesser ud til beboere på plejehjemmene og andre med behov. Vi havde i den forbindelse fået installeret et kamera i kirken, fået en hurtig internetforbindelse, vores egen YouTube-kanal m.m. – vi manglede blot at lære at bruge udstyret. Coronakrisen kastede os ud i det, men ikke på den måde, det oprindeligt var tanken. Der er forskel på at livetransmittere en højmesse med en levende menighed, hvor vi gør ”som vi plejer”, og så at lave en andagt målrettet folk bag skærme i private stuer.

Det var ikke så ligetil, som det måske lyder!

Hvordan virker det, hvis man på en lille skærm ser en sanger stå og synge 9 vers af en salme? Hvad med orgelmusikken – er mikrofonen overhovedet god nok til at yde instrumentet retfærdighed?

Timer blev brugt på kamera- og lydprøver samt skypemøder om form og indhold. Mange spørgsmål meldte sig: ”Kan man se armene, når jeg lyser velsignelsen, eller skal der zoomes længere ud?”, ”Gider folk kigge på skærmen under 5 minutters ringning, eller skal vi skære ringningen ned til 2 min.?” Osv.

Som led i forberedelserne tog jeg den lidelse på mig at gennemse adskillige videoandagter fra rundt i landet. Der var nok at vælge imellem, og kvaliteten var pænt svingende, for nu at sige det mildt. Men sammen med ovennævnte spørgsmål fra vores egen forberedelse fortalte det mig to ting:
Dels, at vi er på udebane! Hvor en højmesse til daglig er noget af det, vi kan allerbedst, så er vi pludselig voldsomt usikre på alt. En erkendelse af, at også det at producere en video-andagt er et fag! Der er en grund til, at DR rykker ud med et hold af uddannede teknikere og kamerafolk med professionelt udstyr til deres transmissioner.
Dels, at trods YouTubes virale potentiale, så har disse andagter primært lokal interesse. Jeg følte mig i hvert fald mere som en voyeur, når jeg kiggede på en tjeneste med præster og kirkerum, jeg ikke kender; det var som at se hjemmevideo fra en for mig ukendt families sølvbryllup. Hvorfor har jeg det så ikke sådan, når DR transmitterer fra en kirke i landet? Svaret er en blanding af føromtalte professionelle håndtering og så det, at en transmission af en gudstjeneste med en tilstedeværende levende og syngende menighed altid vil være noget andet. I disse tider synes jeg faktisk, at radiomediet er bedre egnet– i transmissionerne fra Københavns Domkirke opretholdes højmesseritualet. Det ville virke postuleret i video fra tom kirke.
Tilbagemeldingerne er da også overvejende kommet fra den lokale menighed, der har været glade for de små andagter fra sognekirken. Så vidt så godt. Men dermed bør vi ikke læne os veltilfredse tilbage, for der er mere på spil: Sker der umærkelige skred, hvis vi vænner os til videoform uden interagerende menighed, hvilket ellers er så fundamentalt i en evangelisk-luthersk gudstjenesteforståelse? Og hvad gør det ved os, at vi pludselig kan måles i antal klik og ”likes”?? Der kommer efter min mening for stort fokus på os selv, og i stedet for en rig, flertydig liturgi, reducerer vi til en enkel og éntydig kommunikation.

Mikkel Wold udtrykte det således i Politiken: ”De hjemmegjorte videooptagelser og andre tiltag på internettet er okay, men de indfrier ikke længslen efter kirkerummet” – og her tilføjer jeg, at vi i kirken aldrig må glemme længslen efter den levende menighed! Det er her, det sker! Det kristne gudstjenestefællesskab kan nu engang ikke erstattes af en smartphone. Banalt måske, men det er sundt at få repeteret.

Det kan være, at vi af omstændighederne fremover er tvunget til at arbejde mere fra digitale platforme, men vi må ikke gøre dette ukritisk og ureflekteret uagtet den lokale menigheds rygklappen. Menneskeligt nærvær er den ægte vare. Hvor to og tre er forsamlede…

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.