Streaming af gudstjenester - Hvad er dine rettigheder som organist

Skrevet af Bjørn Arberg.

Af Bjørn Arberg, sekretariatsleder i DOKS

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 3, juni 2020, s. 20

Forårets begivenheder med nedlukning af store dele af samfundet, herunder af folkekirken, har medført en dramatisk forøgelse af interessen for streamede gudstjenester og andagter. Det er en god anledning til at erindre om, hvilke rettigheder man har som organist i forbindelse med streaming, ikke mindst i forhold til organistens ophavsret.

Man har som organist ophavsret til den musik man fremfører, også i forbindelse med gudstjenester, uanset at det sker i et ansættelsesforhold.
Det spiller ikke nogen rolle i det daglige, fordi man som ansat overgiver sine rettigheder til sin arbejdsgiver til sædvanlig brug. Populært sagt så ”låner” man altså sine rettigheder ud til sin arbejdsgiver, så længe det, man har rettigheder til, bruges som det plejer, for organisten ved at spille orgel til gudstjenesten, for professoren ved at bruge sit selvudviklede undervisningsmateriale i sin egen undervisning osv.

MEN man ejer selv sine rettigheder, og i det tilfælde, at arbejdsgiveren ønsker at benytte sig af dem til noget, som ligger ud over sædvanlig brug, så forudsætter det en aftale med den, som har rettighederne. Dette gælder, hvis der skal optages en gudstjeneste til TV, og det gælder ligeledes hvis en gudstjeneste skal streames til kirkens hjemmeside, Facebook eller lignende.

I 2019 blev det klart for DOKS, at der måske ikke helt var den fornødne opmærksomhed hos arbejdsgiverne på det forhold, at organisten har ophavsret til sin medvirken ved en gudstjeneste. I forbindelse med en gudstjeneste som skulle optages til TV, kom DOKS i drøftelse med arbejdsgiversiden om, hvorvidt det forudsatte en aftale med organisten om dennes ophavsret. Efter gode drøftelser med dem der rådgav arbejdsgiveren, opnåede vi dog hurtigt enighed om det faktuelle, nemlig at ophavsretsloven slår fast, at ophavsretten bevares hos den ansatte, og at arbejdsgivers ret til at benytte beskyttet materiale er begrænset til sædvanlig brug.
Det betyder, at der skal laves en aftale med dig som organist, såfremt en gudstjeneste skal live-streames, eller hvis optagelsen gemmes og placeres online på kirkens hjemmeside eller andre steder.

I forbindelse med Corona-situationen udarbejdede stifterne en aftaleskabelon om rettigheder. Stifternes skabelon tager udgangspunkt i, at man fuldt og helt afgiver sine rettigheder til sin arbejdsgiver, og det er efter DOKS’ opfattelse alt for vidtrækkende og ganske unødvendigt i forhold til, hvad der er behov for.

DOKS har konsulteret vores advokater hos Sirius-advokater, og sammen med dem udarbejdet en skabelon til en rettighedsaftale, hvor man som organist giver samtykke til en specifik og konkret anvendelse til at streame eller uploade til en online-platform, men som samtidig slår fast, at rettighederne forbliver hos organisten.
I skrivende stund er vi i dialog om at blive enige om ordlyden i en skabelon med stifterne, idet en sådan løsning naturligvis vil være at foretrække.

Det skal understreges, at man ikke kan forpligtes til at afgive sine rettigheder ud over den sædvanlige brug, og at man dermed heller ikke kan forpligtes til at medvirke ved streamede gudstjenester. Der er tale om en aftale, som skal indgås på frivillig basis. Man kan således ikke i udgangspunktet forpligtes til at medvirke ved en streamet gudstjeneste.

Når det er vigtigt at der indgås en aftale om dine rettigheder, så er det fordi det er principielt vigtigt at fastholde, at rettigheden til den musik du udøver, ligger hos dig. Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis du vælger at deltage i streamede gudstjenester uden en aftale, så kan du med tiden skubbe grænsen for ”sædvanlig brug”. Det kan betyde, at deltagelse i live-streamede gudstjenester bliver en tjenestepligt, og at der opstår en berettiget forventning om, at der kan livestreames som en del af den sædvanlige brug.
Bemærk, at privat optagelse, f.eks. af en vielse, ikke er omfattet af disse regler, men sådanne optagelser må ikke mangfoldiggøres på nettet uden tilladelse.