Børnekorakademiet - Et læringsmiljø for børnekorledere

Skrevet af Mikael Garnæs.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 2, april 2020, s. 14

Børnekorakademiet blev dannet i 2012 ud fra et ønske om at etablere en dybdegående efteruddannelse af børnekordirigenter. Det startede på privat initiativ af Pia Boysen, kantor ved Gentofte, Jægersborg og Ordrup Kirker, i samarbejde med Margrete Enevold, mangeårig lærer i børnekorledelse ved DKDM, og har i de forløbne år oplevet en markant fremgang, fra 2018-20 med en stor bevilling fra Augustinus Fonden. Børnekorakademiet har ud over Pia Boysen og Margrete Enevold ansat en sekretær (15 timer om ugen), har afdelinger i Aarhus, Fredericia, Roskilde og København og har efterhånden mange studerende, heriblandt mange organister.

Pia Boysen er grundlægger og kunstnerisk leder. Hun fortæller om starten på Børnekorakademiet: ”Jeg oplevede, at der var en efterspørgsel efter et læringsmiljø, et frirum hvor børnekorledere kunne udveksle ideer og netværke. Børnekor har altid rangeret under voksenkor, hvilket altid har undret mig. Derfor arrangerede Margrete og jeg et kursus helt privat for de børnekorledere som vi kendte, bl.a. Dorte Bille, Susanne Wendt og andre fremtrædende børnekorledere. Det var et kanonhold, og det understregede at der var talentmasse og et stort behov for undervisning. Det udviklede sig hurtigt, Børnekorakademiet kom i faste rammer og vi fik en bestyrelse. Finansieringen skete i begyndelsen hovedsagelig ved deltagerbetaling, men i løbet af nogle år fik vi penge fra Obel Fonden og senere fra Augustinus Fonden. I dag er vi tre ansatte og udbyder kurser i fire byer og har omkring 50 studerende.”
 
”Rigtig mange aktive børnekorledere savner fordybelse og tilegnelse af musikalske og tekniske færdigheder med forankring i eget musikerskab til at varetage korforløb fra spirekor hele vejen op til pige- og ungdomskor. Mange steder falder børnene fra i løbet af juniortiden, dvs. i 12-års alderen. Dette brud på fødekæden vil vi først og fremmest løse med bedre uddannede korledere, der formår at fastholde og udvikle den enkelte sanger i koret.”
 
Børnekorakademiet udbyder kurser i børnekorledelse på to niveauer: Et basisforløb over seks undervisningsgange tre forskellige steder i landet, typisk med deltagelse af organister, folkeskolelærere, AM’ere, sangere og korledere. Nogle fortsætter på den toårige efteruddannelse, hvortil man skal bestå en vejledende optagelsesprøve. På efteruddannelsen undervises der seks hele kursusdage pr. semester. Her skal de studerende have en kandidatuddannelse fra et konservatorium eller noget tilsvarende.
 
”På efteruddannelsen er der tid til ro, fordybelse og refleksion over egne færdigheder. Man kan godt gå død og blive træt af sig selv efter mange år, hvis man ikke får fyldt på. Vi prøver at skabe en dialog, et kærligt rum, lidt i stil med et Platonsk akademi. Vi kommer alle sammen med et forskelligt udgangspunkt, og det gælder om at se den enkelte der hvor han eller hun er. Vores erfaring er, at folk går opløftede hjem og glæder sig til næste korprøve, hvor man lige skal prøve det af man har lært. Jeg får selv en masse ideer og inspiration fra de studerende jeg underviser.”

Det faglige grundlag tager afsæt i Margrete Enevold og Pia Boysens pionerarbejde inden for børnekor i Danmark, som bl.a. har resulteret i udgivelsen af bøgerne Børnekor med poesi og bevægelse 1-5 på forlaget Dansk Sang.
 
”Et grundprincip for pædagogikken er, at det skal være sjovt at synge i kor. Vi leger sangene ind og arbejder meget alsidigt og kreativt; på hvor mange måder kan man f.eks. synge en sang? Børn er kvalitetsbevidste, og hvis koret ikke udvikler sig, begynder de at kede sig, og så stopper de i koret. Hvis du er godt uddannet, har du et kunstnerisk og pædagogisk overskud, som rammer og fastholder børnene.”
 
”Koret er noget af det der giver allermest liv i kirkerne, et kreativt og frodigt musikalsk miljø er godt for enhver kirke. Jeg har selv 230 børn i mine kor i Gentofte, Jægersborg og Ordrup Kirker, deriblandt en masse der ikke har nogen musikalsk eller kirkelig baggrund. Ud over det musikalske udbytte er der mange afledte virkninger.  For eksempel er det nu en af mine tidligere sangere, der sidder som næstformand i Jægersborg Kirkes menighedsråd.”
 
”En del af filosofien på den toårige efteruddannelse er at uddanne de studerende til selv at undervise. Vi kalder det mentor-delen, og det præger i høj grad vores undervisningsstrukturer og metoder. Det øger dirigenternes faglige reflektionsniveau. Det, at undervise andre i selv at undervise, er en fantastisk udviklende disciplin, som er helt central i Børnekorakademiets arbejde. Vi arbejder ud fra et to-lærersystem. På den måde skaber vi et åbent dialogrum til gavn for både studerende og undervisere. Og vi opfordrer de studerende til at danne netværk. Vi har bl.a. en lukket gruppe på Facebook for hvert hold, hvor de studerende kan udveksle erfaringer, frustrationer, glæder, arrangere korture, udvekslinger og andet.”
 
Aktiviteterne i Børnekorakademiet breder sig. I marts 2020 starter et hold op i Odense med nogle af de organister fra Fyn, som har gået på efteruddannelsen. Og sidste skud på stammen er et tilbud om uddannelse af pigekordirigenter. ”Det kan være svært at holde på sangerne i 6-7 klasse, og det er netop her, at man som korleder begynder at høste de musikalske frugter af årene i spire- og børnekor. Det er der musikerskabet begynder at vise sig. Derfor er det vigtigt at fastholde sangerne, så de går hele vejen op til pigekor-niveauet. I fremtiden udbyder Børnekorakademiet derfor mere elitære kurser i Pigekor-ledelse med Susanne Wendt ved roret.”
Du kan læse mere om Børnekorakademiets aktiviteter på
http://bornekorakademiet.dk/

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.