Samfundsansvar gennem sang

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 2, april 2020, s. 4

Sangens Hus - fra ide til selvejende institution

Af Mads Bille, direktør i Sangens Hus, og Heidi Kudahl, udviklingschef i Sangens Hus

Denne artikel skal handle om Sangens Hus, som udspringer af Den Jyske Sangskole med en vision om at skabe et nationalt samarbejdsforum for sang og udvikle sangkulturen på alle niveauer og indenfor alle genrer.

Klumme

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 2, april 2020, s. 9

Meld dig!

Af Margrethe Thestrup Østergaard, organist og kantor ved Budolfi Kirke (Aalborg Domkirke)

På biskoppernes initiativ blev der i 2016 søsat et større liturgisk udredningsarbejde om gudstjeneste og autorisation i Den Danske Folkekirke. Det blev organiseret i tre arbejdsgrupper med emnerne: Folkekirkens liturgi mellem frihed og fasthed - Gudstjeneste - Nadveren. Der er blevet distribueret både pixi- og komplette udgaver af udvalgenes rapporter til landets menighedsråd og interesserede følgere. Frem til oktober 2020 ønsker disse udvalg at opsamle meningstilkendegivelser om emnerne, gerne indsendt fra studiekredse.

Formanden har ordet

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 2, april 2020, s. 10

DOKS, en akademisk faggruppe i folkekirken

Af Karin Schmidt Andersen, formand for DOKS
 
Som led i forberedelserne af den årlige generalforsamling gør bestyrelsen status over den forgangne periode. I den aktuelle årsberetning vil det fremgå, at drøftelser om tilknytningen til det akademiske fællesskab har præget bestyrelsens arbejde. Det har været i forhold til det enkelte medlems selvopfattelse, og ikke mindst om DOKS som faglig organisation.

Børnekorakademiet - Et læringsmiljø for børnekorledere

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 2, april 2020, s. 14

Børnekorakademiet blev dannet i 2012 ud fra et ønske om at etablere en dybdegående efteruddannelse af børnekordirigenter. Det startede på privat initiativ af Pia Boysen, kantor ved Gentofte, Jægersborg og Ordrup Kirker, i samarbejde med Margrete Enevold, mangeårig lærer i børnekorledelse ved DKDM, og har i de forløbne år oplevet en markant fremgang, fra 2018-20 med en stor bevilling fra Augustinus Fonden. Børnekorakademiet har ud over Pia Boysen og Margrete Enevold ansat en sekretær (15 timer om ugen), har afdelinger i Aarhus, Fredericia, Roskilde og København og har efterhånden mange studerende, heriblandt mange organister.

Folkekor og koncerttilhørere

Af Sven-Ingvart Mikkelsen, professor ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Tidligere organist ved Frederiksborg Slotskirke og Sankt Markus kirke, Frederiksberg
 
I forlængelse af temaet i Organistbladet december 2019, ”Hvad kan vi gøre for at trække tilhørere til koncerter”, kan jeg ikke lade være med at fortælle om endnu en mulighed for at skabe en ”koncertmenighed” i sin kirke. Der er ingen tvivl om, at hvis man skal være virkelig effektiv, så skal man spille på mange strenge, og der er en konstant udvikling og forandring i kommunikationsmetoderne, så man må hele tiden følge med.
 

Musik til gudstjenesten

3. søndag efter påske, 2. tekstrække
Astrid Johanne Thomsen, organist ved Aastrup og Vonsbæk kirker, fortæller om sine musikvalg 
 
Aastrup og Vonsbæk kirker er begge middelalderkirker. Aastrup er et forstadssogn til Haderslev og ligger mellem by og land, Vonsbæk er en landsby med ca. 500 indbyggere. De to kirker har fælles præst og organist, men hver sit menighedsråd, der arbejder godt sammen, fortæller Astrid Thomsen, der har været ansat der siden 1. december 2019.

DOKS’en ud af boksen - Maria Skuratovskaia Jensen

Et blæksprutteagtigt job

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 2, april 2020, s. 24

Maria Skuratovskaia Jensen, organist ved Hvidovre Kirke, fortæller om at være ny i stillingen  

Maria Skuratovskaia Jensen har siden juni 2019 været ansat som organist og korleder i Hvidovre Kirke. Det er hendes første faste ansættelse. Hun er på barselsorlov med sit andet barn, da Organistbladet er på besøg. Lille Victor sover trygt under hele samtalen, så hans mor har god tid til at fortælle om sine oplevelser i forbindelse med overgangen fra konservatoriet til arbejdslivet i Folkekirken. 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.