Introitus

Skrevet af Mikael Garnæs.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 1, februar 2020, s. 2

Fra konservatorierne

Efter nogle års vakance er orgelprofessoratet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium nu blevet besat.

Ud over et professorat med forankring i dansk kirkemusikliv har man desuden en gæsteprofessor med en mere international profil. Vi bringer et interview med den nye professor Sven-Ingvart Mikkelsen, hvor han fortæller om konservatoriets situation, nu hvor det ulyksalige omprioriteringsbidrag med årlige nedskæringer på 2% omsider er afskaffet, og sine planer for fremtiden. De omfatter bl.a. fokusering på rekruttering og fødekæde, efteruddannelse for organister i stilling og arbejde for at ændre konservatoriets stillingsstruktur, således at flere timelærerstillinger kan omdannes til faste adjunkt- eller lektorstillinger på deltidsbasis.

En anden konservatorielærer, Lars Rosenlund Nørremark, har sideløbende med sin virksomhed som koncertgiver og underviser ved Det Jyske Musikkonservatorium taget en uddannelse som cand.mag. i idéhistorie og religionsvidenskab ved Aarhus Universitet.  Hans speciale hedder ”Historiens apoteose”, og han præsenterer det her i sammenfattet form. Hans udgangspunkt er, at mennesker altid har været kunstneriske helt fra de tidligste hulemalerier og frem til vor tid. Og eftersom kunsten altid har været menneskets tro følgesvend må kunsten kunne fortælle en del af menneskets historie. Ved at bringe menneskets historiegestaltning igennem kunst, musik og teologi i harmoni argumenterer han for, at historiegestaltning igennem kunst og musik helt fundamentalt klinger fra og har sin oprindelse samme sted som teologien; nemlig med udspring i det guddommelige. Det er koncentreret stof, men nogle gange er det godt at blive mindet om, at  den musik vi spiller rent faktisk tjener et højere formål.

I dette nummer skruer vi desuden lidt op for antallet af anmeldelser. Mads Høck anmelder sidste bind i den samlede udgivelse af Rued Langgaards orgelværker. Hermed skulle hele den tidligere så forkætrede komponists orgelproduktion være tilgængelig, så man selv kan spille musikken og tage stilling til den ujævne, men fascinerende komponist.
Hans Chr. Hein anmelder bogen ”Sacred Music in a Secular Society”, som den engelske præst og musiker Jonathan Arnold udgav i 2014 om kirkemusik, dens betydning og rolle i dagens vestlige samfund. Og under ”Nye publikationer” omtales tre nye cd-udgivelser.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.