Ny professor på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Skrevet af Mikael Garnæs.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 1, februar 2020, s. 4

Sven-Ingvart Mikkelsen er blevet ansat som professor på DKDM med ansvar for faggruppeledelsen efter i nogle år at have fungeret som lektor. Han trådte til i en vanskelig situation, hvor konservatoriet var hårdt ramt af besparelser, og begge de hidtidige professorer havde sagt op.

”Rektor Bertel Krarup ringede og bad mig blive midlertidig faggruppeleder. Min første opgave var at håndtere et besparelseskrav på 15%. En konsekvens af nye pålagte udgifter samt omprioriteringbidraget, hvor der hvert år skulle spares 2% på budgettet. Der skulle tages drastiske beslutninger. Vi valgte at bibeholde så meget af den dyre, men essentielle hovedfagsundervisning i solistisk og liturgisk orgelspil som muligt, og skar voldsomt andre steder, bl.a. i korledelse, teori, børnekor og sang. Flere fag afsluttes nu ved bacheloreksamen. På kandidaten kan man til gengæld specialisere sig i enten korledelse, børnekor, kammermusik eller tidlig musik. Vi taler desuden om rytmisk kirkemusik som en ekstra specialiseringsmulighed. Omprioriteringsbidraget er heldigvis blevet afskaffet nu, så nu kan vi puste ud og vurdere skadernes omfang.”

”Noget af det jeg er ansat på er forankringen i dansk kirkemusikliv. Derudover har vi en gæsteprofessor med en mere international profil. Denne stilling varetages i øjeblikket af Hans Fagius, og når hans gæsteprofessorat udløber til sommer, vil han blive afløst af Monica Melcova. Og så har vi naturligvis stadigvæk en række rigtig gode timelærere.”
Sven-Ingvart tog Kirkemusikalsk diplomeksamen på Vestjysk Musikkonservatorium i 1979 som elev af Svend Prip og solistdebut fra DKDM i 1982 som elev af Grethe Krog. Under solistklassen studerede han i Wien hos Michael Radulescu og i Paris hos Marie-Claire Alain og André Isoir. 1985-95 var han lærer og faggruppeleder på Vestjysk Musikkonservatorium, hvis orgelfaggruppe den gang var næsten lige så stor som den tilsvarende i København. Siden 1990-erne er det gået ned ad bakke med tilslutningen til orgelstudierne, en udvikling som heldigvis er ved at vende igen, bl.a. takket være Orgelklubbens initiativer over hele landet.

”Arbejdet med børn og unge begynder at give frugt. En væsentlig opgave i min stilling er at udbygge forbindelsen mellem fødekæden og konservatoriet. Vi inviterer kirkemusikskoler og orgelklubberne til åbent hus, så det bliver en naturlig ting for de unge at søge videre. Sidste år fik vi 5 optaget på bachelor, og det er fint. Næste uge har vi optagelsesprøver, og jeg er spændt på, om det bliver lige så godt i år.”

Hvordan ser han på uddannelsen til et pluralistisk kirkemusikliv?  ”Vi skal fokusere på de grundlæggende musikerfærdigheder, men også klæde de studerende på til udfordringerne. I dette forår læser vi som en forsøgsordning faget entreprenørskab for organister alene. Organisternes jobsituation er meget anderledes end andre musikeres. Vi skal være udøvende og koncertarrangører på en gang og bl.a. forholde os til ting som koradministration og menighedsrådenes budgetlægning.”

”Jeg håber at der vil blive løst op for reglen om, at man kun kan tage én kandidateksamen. Jeg kan kun se det som en berigelse, hvis kandidater med en anden musikalsk baggrund også får mulighed for at tage en kompetencegivende organistuddannelse.”

En af Sven-Ingvarts prioriteter er efteruddannelse. ”Det kan ske i samarbejde med FUV og kirkemusikskolerne, gerne i tværfaglige forløb med præster og organister, men også rent organistpraktisk. Skal det give mening, bør det være obligatorisk for organister, lige som det er det for præster. Det er en politisk beslutning, men noget jeg gerne vil bruge energi på.”

Sven-Ingvarts professorat er på fem år med mulighed for forlængelse til otte. ”Min alder taget i betragtning er det et rimeligt perspektiv, og i den periode vil jeg gerne arbejde på at få en naturlig progression i konservatoriets stillingsstruktur, således at flere af vores timelærerstillinger kan omdannes til faste adjunkt- eller lektorstillinger på deltidsbasis.”