Musik til gudstjenesten

Skrevet af Mikael Garnæs.

2. søndag i fasten, 2. tekstrække

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 1, februar 2020, s. 22

Vibeke Vanggaard, domorganist i Maribo, fortæller om sine musikvalg.

Søndagens evangelietekst, Markusevangeliet, kap. 9, v. 14 – 29, handler om Jesus, der hjælper en fortvivlet far, hvis søn er besat af en ånd. Derfor er bøn og tro oplagte temaer i musikken. Vibeke Vanggaard vælger at lade en Kyrie-sats af Grigny begynde gudstjenesten, for at spejle faderens “Forbarm dig!”

Maribo Domkirke har to orgler, et kororgel bygget af Carsten Lund, og et 50 stemmers romantisk symfonisk orgel, bygget af Knut Olsen i 1854 og senest ombygget af Carsten Lund i 1985. Højmesserne spilles på hovedorglet, som udover at være særlig velegnet til det fransk-symfoniske repertoire også fint kan benyttes til barokmusik. En god hjælp til salmesangen i den store domkirke er muligheden for at koble de to orgler sammen, da kororglet kan spilles fra hovedorglet.

Domkirken har et blandet højmessekor på 12 medlemmer, hvor der ved almindelige højmesser medvirker 6 sangere. Herudover er der et pigekor, som synger ved alle gudstjenester i turnus. Da Maribo ligger langt fra uddannelsesinstitutioner, er det en stor udfordring at få kvalificerede sangere, som evner at synge det store kirkerum op. Derfor er mulighederne for at lave vanskelige korindslag begrænsede.

Som motet synger koret Merete Kuhlmanns “Kom vær hos mig, himmelske fader” for blandet kor. Pigekoret supplerer de voksne på sopranen og altstemmen. Under altergangen synges Erling D. Bjernos “O søde Gud, din kærlighed” vekslende mellem pigekorssats og sats for blandet kor, fulgt af orgelimprovisationer.

Der er tradition for, at menigheden bliver siddende under postludiet. Herefter er der meddelelser, og så går folk ud, mens organisten spiller “udgangsmusik”. Derfor vælger Vibeke Vanggaard ofte en reflekterende, meditativ form i postludiet. Ved udgangen spiller hun Bachs store trosbekendelseskoral “Wir glauben all' an einen Gott”.

Musikvalg
Præludium: Nicolas de Grigny “Kyrie en taille à 5”
Motet: Merete Kuhlmanns “Kom vær hos mig, himmelske fader”
Postludium: Jean Langlais “Prière” fra 24 pièces, ved udgangen: Bach “Wirglauben all' an einen Gott”, BWV 680

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.