DOKS’en ud af boksen

Skrevet af Mikael Garnæs.

Det er aldrig for sent at forfølge sin drøm

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 1, februar 2020, s. 24

Lars Fløe om at studere og at rejse

Da Lars Fløe (f. 1968) i november 2019 afholdt debutkoncert i Symfonisk Sal, Aarhus, med fine anmeldelser og gode udtalelser fra censorkorpset, var han sandsynligvis den ældste orgeldebutant nogensinde herhjemme. Formodentlig også den eneste, der har gennemført samtlige mulige orgeluddannelser i Danmark:

PO-, master-, kandidat- og solisteksamen. Han har altid elsket at studere, og efter en lang rejse gennem uddannelsessystemet insisterer han på, at man aldrig bliver for gammel til at forfølge sin drøm.

Som barn spillede han klaver og cello, og da han som 14-årig blev lidt ”teenagetræt” af klaveret, begyndte han i stedet at tage orgelundervisning hos Erling A. Thomsen. I gymnasietiden var han udvekslingsstudent et år i Colombia og boede privat hos en familie i Bogotá. De anbefalede ham at søge ind på konservatoriet. ”Niveauet svarede til MGK herhjemme, men jeg havde en ambitiøs klaverlærerinde, som hver aften ringede for at høre, hvor mange timer jeg havde øvet. Hvis det var mindre end 5 timer fik jeg en opsang.”

Hjemvendt tog han den første af sine mange eksaminer ved DJM. Det var diplomeksamen i musikledelse og hørelærepædagogik i 1994, fulgt af musiklærereksamen i klaver i 1999. Han blev ansat som organist ved Gjern Kirke og klaverlærer ved Gjern Musikskole og tog i 1998 PO ved Vestervig Kirkemusikskole. Derefter blev han ansat i Egå Kirke, hvor han stadig er. ”Jeg drømte om den store organisteksamen og blev af Ulrik Spang-Hanssen anbefalet at søge optagelse på den nystartede master-uddannelse, som konservatoriet mente ville ækvivalere med en kandidat. Masteren afsluttede jeg som den første i Danmark i 2010, men centralorganisationen (COII) blokerede for, at den nye uddannelse kunne sidestilles med en kandidat. Derefter måtte jeg tage kandidaten oveni i 2015. Det viste sig at være heldigt, for nu havde jeg efterhånden fået så megen orgelundervisning, at jeg kunne søge videre i solistklassen, som afsluttedes med debut i 2019.”

Under soliststudierne var han 12 måneder i Paris for at få undervisning i fransk repertoirespil hos professor Éric Lebrun, som også komponerede en suite til Lars Fløes debut, og i improvisation hos Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin. ”Paris var en stor inspirationskilde, og programmet til min debutkoncert blev derfor udelukkende fransk orgelmusik fra senromantikken og frem.”

Lars Fløes anden store interesse er at rejse og at studere sprog. Han har besøgt 50 lande og kan begå sig på spansk, fransk, italiensk, engelsk, tysk og polsk.
Som komponist har han især skrevet instrumentalmusik og sange med inspiration fra folkemusik og renæssancen. Hans firsatsede Elkido-suite for fløjtetrio bliver i dag spillet over hele verden og flittigt benyttet ved fløjtekonkurrencer.

De officielle uddannelser er nu tilendebragt, men han vil gerne begynde at tage privatundervisning i improvisation.

”Hvis nogen til sin tid skulle spørge mig, om der var noget i mit liv, jeg ville have gjort om, ville jeg formentlig svare: ”Ja, jeg ville gerne ha’ rejst noget mere – og studeret noget mere…”