DOKS'en ud af boksen - Tina Christiansen

Filmmusik på orglet og koncerter i gågaden
Tina Christiansen fortæller om at komme ud med det gode budskab om orglet

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 5, oktober 2020

En af ildsjælene i Odenses musikliv er Tina Christiansen (f. 1984), organist ved Ansgars Kirke siden 2015 og med mange jern i ilden ved siden af. Hun er efter eget udsagn ikke så god til at sige nej, men kaster sig ud i nye udfordringer med et åbent sind. ”Det begyndte allerede i studietiden, hvor jeg medvirkede i mange projekter. Udfordringen kan være, at man får travlt, men fordelen er, at det har givet mange store oplevelser.”

Salmesang i Sønderjylland

Af Hans Christian Hein, rektor for Løgumkloster Kirkemusikskole

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 3, juni 2020, s. 4

Med Genforeningen måtte der også på det kirkelige område ske en reorganisering. Efter i 56 år at have været en del af den slesvig-holstenske landskirke blev sognene i Nordslesvig/Sønderjylland med afstemningen i 1. zone d. 10. februar 1920 en del af folkekirken. Man kunne måske tro, at man også på salmesangens område blot ville udbrede Psalmebog for Kirke og Hjem til de sønderjyske sogne og dermed opnå en ”genforening”. Det blev ikke tilfældet, for her var der rent faktisk ikke noget at genforene, idet det slesvigske område, hvoraf Sønderjylland udgjorde den nordlige del, siden reformationen havde haft sin egen udvikling.

Digital undervisning i corona-tider

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 3, juni 2020, s. 8


Som så mange andre institutioner blev landets konservatorier og kirkemusikskoler stillet over for nye udfordringer, da landet lukkede ned i marts. For eksempel blev Musikhuset i Aarhus, hvor de orgelstuderende holder til, pludselig hermetisk lukket, og professor Ulrik Spang-Hanssen fortæller, at de, som netop var i gang med at holde prøve, fik et kvarter til at forlade stedet. Noget tilsvarende gjaldt for de øvrige konservatorier.

Den digitale undervisning åbnede for et nyt og mere detaljeret fokus

Af Jan Lund, lærer i sang på konservatoriet i København, kirkemusikskolen i Roskilde samt på MGK på Frederiksberg

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 3, juni 2020, s. 9

Allerede inden der kom en officiel meddelelse, skrev jeg til mine elever og opfordrede dem til at kontakte mig for at begynde på digital undervisning. Eleverne reagerede forskelligt; nogle var meget fremme i skoen, andre fik nærmest depressioner. Det tekniske tager tid, men i løbet af en uges tid var det på plads, så jeg har fået læst næsten alle de timer jeg skulle.

Mine erfaringer med fjernundervisning

Af Jens Ramsing, lærer ved Sjællands Kirkemusikskole og organist ved Sct. Peders Kirke, Næstved

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 3, juni 2020, s. 9

Hvordan har den virtuelle musikundervisning fungeret? Vi kom langt med Skype, Messenger, Facetime, mobiltelefon og andet digitalt udstyr. Dermed afvikledes adskillige sololektioner rimeligt succesfuldt. For lektionen er jo blot afslutningen på et øveforløb, der er endnu vigtigere.

Klumme - Midt i en streamingtid

Kan man skabe gudstjenesteligt nærvær med en usynlig menighed?

Af Erik Hildebrandt-Nielsen, organist i Hørsholm Kirke

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 3, juni 2020, s. 11

Inden coronaen låste kirkedørene, havde vi i forvejen i Hørsholm Kirke gjort forberedelser til at kunne transmittere søndagens højmesser ud til beboere på plejehjemmene og andre med behov. Vi havde i den forbindelse fået installeret et kamera i kirken, fået en hurtig internetforbindelse, vores egen YouTube-kanal m.m. – vi manglede blot at lære at bruge udstyret. Coronakrisen kastede os ud i det, men ikke på den måde, det oprindeligt var tanken. Der er forskel på at livetransmittere en højmesse med en levende menighed, hvor vi gør ”som vi plejer”, og så at lave en andagt målrettet folk bag skærme i private stuer.

Orglet som orkestersubstitut

Af Sven-Ingvart Mikkelsen, professor på Det kgl. danske Musikkonservatorium

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 3, juni 2020, s. 14

Som en del af mit arbejde med kunstnerisk udviklingsvirksomhed på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium har jeg haft mulighed for at se nærmere på orgeltransskriptioner og benyttelsen af orglet som orkestersubstitut, både i et historisk og i et praktisk perspektiv.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.