Mini-årskursus i København

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 5, oktober 2020

DOKS er en faglig forening og en fagforening. Dagens program spejlede begge dele.
Vi begyndte med en musikandagt i Reformert Kirke i Gothersgade. Reformert Kirke står som symbolum på et af Danmarks grundlovssikrede adelsmærker, trosfrihed. Allerede fra 1689 deltes bygningen mellem de tysk-nederlandske og franske menigheder i København. Nu holder tillige koreanske og ghanesiske menigheder gudstjeneste her. Embedet som organist ved kirken beklædes af Organistbladets redaktør Mikael Garnæs.

Kirke, musik og sang med demensramte mennesker

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 5, oktober 2020

Af Hugo Jensen. Kirkemusikalsk diplomeksamen, DKDM (2006). Cand.mag i musikterapi, AAU (2017). Pædagogisk diplomuddannelse i psykologi med afgangsprojekt om ’Kvaliteter i kirkeligt arbejde med demensramte’, UCC (2016). Underviser på gerontologisk efteruddannelse for ansatte i folkekirken 2019-21

Introduktion

Der er et øget fokus på at opkvalificere brugen af musik i det kirkelige arbejde med demensramte personer.
I 2. udgaven af bogen ’Salmesang med demensramte’, der netop er udkommet på forlaget Eksistensen, har jeg skrevet et kapitel sammen med professor emeritus i musikterapi Lars Ole Bonde. Der præsenteres begreber, grundforståelser og teoretiske modeller fra musikterapifaget, som vi anser for relevante i forhold til planlægningen og udførelsen af demensvenlige andagter eller gudstjenester. Denne artikel er skrevet med udgangspunkt i og som en forkortet version af det bogkapitel. To modeller præsenteres om Ramme, Regulering og Relation (Ridder, 2016) og musikkens fire menings- og funktionsniveauer (Bonde, 2011).

Pas på dig selv

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 5, oktober 2020


PFA tilbyder hjælp til DOKS-medlemmer
Dit fysiske og psykiske velbefindende er afgørende for, at du kan passe dit arbejde. DOKS’ samarbejde med pensionsselskabet PFA indebærer en service for medlemmerne om støtte til afhjælpning af problemer inden de bliver permanente. Hvis du har PFA Helbredssikring som en del af din pensionsordning, kan du tage PFA med på råd, hvis du har mistanke om, at du har en arbejdsrelateret skade – det kan f.eks. være tinnitus, nedsat hørelse eller præstationsangst. Gennem din pensionsordning har du adgang til Sundhedslinjen, hvor du kan ringe anonymt og få vejledning om fysiske og psykiske problemer. Du kan ringe til PFA Sundhedslinje på 70 26 99 70.

Anmeldelse Hybrid

Et svært spennende bekjentskab

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 5, oktober 2020

Af Øystein Jæger, domorganist på Bodø, Norge

HYBRID (CDKlassisk.dk)
Anders Gaden, orgel
Musikk fra Helligåndskirken, Aarhus

Både som fagperson og medmenneske liker jeg å tro at jeg går inn i de fleste samtaler med god vilje og adekvat oppførsel. Jeg opplever heldigvis også at mine kolleger, både i og utenfor lokalmiljøet, i hverdagen er reflekterte og hyggelige mennesker som kan diskutere saklig og respektfullt også når uenigheter eller sårbare temaer settes på dagsorden. Imidlertid observerer jeg – ikke minst gjennom sosiale media – at det i særdeleshet er én sak som i fagmiljøet viser seg egnet til å få fram det indre nettrollet i nesten hvem som helst: Digitale kirkeorgler!

Ældresang – Nygårdskirkens tilbud til demensramte

 

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 5, oktober 2020

Af Jannik Larsen, organist i Nygårdskirken, og Lis Withøft, sognepræst i Nygårdskirken

Gudstjeneste på plejehjemmet – sådan tager vi udfordringen op

Nygårdskirken i Brøndbyøster har, som så mange andre kirker, en månedlig gudstjeneste på det lokale plejehjem. De fysiske rammer for den gudstjeneste er langt fra optimale, og deltagergruppen kræver helt særlige hensyn. Vi vil gerne sikre en tydelig og velfungerende ramme om gudstjenesten, og derfor medvirker udover præst og organist også kirketjener, sanger og et par frivillige. Menighedsrådet har sørget for, at sikre plads til ældre- og plejehjemsarbejdet i kirkefunktionærernes kvoter, og vi har en løbende dialog med plejehjemmets ledelse og ansatte for at fremme kvaliteten af den kirkelige indsats på plejehjemmet.

Klumme - ”Mit livs Soundtrack”

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 5, oktober 2020

Af Elsebeth Dilling-Hansen, organist i Bistrup Kirke

For et par år siden var jeg så heldig at få et studieophold på San Cataldo. ”Et kloster på Amalfikysten for kunstnere og videnskabsfolk, der har et projekt, som kræver ro og fordybelse”, som der står i omtalen af stedet. Min yngste søn havde i flere år opfordret mig til at skrive en bog om ”musikken i mit liv”. Det har altid været svært for mig at adskille arbejde og fritid - musikken var begge steder. Hele tiden nye ideer, initiativer og travle dage. Og det hele med musikken og kirken som fællesnævner. En spændende tanke at samle lidt op på, hvad et langt organistliv har budt på- og måske kunne det inspirere, både andre og mig selv.

Udskiftning i DOKS' bestyrelse

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 5, oktober 2020

Afgående bestyrelsesmedlem: Klaus Viggo Jensen

Klaus Viggo Jensen har været organist i Ringkøbing Kirke siden 2002 og bestyrelsesmedlem i DOKS 2013-20.
Jeg blev opfordret til at stille op til bestyrelsen i 2013, og det har været spændende. DOKS har en utrolig velfungerende bestyrelse. Jeg har lært meget om god mødeskik, sagsbehandling og udvalgsarbejde, hvor alle bliver hørt, men der også bliver taget beslutninger. Formand og sekretariatsleder gør det daglige arbejde, men er meget inkluderende, hvilket er med til at det er så givende at være med i bestyrelsen. Man ved hvad der sker, og der bliver brugt tid på at fremlægge sagerne for resten af bestyrelsen.

Musik til gudstjenesten

20. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække
Lars Colding Wolf, organist ved Sct. Catharinæ Kirke, Hjørring, fortæller om sine musikvalg

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 5, oktober 2020

Hovedorglet i Sct. Catharinæ Kirke er bygget af Marcussen & Søn i 1975. Med 47 stemmer er det et relativt stort orgel, som, siger Lars Colding Wolf, kan realisere meget repertoire, selv om orgeltypen i dag er udfordret af orgler, der satser på én stil, det være sig barok eller romantik. Således har svelleværket en enorm virkning med 16-fods plenum, cornet og 4 rørstemmer, men orglet savner strygere og overblæsende fløjter. Der er en plan for udbedring af det tekniske anlæg samt tilføjelse af Fugara, Terz 3 1/5 og Untersatz 32. Første etape udføres i efteråret.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.