Introitus

Skrevet af Mikael Garnæs.

Tema: Hvad kan vi gøre for at tiltrække tilhørere til koncerter?

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 6, december 2019, s. 2

Kirke- og orgelmusik kan noget helt specielt, det ved alle, der beskæftiger sig med det til dagligt. Det at musicere i en kirke giver en dimension som rækker ud over det smukke kirkerum og det dejlige orgel. Og så er det lige meget, om det drejer sig om en gudstjeneste, en kirkelig handling eller en koncert. Kirken spiller med på en måde der er væsensforskellig fra koncertsalen.
Hvordan får man så fat i nogle af de mange, der endnu ikke har oplevet det? Det sætter vi fokus på i to artikler af personer med forskellige indgangsvinkler til offentlighedsarbejde.
Sangeren Jens-Christian Wandt har stor erfaring i at arrangere kirkekoncerter. Hans offentlighedsarbejde går især gennem traditionelle medier som lokalaviser, Facebook og lokalradioer. Man kan lære at bruge disse medier konstruktivt, og Jens-Christian Wandt giver en række praktiske råd til, hvad man kan gøre for at få opmærksomhed omkring sit arrangement. 
Forskellige aldersgrupper benytter sig af forskellige kommunikationskanaler.  Jonas Hellesøe tilhører den yngre gruppe af DOKS-organister, og han har gjort det til en vane at livestreame sine koncerter på Instagram. Det betyder, at lyttere over hele verden kan følge med i en koncert. Det åbner svimlende perspektiver for at komme i kontakt med nye lyttere. De sociale medier – SoMe – er i den grad en del af nutiden.  Jonas Hellesøes erfaring er, at hvis man fanger folk der, hvor de er, og viser dem vores instrument, er de oftest interesserede og nysgerrige.
Offentlighedsarbejde er ikke noget man traditionelt har vægtet under uddannelsen. Nogle vil måske ligefrem synes, at det er under kirkemusikkens værdighed at ”sælge” den, som var den en hvilken som helst vare. Men som kirkemusikere har vi en forpligtelse til at udbrede kendskabet til og glæden over kirkemusikken, og sund snusfornuft siger, at det kan betale sig at gøre en indsats for at skaffe publikum til koncerten, når man nu har lagt så stort et arbejde i at arrangere den. Hvilke strategier man vælger, er op til den enkelte, og afhænger af stedet og karakteren af arrangementet. Forhåbentlig kan man få nogle ideer i dette blad.