Musik til gudstjenesten

Skrevet af Mikael Garnæs.

4. søndag i advent, 2. tekstrække

Thomas Kristian Nielsen, organist ved Sct. Pauls Kirke, Aarhus, fortæller om sine musikvalg

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 6, december 2019, s. 8

Der er fire præster tilknyttet Sct. Pauls Kirke, som benytter hver deres liturgi. Det giver variation i højmessefejringerne. 4. søndag i advent følger man sognepræst Flemming Baatz Kristensens liturgi, som er godkendt af menighedsråd og biskop.
Der er intet præludium, højmessen begynder med en indgangssalme, introduceret ved et kortere forspil. Herefter følger absolution, Kyrie og Gloria. Præstens del synges af praktiske årsager af en kirkekorets sangere.
Evangelielæsningen introduceres med et kort ”Halleluja-svar” fra koret. Teksterne hertil er kortere bibelvers egnet til den pågældende søndag tilføjet et ”Halleluja”. De fleste af disse svar har Thomas Kristian Nielsen sat i musik. Af praktiske årsager står de fleste i G-dur og leder over til korsvaret: ”Gud være lovet, for sit glædelige budskab”.
Dagens motet har titlen: ”I sindets ødemark” og tager sit udgangspunkt i dagens tekstlæsninger. Teksten er af sognepræst ved Sct. Pauls Kirke Erik Dybdal Møller, og musikken af Thomas Kristian Nielsen.
Motetten findes udgivet på WH. (”15 motetter til juletiden”, anmeldt i OB november 2017). De er indspillede, og kan bl.a. findes på YouTube og Spotify.
Efter motetten følger kirkebønnen læst af medlemmer af menigheden og opdelt i afsnit, der hver afsluttes med korsvar: ”Hør os, kære Herre Gud”.
Under nadveren synges en fællessalme. Koret synger udvalgte vers a cappella.
Thomas Kristian Nielsen vælger gerne et længere postludium fra koncertrepertoiret som udgangs- og processionsmusik. Værker fra baroktiden passer godt til Marcussen & Søn-orglet fra 1960, der fremstår som et af landets fremmeste instrumenter fra orgelbevægelsestiden.
Evangelievers med Halleluja: Thomas Kristian Nielsen
Motet: I sindets ødemark, tekst Erik Dybdal Møller, musik Thomas Kristian Nielsen
Postludium: Johann Sebastian Bach: Præludium i C-dur BWV 547