DOKS’en ud af boksen - Erik Kolind

Skrevet af Mikael Garnæs.

K’et i DOKS

Egil Kolind fokuserer på den sanglige del af kirkemusikerrollen

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 6, december 2019, s. 24

Der er medlemmer af DOKS, der ikke sidder på en orgelbænk. En af dem er Egil Kolind, som er kantor ved Roskilde Domkirkes Drengekor. ”Jeg repræsenterer K’et i DOKS”, siger han, da vi mødes en mandag formiddag i Roskilde Domkirkes sangsal. Dagen forinden er han og drengekoret kommet hjem fra en 16 dage lang turne til Kina. Der bliver dog ingen tid til ferie, for allerede samme eftermiddag er der korprøve, hvor repertoiret til fredagens aftensang skal på plads.


Roskilde Domkirkes Drengekor har en tradition for korrejser, der går tilbage til længe før Egil blev korets leder. Udover koncertvirksomheden medvirker drenge-mandskoret ved gudstjenester i højtiderne samt en gang om måneden ved aftensangen i domkirken.
Korets repertoire består for en stor del af tidlig barokmusik samt det engelske drengekorsrepertoire. Hvert år opfører man Händels Messias med et barokorkester. Ved gudstjenesterne synges det meste på dansk, og en del af Egils arbejde går ud på at få teksterne oversat. Meget findes dog allerede fra forgængerens tid.
Lederen af domkirkens pigekor, Christa Brix Hauser, kommer forbi, giver Egil et knus og skal høre hvordan Kina-turen er gået. De har et tæt samarbejde og deler solosangundervisning til kormedlemmerne mellem sig. Her er arbejdsfordelingen, at Christa underviser drengesopranerne, mens Egil tager sig af overgangs- og mandsstemmerne.
Egil er uddannet dirigent fra Musikhögskolan i Malmö og Robert Schumann Hochschule, Düsseldorf, og det er den vokale del af korarbejdet han fokuserer på: Sangteknik, klang og sceneoptræden. Derudover begyndte han for omkring fem år siden at komponere. Han har bidraget med et orgelstykke i den nye publikation ”Pasta, piber og pedaler” med musik til børnegudstjenester, der udkommer på Forlaget Mixtur. På eget forlag har han bl. a. udgivet en sangcyklus, ”Alt sker som et svar” med tekster af Marie Priem og et undervisningsmateriale i nodelæsning ”A prima vista” i 5 hæfter.
”Det er udviklet til mine drengesangere, der møder op to gange om ugen efter skoletid. 20 minutter før hver korprøve er der hørelæreundervisning. Min helt store kæphest er, at vi der arbejder med kor skal/bør tage ansvar for nodelæsning. Vi skal ikke lade os nøje med, at sangerne synger på øret. Hørelæreundervisning bør være en lige så naturlig del af forløbet som stemmeopvarmning.”
”Mit system er så intuitivt som muligt, baseret på solmisation. I starten lærer de rytme og tonehøjder hver for sig. Taktarter kommer først senere. Jeg har delt hvert hæfte op i 12 levels – det kender drengene fra computerspil.”
Ved siden af arbejdet ved domkirken er han dirigent for Graabrødre Kammerkor, et blandet voksenkor der synger såvel verdslig som kirkelig musik. Han har også skrevet operaen ”De syngende blade”, en eventyrfortælling, der blev opført på Höörs Sommaropera. Han dirigerede selv. ”Jeg skriver musik, der er brug for. Musik, jeg selv har lyst til at optræde med – også, hvis det er andre der har bestilt den.”