Om de nordiske kirkemusik symposier 1996 – 2016

Skrevet af Hans Christian Magaard.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 5, oktober 2019, s. 4

I den anden af to artikler tager Hans Christian Magaard læserne med på rundrejse i nordiske kirkemusikeres 85-årige, fælles møde- og inspirationsplatform. Han giver en kortfattet oversigt over kirkemusikmødernes (fra 1996 omdøbt til kirkemusiksymposiernes) historie 1996 - 2016 og belyser deres emner og indhold. I de seneste 20 år har arrangementerne markant ændret profil i retning af et langt mere bredspektret indhold til gavn for alle, der søger faglige impulser til arbejdet i folkekirkens stadigt voksende musikarbejde.

Den første artikel blev bragt i Organistbladet 4, august 2019, s. 4

FJERDE RUNDE
Göteborg (1996) – Helsingfors (2000) – Aarhus (2004) – Stavanger (2008) – Reykjavik (2012)

Sverige indledte kirkemusikmødernes fjerde runde, men stillede, for fortsat at ville tage del i det fællesnordiske samarbejde, krav om en gennemgribende ændring af programudformning og – ikke mindst – indhold. Efter at svenskerne på et møde i Nordisk Kirkemusikråd, hvor Finland stærkt plæderede for fælles fortsættelse, havde sikret sig, at de øvrige nordiske lande gik ind for forslaget om en omstrukturering af arrangementerne, påtog de sig at forberede det næste møde i rækken, nu med titlen Nordisk Kirkemusik Symposium. Man omskrev statutterne for at muliggøre et bredt oplagt symposium, hvor repertoireseminarer, forelæsninger og debatter skulle prioriteres højt. Men også gudstjenester og liturgi fik en fremskudt placering ”med særlig hensyntagen til musikkens opgave i gudstjenesten, nu og i fremtiden” (Bo Svensson, formand for Kyrkomusikernas Riksförbund). De tidligere kirkemusikmøder havde ofte spejlet kirkemusikkens fornyelse, derved at udelukkende nykomponeret musik blev opført. Ved symposiet i Göteborg i september 1996 skulle præsenteres et kirkemusikalsk repertoire, det bedste hvert land kunne tilbyde, af såvel nyskreven som allerede eksisterende kirkemusik, af høj kvalitet og med stor anvendelighed. Helhedsindtrykket blev broget, men tilslutningen (hen imod 1.000 deltagere) var stor, og NKS 1996 vil gå over i historien som velarrangeret og mangesidigt. For første gang blev Nordisk Kirkemusikråds hæderspris uddelt: til to af Nordens mest betydningsfulde musikpersonligheder, komponisten og kirkemusikeren Egil Hovland og korpædagogen og komponisten Carl Bertil Agnestig.

Ved kirkemusiksymposiet i Göteborg 1996 opførtes dansk musik af D. Buxtehude, C.E.F. Weyse, Svend S. Schultz, Michael Bojesen, Jakob Lorentzen, Bjørn Hjelmborg, Bernhard Lewkovitch, Thomas Laub, Niels La Cour og Vagn Holmboe. Følgende danske kor og ensembler medvirkede: Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums Børne- og Ungdomskor under ledelse af Margrethe Enevold, Sct. Peders Koncertkor under ledelse af Karsten Blond, samt organisterne Jakob Lorentzen og Søren Christian Vestergaard. Margrethe Enevold holdt foredrag ”Om børnekorarbejde”, Ole Brinth og Henrik Christiansen om ”Gudstjeneste i 2000-tallet” og Thomas Viggo Pedersen om ”Visioner om gudstjeneste og kirkemusik i 2000-tallet”. Der afholdtes repertoireseminarer for børnekor (Margrethe Enevold og Jytte Lundbak) samt for blandet kor (Bent Frederiksen og Mads Bille). Desuden gav Peter Langberg, Ann-Kirstine Christiansen og Peter Elkjær Petersen under symposiet en række koncerter på det transportable klokkespil fra Olsen Nauens Klokkestøperi i Tønsberg.

Finland skulle påtage sig planlægning af det efterfølgende kirkemusiksymposium, som fandt sted i Helsingfors i jubelåret 2000. Forventningerne blev i rigt mål indfriet. Dog savnedes repertoire-seminarerne med gennemgang af kormusik. Også ved denne lejlighed uddeltes hæderspriser: Til den tidligere dirigent for det finske radiokor og professor ved Sibelius-akademiet Harald Andersen, samt den norske komponist og kirkemusiker Knut Nystedt. I den finsk-ortodokse Uspenskij-katedral fik den finske komponist Einojuhani Rautavaras store korværk ”Vigilia” en fremragende opførelse i en reprise fra Kirkemusikmødet i Helsingfors i 1978. Et koncert-krydstogt til Tallinn, hvor der var arrangeret kor- og orgelkoncerter med estiske udøvende, indgik som et bemærkelsesværdigt element i det velarrangerede symposium.

Ved Nordisk Kirkemusik Symposium i Helsingfors, ”Jubilemus 2000” opførtes dansk musik af D. Buxtehude, Bernhard Christensen, John Frandsen, Bo Grønbech, Vagn Holmboe, Jørgen Jersild, Rued Langgaard, Bernhard Lewkovitch, Jesper Madsen og Peter Møller. Fra Danmark medvirkede vokalensemblet Gaia under ledelse af Søren Kinch Hansen, organisterne Hanne Kuhlmann og Søren Christian Vestergaard samt Jette Rosendal, Else Marie Mouritsen (violin) og Marie Falk (violoncel). Svend Prip holdt foredrag om ”Orglet, instrument eller stilmøbel”. Ole Brinth om ”Nye Salmer i Norden”, ligesom han deltog i paneldiskussionen ”Tänk om sången tystnar!”

Depechen blev ved den afsluttende højmesse i Helsingfors – med uropførelse af Bo Grønbechs ”Deo gratias e processio ad extra” for tre kor, orgel og messingblæsere – videregivet til Danmark, som skulle tage ansvar for afvikling af Nordisk Kirkemusik Symposium 2004 i Aarhus. Det lykkedes ved den lejlighed at fastholde det store deltagerantal, idet hen ved 1.000 deltagere og medvirkende blev registreret. Bemærkelsesværdigt – og populært blandt deltagerne – var genindførelse af nationale repertoire-seminarer for kor, med præsentation af såvel blandet som ligestemmigt korrepertoire. Hertil kom nyskabelsen med repertoire-seminarer i orgelmusik til liturgisk brug. Den store symfonikoncert, som indgik for første gang i Göteborg i 1996 med en opførelse af Otto Olssons ”Requiem”, blev på bedste vis videreført ved en koncert i Århus Domkirke med en opførelse af Rued Langgaards værk ”Endens tid”. Ekskursions-idéen fra Finland blev fulgt op med en tvedelt model: særligt orgelinteresserede kunne deltage i en ekskursion til Haderslev med orgeldemonstration i domkirken og efterfølgende koncert i Brødremenighedens Kirkesal i Christiansfeld. Særligt kor- og pædagogikinteresserede kunne vælge en ekskursion Esbjerg med besøg på Syddansk Musikkonservatorium og efterfølgende koncert i Sædden Kirke. Blandt symposiets mange arrangementer, fremhævede mange opførelsen af ”Nordisk Stabat Mater” (satser af Svend Nielsen, Arne Mellnäs, Bent Lorentzen, Svend-David Sandström og Ib Nørholm) med kammerkoret Camerata.

Ved Nordisk Kirkemusik Symposium i Aarhus opførtes dansk musik af Peter Møller, Jesper Madsen, D. Buxtehude, Niels W. Gade, Niels la Cour, Rued Langgaard, Carl Nielsen, Bent Lorentzen, Michael Bojesen, Martin Stig Andersen, Henrik Nørfelt, Knud Jeppesen og Kai Senstius. Følgende danske kor og ensembler medvirkede: Raphaëlis Consort, Treenighedskirkens Drenge- og Mandskor under ledelse af Lone Gislinge, Aarhus Symfoniorkester og Den Jyske Operas Kor under ledelse af Søren Kinch Hansen, Sct. Clemens Kantori under ledelse af Carsten Seyer-Hansen, Kammerkoret Camerata under ledelse af Michael Bojesen, Herning Kirkes Drenge- og Mandskor under ledelse af Mads Bille, Folkekirkens Ungdomskors Landskor under ledelse af Morten Bech, Vokalensemblet Gaia og Det Jyske Musikkonservatoriums Symfoniorkester under ledelse af Lars Ulrik Mortensen. I øvrigt medvirkede fra Danmark organisterne Svend Prip, Inga Lindmark, Ole Brinth, Søren Christian Vestergaard, Christian Blom Hansen, Ulrik Spang-Hanssen, Christian Præstholm, Bent Frederiksen og Anders Riber, klokkenist Ann-Kirstine Christiansen, sopranen Nina Pavlovski, tenoren Johnny van Hal og barytonen John Lundgren, cellisten Niels Ullner, Jette Rosendal (sopran), Marie Degner Troelsen (alt), Søren Kjær (tenor) og Simon Schelling (bas). Følgende danske holdt foredrag: Ian U. Heilmann (Dansk repertoire for orgel), Lars Ulrik Mortensen (Masterclass, Mozart: Requiem), Michael Bojesen (Korklang) Niels Henrik Arendt (Forskellige gudstjeneste-former), Ivar Mæland (Fremtidens kirkemusiker), Mads Bille (Dansk aftensang efter anglikansk forbillede), Morten Bech (Dansk korrepertoire for lige stemmer), Steen Lindholm (Korforum og Dansk korrepertoire for blandet kor), Ebbe Marxen, Claudia Zachariassen og Sven-Ingvart Mikkelsen (Orglet, monument, maskine eller musikinstrument), Willy Egmose (Rytmiske Salmer i Norden) samt Bine Katrine Bryndorf (Den Danske Salmebog, 2003)

I 2008 afholdtes Nordisk Kirkemusik Symposium i Stavanger i Norge, europæisk kulturby 2008. Også her afholdtes ekskursioner i form af en orgelsafari på Nord-Jæren eller til Utstein Kloster samt åbningskoncert, nationale koncerter, festgudstjeneste og en symfonisk koncert i form af en fransk aften med Stavanger Symfoniorkester, som opførte værker af de to kirkemusikalske giganter Messiaen (orkester-udgaven af ”L’Ascension”) samt César Franck (Symfoni i d-mol). Forelæsninger og repertoire-seminarer var koncentreret i en enkelt blok (blandt emnerne var ”Kirkemusikerrollen og kunstnerisk indhold og identitet” (Henrik Tobin) og ”Nyere nordiske salmer”, til fordel for en række ”præsentations-koncerter” og
musikgudstjenester. Heriblandt kan fremhæves: Bach-orgelkoncert med Leo van Doeselaar, Messen ”Barn i Guds tid” med tekst af Eyvind Skeie og musik af Johan Varen Ugland, samt det afsluttende arrangement ”Fra brudemarch til Aftensalme”. Deltagerantallet var i Stavanger knap 500, heraf flest fra Sverige (ca. 200), fra værtslandet Norge (ca. 150) samt fra Danmark (ikke mindre end 110!).

I 2012 var det 20. nordiske kirkemusikmøde henlagt til Island og hovedstaden Reykjavik. Også her indgik i programmet orgelsafari til nye og historiske orgler i hovedstadsområdet, åbningskoncert, nationale koncerter og festgudstjeneste. Seminarerne var ved dette symposium atter blevet et fokusområde med en række emner, hvoriblandt kan fremhæves: Orgelimprovisation, Korimprovisation, Salmer i dans og bevægelse, og Rytme i orgel og kor. Samtlige seminarer var dublerede, hvilket gav mulighed for den enkelte deltager for at deltage i to forskellige. Symposiets festmiddag fandt sted i Reykjaviks nye Musikhus og Konferencecenter HARPA med koncertsalen Eldborg.

Ved Nordisk Kirkemusik Symposium i Reykjavik opførtes dansk musik af Peter Møller, D. Buxtehude, Niels W. Gade, Niels la Cour, Bernhard Lewkovitch, Leif Kayser og Svend Nielsen. Følgende danske kor medvirkede: Sokkelund Sangkor under ledelse af Morten Schuldt-Jensen. I øvrigt medvirkede fra Danmark organisterne Kristian Krogsøe og Ruben Munk. Anne-Mette Riis ledede et seminar med ”Salmer i sang og bevægelse”, og Lotte Smith-Petersen forestod præsentation af udvalgte, nye danske salmer.

Deltagerantallet var ved symposiet i Reykjavik registreret anderledes og med interessante nye vinkler:
I alt deltog knap 500, heraf (atter) flest fra Sverige (224), 106 fra Danmark, 72 fra Finland, 61 fra Norge og 23 fra Island. Det lave antal fra værtslandet skyldes bl.a. at de medvirkende korsangere var registreret separat: 173 fra Island, 32 fra Finland, 30 fra Sverige, 28 fra Danmark og 25 fra Norge. Desuden havde man valgt at registrere de 30 medvirkende organister, korledere, vokalsolister og seminarledere separat.

FEMTE RUNDE
Göteborg (2016)

Med det 21. kirkemusikmøde i Göteborg blev i 2016 taget hul på femte runde, som fortsættes i Helsingfors i 2020. I velkomsten til symposiet i Göteborg ”Kyrkomusikkens kraft” skriver projektleder Ingela Sjögren: ”Kirkemusik er nødvendig i dagens samfund, og kirkemusikkens enorme kraft mærkes såvel i kirken som i det omkringliggende samfund. Programmet er fuldt af koncerter, gudstjenester, seminarer, stimulerende samtaler og møder. Symposiet byder på grænseløse muligheder for refleksion, inspiration og efteruddannelse”.

Elementerne var uændrede i forhold til de seneste symposier: åbningskoncert, nordisk orgelkoncert
(hvor Vibeke Vanggaard, fremførte Peter Bruuns 5-satsede ”Vuggesang”, der bygger på Luthers julesang ”Fra Himlen højt”), en barokkoncert, nationale koncerter samt afsluttende festgudstjeneste. Ved den danske nationale koncert medvirkede Sct. Peders Ungdomskor (som ved symposiet i Göteborg i 1996) under ledelse af Karsten Blond. På programmet stod værker af danske komponister som Michael Bojesen, Henrik Colding-Jørgensen og Jesper Madsen samt af nordmændene Egil Hovland og Knut Nystedt. Lasse Toft Eriksen var orgelsolist og præsenterede syv koraler fra sin og forlaget Mixturs monumentale trebindsudgave af danske orgelkoraler.
Desuden bød symposiet på koncerter med opførelse af Fredrik Sixtens ”Requiem”, som kombinerer den klassiske latinske requiem-tekst med nyskrevne svenske tekster af Bengt Pohjanen, samt ”Natten är Framskriden”, et langfredagsoratorium af Pär Olafsson.

Fra den vidtfavnende palet af foredrag og seminarer kan fremhæves a. Henrik Tobins indlæg om bogen ”Ett gemensamt kosmos” (som alle symposiets deltagere havde modtaget på forhånd, og som fra arrangørernes side var tænkt som oplæg til en dybdegående debat om kirkemusikkens situation), b. Camilla Sarmers foredrag om ”El Sistema”, et emne, der ikke direkte syntes at have kirkemusikalsk relevans, men handlede om børne- og ungdomsarbejde, om udvikling af sociale kompetencer og samfundsmæssige gevinster ved seriøs beskæftigelse med musik, c. om kunstnerisk doktoranduddannelse, som især i Finland fremtræder mere udviklet end i de øvrige nordiske lande, d. det daglange seminar ”Unge stemmer i nye tider” med indlæg ved norske Ulrika Bergroth-Plur om projektet ”Den syngende skole”, ved svenskerne Marit Torkelson og Gunnel Fagius samt danske Heidi Kudahl, som fortalte om tilblivelsen af ”Sangens Hus”. Desuden indgik i dette seminar korprøver og koncerter med Göteborg Domkyrkas Goss- och Flickkörer, Nationelle Ungdomskören, Gustavi Ungdomskör fra Göteborg, Nidarosdomens Jentekor og Sct. Peders Ungdomskor fra Randers. Endelig kan nævnes et seminar om orgeludviklingsprojektet ”En historie om orgeleleverne fra Lidingö Församling”.

Afslutning

Ved afslutningsgudstjenesten i Vasakirken gik stafetten videre til Finland, som overtog formandskabet for Nordisk Kirkemusikråd og arrangerer symposiet i 2020. Debatten om kirkemusikkens stilling i samfundet og dens fremtidsudsigter er vigtig. Det store kollektive hukommelsestab, der opleves i forhold til kirken, er påfaldende, og udfordringen stor med hensyn til fastholdelse af den kirkemusikalske tradition og af orglet som kirkens hovedinstrument. Der var til symposiet i Göteborg for første gang ikke udgivet en programbog. Den savnes i dag som dokumentation og som en situationsrapport om den kirkemusikalske situation i Norden år 2016. Som man kan læse i Organistbladet, november 2016: ”Man savnede i nogen grad baggrundsstof om komponister, værker og udøvende, men den slags oplysninger kan jo heldigvis findes med nogle få klik!” 

Det er glædeligt at konstatere, at de nordiske kirkemusikmøder efter 85 år fortsat har bevågenhed, og at danske kirkemusikere i så stort antal tilmelder sig arrangementerne på denne fællesnordiske møde- og inspirationsplatform. Må det også være tilfældet i 2020!


Nordisk Kirkemusiksymposium 2020

Det 22. nordiske kirkemusiksymposium finder sted 10.-13. september2020 i Helsingfors. Det vil omfatte omkring 60 arrangementer, med stor bredde, men med tyngdepunktet på ny finsk kirkemusik.

Hvert enkelt af de 5 nordiske lande sender et kor og en orgelsolist, der skal repræsentere landet ved en nationalkoncert i Domkirken og deltage i den afsluttende festgudstjeneste. Roskilde Domkirkes Pigekor og Morten Ladehoff er Danmarks repræsentanter.

Roskilde Domkirkes Pigekor har eksisteret siden 1996 som en del af Domsognets børne- og ungearbejde. Piger i alderen 9-22 år udgør tilsammen koret, der er delt i et børnekor, et juniorkor og et pigekor. Sangpædagog og korleder er Christa Brix Hauser.

Morten Ladehoff er organist i Skive Kirke. Han er uddannet både som organist og komponist, har vundet priser ved komponist- og orgelkonkurrencer og underviser på Det Jyske Musikkonservatorium.

Ved afslutningsgudstjenesten er det skik, at afslutningsværket skrives af en komponist fra det land, der overtager formandsposten i Nordisk Kirkemusikråd og arrangerer det følgende kirkemusiksymposium. I 2024 er Danmark arrangør af symposiet, og Merethe Kuhlmann skriver Exitus-satsen.

www.nks2020.fi, facebook.com/nordisktkyrkomusiksymposium

 

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.