Nye publikationer

Skrevet af ikael Garnæs.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 5, oktober 2019, s. 17

En stor klassisk salmedigter, B.S. Ingemann
Niels Thomsen: Frelseren er mig en hyrde god. Forbrugervejledning til 30 Ingemannsalmer. 152 Sider. Pris kr. 100.
Efter ”forbrugervejledninger” om Grundtvig, Brorson og Kingo afslutter tidligere rektor på Præstehøjskolen Niels Thomsen sin serie med en bog om den fjerde af de store klassiske salmedigtere, B. S. Ingemann. Ingemann var digter, ikke teolog, og mange har i nyere tid været forbeholdne overfor hans salmer og nedsættende kaldt indholdet ”folkereligiøsitet”.

Niels Thomsen mener, at ”det er mere dækkende positivt at tale om en ”folkekristendom”, der giver ord til en kristen religiøsitet, der gennem tiderne har båret kristentro og livsforståelse i Danmark.” Hverken morgen- og aftensangene eller tekster som ”Frelseren er mig en hyrde god” og ”Fred hviler over land og by” er skrevet til gudstjenestebrug, men er senere kommet ind i den autoriserede salmebog – et tegn på, hvordan forståelsen af, hvad en gudstjenestesalme er, har udvidet sig. ”I disse sene salmer/digte møder vi Ingemanns livslange kamp med at komme til rette med spændingen mellem tid og evighed, jordisk og himmelsk”, skriver Niels Thomsen.

Christian 4.s foretrukne orgelbygger
Henrik Fibiger Nørfelt: Johan Lorentz. Christian 4.s orgelbygger. Multivers. Pris kr. 299,95
Johan Lorentz (ca. 1580-1650) var Christian 4.s foretrukne orgelbygger og far til organisten og komponisten Johan Lorentz d.y., der gennem mange år virkede ved faderens store instrument i Københavns Nikolaj Kirke (brændt 1795). Han var det store navn i dansk orgelbygning i tiden mellem renæssance og barok. Af hans mange orgler, både store kirkeorgler og positiver, findes meget lidt bevaret. Heriblandt en håndfuld facader samt originale facadepiber i Kristianstad, rygpositivets 27 facadepiber i Helsingør Sct. Mariæ Kirke og enkelte andre bevarede piber. Desuden findes en række billeder og dokumenter om både de bevarede og de tabte orgler.
Organist og orgelbygger Henrik Fibiger Nørfelt undersøger i denne store og fornemme bogudgivelse det materiale om Johan Lorentz der er bevaret, og giver med sine egne ord ”en opsummering og sammenskrivning af eksisterende informationer, tilføjet mine egne studier og forsøget på med ord og illustrationer at karakterisere hans orgler.” Bogen rummer bl.a. opmålinger af eksisterende Lorentz-facader, transskriptioner af bevarede dokumenter, hvoraf en del ikke hidtil har været alment tilgængelige, og et righoldigt og meget smukt billedmateriale.

Essays af Niels la Cour
Niels la Cour: Der er noget jeg gerne vil sige. En komponist forsøger at se tilbage – og frem. Eget forlag i kommission hos forlaget Underskoven. Pris kr. 160
Komponist og mangeårig konservatorielærer Niels la Cour, født 1944, kommer vidt omkring i denne lille bog, der i korte, prægnante kapitler kommer ind på en række forskellige emner han har noget at sige om – herunder forfatterens politiske, religiøse og kunstneriske overvejelser. Niels la Cour fortæller om sit familienavn og dets calvinsk-protestantiske rødder, om sin uddannelse, herunder ikke mindst studierne hos Leif Kayser, og videregiver erfaringer fra sin egen undervisningsvirksomhed. Han stiller spørgsmålet, om musiklivets såkaldte avantgarde i det 20. århundrede i mangt og meget er et doktrinært og samtidig også et lidt forkælet foretagende. Hvorfor er ”forskning” hverken en rigtig eller dækkende betegnelse for nutidskunstnerens arbejde? Og hvorfor synes der at være en politisk interesse i, at nutidskunst fremstår, som om det er en form for forskning?
Efter i mange år at have betragtet sig som agnostiker har Niels la Cour i en voksen alder fundet sit ståsted som ”reformkatolik”, og han redegør detaljeret for sine trosmæssige overvejelser, og hvorfor han ikke ”bare” er blevet medlem af folkekirken. En bog der inviterer til eftertanke.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.